6 symptom på meningit som föräldrar inte bör förbise

Eftersom meningit kan dyka upp på olika sätt i barn kan det vara bra att överväga en lumbalpunktion om misstänkta symptom dyker upp.
6 symptom på meningit som föräldrar inte bör förbise

Senaste uppdateringen: 22 november, 2020

Meningit är en inflammation av de skyddande membranen i hjärnan och ryggraden. Barn löper högre risk att drabbas. I dagens artikel ska vi visa dig stegen ni bör ta som föräldrar för att identifiera symptom på meningit hos dina barn.

Symptom på meningit som du inte bör förbise

1. Intensiv huvudvärk

Pojke som lider av huvudvärk

För små barn är huvudvärk outhärdligt. Ibland kan det till och med sträcka sig ned mot barnets nacke. För nyfödda är utbuktande fontanell ett karaktäristiskt symptom på infektion.

2. Magsmärta, illamående och kräkningar

Dessa symptom är vanliga under den inledande infektionsfasen. Utöver det kan barnet även förlora aptiten, delvis som ett svar på de smärtsamma kramperna i magen.

3. Ljuskänslighet

Ljudkänslig flicka

Ett annat problem som visar sig i koppling till meningit är fotofobi – stark känslighet för ljus. När man utsätts för mycket ljus, speciellt solljus, börjar ögonen vattnas. Samtidigt kommer ljuskänsligheten även med illamående och värre huvudvärk.

4. Stel nacke

När ett barn har meningit kan man ofta se det i kroppshållningen:

  • När det ligger på sidan kommer barnet luta huvudet bakåt och ha benen böjda.
  • De ligger i denna ställning i ett försök att sträcka på nacken, men utan att kunna på grund av stelheten.

5. Dubbelsyn och feber

Sjukt barn med feber

Barn som har svårt att fokusera blicken på något kan ha meningit. Feber är ofta det största ackompanjerande symptomet. Barn med meningit lider även av spasmer och klagar kontinuerligt på att de fryser.

När temperaturen höjs är det svårt att kontrollera.

6. Hudutslag

Hudutslag tenderar också att vara ett symptom på meningit hos barn.

  • För att kolla om ditt barn har en infektion eller inte behöver du bara ett genomskinligt glas.
  • Pressa det mot utslaget och se om huden blir ljusare efteråt. Om huden blir ljusare är det troligtvis inte meningit.
  • Men om utslaget förblir samma färg ska du boka tid hos en läkare.

Det är en infektion du inte vill avfärda. För barnens skull måste ni vara medvetna om deras symptom och humör. Ring en specialist för att få en diagnos om du har misstankar. Om testen visar sig vara positiva för meningit måste du omedelbart ta dig till en läkare.

Vaccin för meningit

Pojke vaccineras

Tack vare vaccin finns det vissa typer av meningit som går att förebygga. Några av de vanligaste och mest tillgängliga idag är:

  • Vaccin för meningokocker
  • Vaccination för Haemophilus influenzae
  • Vaccin för pneumokocker

Vaccinen är dock inte någon garanti för att barn kommer vara skyddade mot infektionen, eftersom de endast är relevanta för vissa antigener av bakteriestammen.

Symptom på meningit hos spädbarn

I fall med meningit hos nyfödda kan de verka irriterade, nervösa eller sakna aptit.

Nyfödda befinner sig i ett väldigt känsligt skede i utvecklingen. Eftersom deras kranier inte är helt bildade kan deras fontanell, den mjuka delen ovanpå huvudet, bukta ut. Vanliga symptom på meningit visar sig när barnläkare undersöker nervsystemet. Det kan finnas röda fläckar som orsakas av meningokocker.

På grund av de olika sätten som meningit kan visa sig hos unga barn bör de genomgå en lumbalpunktion för att utesluta infektion om misstankar uppstår. Om en nyfödd har feber utan påtaglig anledning kan läkaren utföra en lumbalpunktion trots brist på andra symptom.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.