5 tips för att välja en bra psykolog

Nyckeln till en bra psykolog inkluderar hans eller hennes certifiering, interpersonella färdigheter och aktiva lyssnande. Lär dig vad du ska leta efter här.
5 tips för att välja en bra psykolog
Maria Fatima Seppi Vinuales

Skriven och verifierad av psykolog Maria Fatima Seppi Vinuales.

Senaste uppdateringen: 03 juli, 2023

Att fatta beslutet att börja gå i terapi kommer vanligtvis inte utan tidigare reflektioner, rädslor eller frågor; “Tänk om jag inte gillar det? ” “Tänk om terapeuten tror att jag är galen?”, för att nämna några. Men psykologi är en vetenskap och de som utövar den är beredda att ställa sina kunskaper till tjänst för att hjälpa och stödja människor. Så hur gör man då för att välja en bra psykolog?

Det är viktigt att komma ihåg att den relation som man etablerat med psykologen spelar en nyckelroll för terapins framgång. Det vill säga, tillit och förtroende uppnås inte bara när yrkesutövaren är teoretiskt kompetent, utan också när han/hon visar sina interpersonella färdigheter.

Hur gör man för att välja en bra psykolog?

Det finns många ögonblick då psykologisk hjälp är nyckeln till att återställa din känsla av välbefinnande; en älskads död, en separation, ständiga ångestkriser, stress, depression och missbruk, och även många andra.

Enligt en publikation av American Psychological Association är psykologer högutbildade yrkesverksamma som har kunskap att hantera mänskliga beteendeproblem, psykiska problem och beteendeförändringar.

Genom psykoterapi och andra psykologiska verktyg som validerats av vetenskapen kan de hjälpa patienter att förstå sina känslor, ändra sina beteenden och utveckla hälsosammare attityder. Men hur väljer man då en bra psykolog? Här är några rekommendationer.

1. Bli informerad

Det finns många myter och okunskap om vad det innebär att börja terapi. Vissa har bara bilden av soffan eller föreställning om hypnos i huvudet. Det finns dock flera olika strömningar och tillvägagångssätt som dessa yrkesverksamma arbetar utifrån.

Även om det inte är en fråga om att du ska studera vart och ett av de tillgängliga alternativen, är det bra att orientera dig om vad du letar efter och vad som är bäst för dina individuella behov. Psykologi har ett brett arbetsfält, så det finns specialister inom vissa ämnen.

Så om vi är intresserade av att arbeta med frågor relaterade till sexualitet, familj eller arbete, kan det vara mycket mer effektivt att leta efter en terapeut som är specialiseras på just det vi behöver.

Vi tror att du också kan vilja läsa den här artikeln: Kintsugi: Filosofin om att laga själens sår

2. Se till att terapeuten är certifierad

Psykologi är ett reglerat yrke eftersom dessa terapeuter arbetar med människors psykiska hälsa. Med tanke på detta, så när du ska välja en bra psykolog är det viktigt att hitta en professionell  på platser som är inriktade på det. Dessutom måste alla psykologer ha sin legitimation för att praktisera.

3. En bra psykolog tar sitt arbete på allvar och professionellt

Att gå i terapi är inte bara att sitta ner för att prata med någon. Medan patienten berättar vad som händer med honom/henne, gör psykologen gissningar och läser av situationen. Speciellt under de första sessionerna kommer han/hon att samla in information som ligger till grund för att klargöra en diagnos och förstå vad som är patientens problematiska situation.

Han/hon försöker också i samråd med patienten bestämma om dagarna för konsultation och bekväma scheman, och anger hans/hennes arvode och andra viktiga aspekter som utgör arbetsrelationen. På så sätt får varje möte ett ramverk som skiljer det från ett enkelt samtal med vänner.

4. Du ska känna dig nöjd och trygg

En psykolog måste inte bara kunna använda sig av sina kunskaper, utan måste också ha förmåga att lyssna och kommunicera för att kunna ge lämplig feedback och observationer som är användbara för patienten.

Detta innebär inte bara den verbala nivån, utan också gester, hållning, tonfall med mera. I terapin räknas varje detalj.

5. En bra psykolog ger kommentarer och information

Det finns några teoretiska angreppssätt som är mindre vanliga, men en psykolog måste kunna ge information om vad som händer med patienten; dessutom måste han/hon nämna sina hypoteser och sitt arbetsförslag.

Syftet med terapin är att kunna identifiera de aspekter som inte gör personen någon nytta och framför allt att förbättra hans/hennes hälsosamma resurser. Därför är det viktigt att psykologen delar med sig av sina insikter och hjälpa till att skapa denna egenmakt.

Tecken på att känna igen en dålig psykolog

Det finns också några tecken som hjälper till att avgöra om den yrkeskunniga är otillräcklig. De mest relevanta är följande:

  • Terapeuten bryter mot det terapeutiska kontraktet. Till exempel om han/hon ofta är försenad, ställer in sessioner utan förvarning och har andra beteenden som strider mot vad man kommit överens om.
  • Hon/han har inte tillräcklig lyssningsförmåga. Du kan märka detta om terapeuten ställer frågor som du just har berättat om, inte kommer ihåg saker som diskuterades under föregående session eller är permanent distraherad.
  • När han/hon går bortom yrkesetiken. En psykolog har en strikt professionell relation med sina patienter, utöver det faktum att han/hon ibland kan känna sig orolig efter en viss session. Det vill säga, han/hon ska inte etablera vänliga eller kärleksfulla relationer med sina patienter, inte heller ska han/hon skriva meddelanden eller göra gester som går utöver det professionella. Om det händer ska han/hon hänvisa till en annan kollega.
  • Terapeuten bedömer och försöker berätta hur man ska tänka kring vissa ämnen som inte är relevanta för terapin. Till exempel är politik inte ett ämne som ska intressera terapeuten, såvida det inte är fokus för arbetet i sessionerna. Så du ska inte bli dömd efter trosbekännelser eller politiska val.
  • De byter roller. I vissa fall kan vi märka att det är psykologen som är engagerad i att utveckla sig, och att vi bara lyssnar på hans/hennes egna erfarenheter istället för att känna oss hörda. Om det hjälper att ge egna, goda exempel är det inte fel att psykologen är självrefererande. Han/hon kan dock inte vara den som är huvudpersonen i sessionen.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Terapeutiska ritualer i psykologi: Egenskaper och fördelar

Relationen med psykologen kräver tid

Det är viktigt att komma ihåg att det som byggs upp med en psykolog inom ramen för terapi är en relation. I denna är det viktigt att känna sig tillfreds och respekterad. Dessutom tar det tid att lära känna varandra, känna tillit och öppna sig för att dela mer personliga frågor.

Det ska inte förbises att det som vissa patienter anser vara en “bra psykolog” kanske inte är det mest lämpliga för andra. Att välja en bra psykolog som passad just dig är således ett mycket personligt beslut, eftersom allas terapeutiska stil kan skilja sig åt.

Om vi inte är helt övertygade är det bättre att begära ett byte av psykolog istället för att ge upp terapin.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.