Thumb Author Ekhiñe Graell

Ekhiñe Graell

historiker


Historiker med examen från universitetet i Baskien. Hon har publicerat forskning om kulturhistoria, kvinnor och politik. Hon har även erfarenhet som lärare inom området samhällsvetenskap och som redaktör för olika digitala medier.

Om författaren

Examen i historia från universitetet i Baskien och en magisterexamen i samhällskunskap samt en doktorsexamen i samhällskunskap från Autonomous University of Mexico.

Hon har arbetat som redaktör och sticker ut för sin hantering av olika ämnen inom hälsa och välmående. Hon har även arbetat som samhällsansvarig, korrekturläsare och lärare i ämnet samhällsvetenskap.

Hon är forskare och har publicerat flera vetenskapliga artiklar om kulturhistoria, kvinnor och politik samt politisk kommunikation. Ett av hennes senaste forskningsprojekt handlar om den politiska könskulturen i Mexiko och det imaginära ledarskapet som tillskrivs det kvinnliga könet (La cultura política de género en México: el imaginario del liderazgo atribuido al género femenino a través de las fotografías de prensa de las precandidatas y candidatas presidenciales, 1988-2018) .