Förvärvad immunitet - beskrivning och egenskaper

Immunsystemet är din bästa vän när det gäller att förebygga sjukdomar. Det har två komponenter: medfödd immunitet och förvärvad immunitet. I dagens artikel ska vi diskutera den senare. Är du medveten om hur den här delen av ditt immunsystem fungerar?
Förvärvad immunitet - beskrivning och egenskaper

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Immunsystemet, både det medfödda och förvärvade, är viktigt för optimal hälsa – men vad exakt innebär förvärvad immunitet? Hur blir denna immunitet starkare med tiden? Det är viktigt att vara medveten om detta för att kunna leva så fritt från sjukdomar som möjligt. Läs vidare för att ta reda på mer om detta.

Symptom som förkylningar, återkommande feber och återkommande bakterieinfektioner kan vara en indikation på ett försvagat immunförsvar. Enligt American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology, är det att drabbas av mer än tre episoder av bakteriell bihåleinflammation eller mer än två antibiotikabehandlingar per år en indikation på ett immunologiskt problem.

Biologiska barriärer

Människokroppen har barriärer utanför det inre immunsystemet. Det finns tre typer:

 • Primära barriärer. Enligt olika studier är huden den första barriären mot möjliga patogener. Lipider och keratin är element i kompositionen som gör huden (epidermis) till en riktigt stark försvarsmur mot virus och bakterier.
 • Sekundära barriärer. När de primära mekanismerna misslyckas är neutrofiler och makrofager (vita blodkroppar) ansvariga för att fånga in och förstöra patogener. Vi kallar denna process för fagocytos, och det är ett tydligt exempel på en sekundär barriär.
 • Tertiära barriärer. T- och B-lymfocyter känner igen många strukturer som produceras av patogener och inaktiverar eller förstör dem effektivt.

Denna skillnad mellan biologiska barriärer är viktig. Detta eftersom att det hjälper oss att förstå att när vi pratar om det förvärvade immunsystemet har vi att göra med en tertiär biologisk barriär.

patogen
Det förvärvade immunsystemet är en tertiär biologisk barriär kan attackera patogener som försöker infektera kroppen.

Vad är förvärvad immunitet?

Som du kan se definierar man det förvärvade immunsystemet som en uppsättning högt specialiserade celler och systemiska processer som eliminerar eller hjälper oss att undvika patogena hot. Detta system är unikt för ryggradsdjur, enligt denna specialiserade textbok i immunologi.

Dess funktion är att känna igen bakterier på ett visst sätt för att kunna bekämpa dem snabbt och mer effektivt. Även om det kan verka konstigt kan man säga att denna biologiska barriär har ett minne, eftersom reaktionen på samma patogen blir starkare för var gång vi stöter på den.

Dess olika element

Agenterna i detta skyddssystem är T-lymfocyter och B-lymfocyter. Dessa producerar vi i brässen (tymus) respektive i benmärgen.

Det förvärvade immunsystemet kan inte fungera utan det medfödda. Som olika källor påpekar är det cellerna i det medfödda systemet som bearbetar antigenerna (ämnen från virus och bakterier) och presenterar dem för lymfocyterna. Dessa två enheter i vårt immunsystem arbetar alltså tillsammans.

För att inte komplicera saker allt för mycket begränsar vi lymfocyternas funktion till följande:

 • Varje typ av lymfocyt har en receptor för varje antigen som patogenen presenterar.
 • Denna information replikeras i varje ny generation av dessa celler, vilket genererar ett ännu mer effektivt försvarssystem mot varje infektionsvåg.

Symptom på ett försvagat immunförsvar

Som vi just nämnde i början av artikeln finns det flera tecken som bör göra oss misstänksamma på att det förvärvade immunsystemet inte fungerar som det ska. Några av dem är:

 • Fler än två antibiotikabehandlingar per år
 • Fler än fyra öroninfektioner årligen
 • Två fall av lunginflammation, nära inpå varandra i tid
 • Tre eller flera episoder av kronisk bihåleinflammation årligen
 • Ett behov av förebyggande antibiotika för att minska risken för infektioner
 • Utvecklingen av allvarliga infektioner från vanliga bakteriepatologier

Om patienten uppfyller dessa krav måste denna omedelbart genomgå en medicinsk undersökning. Resultaten ses över av en immunolog som sedan kan ställa en diagnos om den bakomliggande orsaken till immunsuppressionen.

Hur uppnår man förvärvad immunitet?

Som du har sett är det mest effektiva sättet att stärka den tertiära barriären att utsätta sig för patogener. Detta betyder inte att du måste bli sjuk, eftersom vacciner även tjänar detta syfte.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är vacciner preparat med försvagade eller döda former av skadliga mikroorganismer. Dessa främjar stimulering av antikroppar (receptorer för nämnda lymfocyter) när man för in dem i människokroppen.

Det förvärvade immunsystemet svarar på dessa stimuli när det förstör dem och kommer sedan ihåg de möjliga hot som finns i vaccinerna. Dessa orsakar dock inte patienten någon verklig skada eller sjukdom. När den faktiska patogenen är närvarande kommer lymfocyterna att känna igen den omedelbart, innan infektionen tar fart.

förvärvad immunitet genom vaccination
Vaccination spelar en mycket viktig roll för att stärka vårt förvärvade immunsystem.

Vi rekommenderar att du läser den här artikeln: 6 symptom på meningit som föräldrar inte bör förbise

Saker att tänka på när det gäller förvärvad immunitet

Förvärvad immunitet är en extremt viktig tertiär biologisk barriär. Det beror på att det upprepade gånger skyddar kroppen från otaliga patogener. Just därför kan det vara viktigt att känna till och följa vaccinationsprogrammen i ditt land och specifika region.

I slutändan skyddar inte vacciner oss endast genom att uppmuntra vårt förvärvade immunsystem att specialisera sig. De genererar också den typ av flockimmunitet som skyddar de svagaste och sjukaste i samhället.

Tack för att du läste denna artikel!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • La recurrencia de infecciones puede indicar inmunodeficiencias, AAA. Recogido a 2 de julio en https://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/library/immune-deficiencies-library/sp-recurrent-infections-immunodeficiencies.
 • Wertz, P. W., & van den Bergh, B. (1998). The physical, chemical and functional properties of lipids in the skin and other biological barriers. Chemistry and physics of lipids91(2), 85.
 • Barreras biológicas, wikipedia. Recogido a 2 de julio en https://es.wikipedia.org/wiki/Barreras_biol%C3%B3gicas#Barreras_primarias.
 • Prame Kumar K, Nicholls AJ, Wong CHY. Partners in crime: neutrophils and monocytes/macrophages in inflammation and disease. Cell Tissue Res. 2018;371(3):551-565. doi:10.1007/s00441-017-2753-2
 • Janeway Jr, C. A., Travers, P., Walport, M., & Shlomchik, M. J. (2001). The complement system and innate immunity. In Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. 5th edition. Garland Science.
 • Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. Molecular Biology of the Cell. 4th edition. New York: Garland Science; 2002. Chapter 24, The Adaptive Immune System. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21070/
 • Lozano Soto, F., Engel, P., Rodríguez de Córdoba, S., Jaraquemada, D., & Gallart Gallart, M. T. (2012). Introducción al sistema inmunológico, sus principales elementos y la respuesta inmunitaria. Farreras; Rozman. Medicina Interna 17ª ed. Elsevier15, 2453-2488.
 • Luckheeram, R. V., Zhou, R., Verma, A. D., & Xia, B. (2012). CD4+ T cells: differentiation and functions. Clinical and developmental immunology2012.
 • Cano RLE, Lopera HDE. Introduction to T and B lymphocytes. In: Anaya JM, Shoenfeld Y, Rojas-Villarraga A, et al., editors. Autoimmunity: From Bench to Bedside [Internet]. Bogota (Colombia): El Rosario University Press; 2013 Jul 18. Chapter 5. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459471/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.