Friskt sinne

I denna sektion kommer du hitta utmärkta tips för att växa som person, lära känna dig själv, öka din självkänsla och bli ditt bästa jag. Vi ska även förklara hur du njuter av dina relationer och förstår mysterierna hos det som verkligen gör oss mänskliga: sinnet.

Fem vanor för god psykisk hälsa

Idag vill vi tala om fem vanor för god psykisk hälsa som vi alla bör anamma. Precis som alla motorer kräver vår hjärna underhåll – vilket även gäller andra delar av kroppen. Att bibehålla god mental hälsa är vitalt, och…