Anatomi och fysiologi

Att fördjupa sig i den mänskliga anatomin och fysiologin kommer hjälpa dig förstå hur kroppen fungerar. Du kommer lära dig mysterierna i varje system och organ i kroppen. Vi ska ta en resa genom hudens vävnader och funktioner, där vi lär oss om oegentligheter och hur man förbättrar hälsan – och livet.

Smärta i vulvan: vad du bör veta om det

Smärta i vulvan är en svidande, pulserande känsla som orsakas av en inflammation i kvinnans genitalier. Dessvärre drabbas runt 16% av den kvinnliga befolkningen, och idag vill vi berätta om detta tillstånd. Låt oss ta reda på hur tillståndet vulvovestibulit,…

Tjocktarmens otroliga fysiologi hos människan

Tjocktarmens fysiologi inkluderar följande fyra sektioner: blindtarmen, colon (den egentliga tjocktarmen), ändtarmen och analkanalen. Tillsammans formar tjocktarmens sektioner den bredaste och kortaste delen av matsmältningskanalen. Den proximala delen kommer först och den ansvarar för absorption av vatten och elektrolyter. Därefter…

Orsakerna till gemensam artärstam

Idag ska vi tala om orsakerna till gemensam artärstam, som är en medfödd missbildning där en enda artär går från ett hjärta utan välutvecklade ventriklar & förmak. Med andra ord har personen en stor artär istället för två separata. Detta är…

Primär och sekundär hosthuvudvärk

Hosthuvudvärk är ofta resultatet av ett annat fysiskt problem, och det är inte alltid ett allvarligt tillstånd. De kan inträffa antingen på grund av påfrestningar vid rethosta eller ihållande hosta. Ur en fysisk synvinkel är huvudvärk som orsakas av hosta lätt…