Anatomi och fysiologi

Att fördjupa sig i den mänskliga anatomin och fysiologin kommer hjälpa dig förstå hur kroppen fungerar. Du kommer lära dig mysterierna i varje system och organ i kroppen. Vi ska ta en resa genom hudens vävnader och funktioner, där vi lär oss om oegentligheter och hur man förbättrar hälsan – och livet.

Primär och sekundär hosthuvudvärk

Hosthuvudvärk är ofta resultatet av ett annat fysiskt problem, och det är inte alltid ett allvarligt tillstånd. De kan inträffa antingen på grund av påfrestningar vid rethosta eller ihållande hosta. Ur en fysisk synvinkel är huvudvärk som orsakas av hosta lätt…

Knärehabilitering efter meniskoperation

Den knärehabilitering man utför efter en meniskoperation är en process som kan pågå i några veckor beroende på patientens hälsa och vilken typ av skada som inträffat. Huvudsyftet är att hjälpa till att återfå funktionaliteten i leden eftersom ledbrosket måste…