Egenskaper och funktioner av det maskformiga bihanget

Det finns en generaliserad uppfattning att det maskformiga bihanget bara är en rest av mänsklig evolution och att den inte utför någon nyttig funktion i kroppen.
Egenskaper och funktioner av det maskformiga bihanget

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Det maskformiga bihanget, eller blindtarmsbihanget, är ett litet organ som ofta glöms bort, och folk tänker bara på det när det orsakar blindtarmsinflammation. Vetenskapen har avancerat i studierna av dess betydelse i människokroppen.

Det finns en generaliserad uppfattning att det maskformiga bihanget bara är en rest av den mänskliga evolutionen och att den inte utför någon nyttig funktion i kroppen. Faktum är att funktionen hos detta lilla organ fortfarande till stor del är oklart för vetenskapen. Det finns dock mycket data som visar att det kanske inte är så värdelöst som vi en gång trott.

Vanligtvis är det maskformiga bihanget inte något vi tänker på, förrän det uppstår problem, det vill säga när det blir inflammerat och speciellt vid blindtarmsinflammation. Vi vet alla att det i sådana fall krävs en operation för att ta bort detta organ.

Ungefär 8,6 % av alla män måste genomgå blindtarmsoperation eller borttagning av blindtarmen. Siffran är något lägre för kvinnor: 6,7 %. Ingen tror att de någonsin kommer att sakna det här lilla organet, men det är inte så enkelt.

Vad är det maskformiga bihanget?

Detta organ är en liten tunn förlängning vid tjocktarmen, vid en punkt som kallas blindtarmen (caecum eller cecum på latin), som också är nära slutet av tunntarmen. Det är en förlängning av tjocktarmen och är mellan 7 och 12 cm lång.

Dess namn beror på dess utseende, en liten flik som ser ut som en pendel. Det är lite som en mask eller skruv med en ingång, men ingen utgång. Det är därför detta utrymme lätt kan samla på sig matpartiklar och bli inflammerat, vilket orsakar blindtarmsinflammation.

Detta organ har alltid varit ett mysterium för läkare. De började med tanken att det måste ha en funktion eftersom det finns där, men de har inte kunnat hitta någon. På grund av detta har vi länge trott att det helt enkelt var en rest av den mänskliga evolutionen som skulle försvinna med tiden.

maskformiga bihanget
Den anatomiska platsen för det maskformiga bihanget är ovanför blindtarmen, i tjocktarmen.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Ignorera inte dessa tecken på inflammation i blindtarmen

En förändring av perspektiv

Trots rådande uppfattningar har forskare nyligen upptäckt att det maskformiga bihanget har utvecklats 26 gånger hos däggdjur. Det vill säga att det har förändrats för att passa bättre in i kroppen genom århundradena. Detta faktum stämmer inte överens med tanken att det skulle sakna funktion. Om så var fallet, varför har det skett så många justeringar?

Ett flertal experter bestämde sig för att samarbeta för att undersöka orsaken till denna uppenbara motsägelse. På detta sätt försökte initiativet till en studie 2016 fastställa vilka faktorer som djur hade gemensamt med detta bihang. Man analyserade hundratals däggdjur, inklusive människor.

Den första slutsatsen forskarna kom fram till var att bihanget har utvecklats fler gånger än det har försvunnit. Det är med andra ord många fler djur som behållit detta lilla organ och anpassat sig till det än de som det försvunnit från. Detta faktum ledde in forskarna på en överraskande väg.

Nya rön angående det maskformiga bihanget

Forskarna fann också att det finns en hög koncentration av lymfvävnad i blindtarmen, och det fungerar som ett skydd för organet. Detta fick dem att tro att blindtarmen kan spela en immunologisk roll.

Fysiologen Loren Martin från Oklahoma State University noterade att väggarna i blindtarmen, särskilt hos barn och unga vuxna, innehåller ett stort antal av lymfocyter. Detta gör organet till ett slags tonsiller i tarmen med en funktion som, enligt hans åsikt, liknar tonsillerna i halsen.

Detta gör att denna lilla flik kan vara en defensiv front mot olika sjukdomar. Lymfceller kan utöva immunkontroll.

En studie verkar bekräfta denna hypotes, åtminstone delvis. Enligt den hade personer som fick en infektion med bakterien Clostridium difficile dubbelt så stor risk att utveckla ett allvarligt tillstånd när de inte hade kvar detta bihang.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Förvärvad immunitet – beskrivning och egenskaper

Andra intressanta fakta

Ovanstående var inte den enda slutsatsen som forskarna kom fram till. Vi misstänker nu att detta lilla bihang också är en viktig reservoar och tillflyktsort för tarmmikrobiotan. Faktum är att detta mikrobiom i tarmen är nyckeln till immunsystemet, ämnesomsättningen och korrekt utveckling av vissa organ.

Tarmfloran kan bli påverkad och förändrad under olika omständigheter, som svår diarré. Det forskarna utgår ifrån är att det maskformiga bihanget fungerar som en slags nödreserv om det händer.

Detta innebär att det hjälper till att fylla på förlorade mikroorganismer. Man har visat att det tar längre tid att återställa tarmfloran under liknande omständigheter hos dem som har genomgått en blindtarmsoperation. Som du kan se verkar det som att det maskformiga bihanget inte är så värdelöst som vi en gång trott.

Detta kanske intresserar dig
Olika sätt att förbättra tarmtransiteringen
Steg för Hälsa
Läs det Steg för Hälsa
Olika sätt att förbättra tarmtransiteringen

Att förbättra tarmtransiteringen är möjligt så länge du lägger dig till med några hälsosamma vanor. Det handlar främst om kost och träning.  • Gómez, I. S., Redondo, M. S., Sanchis, N. R., Canovas, A. V., & Laforga, A. M. S. (2018). Lo que el apéndice esconde. Seram.