Vad är interpersonell terapi och när rekommenderas det?

Interpersonell terapi är inriktad på behandling av depression relaterad till det psykosociala sammanhanget. Vill du veta mer? Vi berättar det du vill veta.
Vad är interpersonell terapi och när rekommenderas det?

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Personliga relationer tenderar att vara komplexa. Därför är det normalt att vi har problem med att hantera dem på rätt sätt och att det uppstår konflikter som i slutändan påverkar vår psykiska hälsa. För att lösa dessa på bästa möjliga sätt utvecklades 1969 terapigrenen kallad interpersonell terapi.

Det var Gerald Klerman och Myrna Weissman som tog fram ett nytt sätt att använda terapi genom att koppla varje patients sjukdom (depression, låg självkänsla, ångest) till det psykosociala sammanhang de levde i.

Denna terapi fokuserar ofta på allvarliga depressiva sjukdomar, även om man numer även använder den till att behandla andra tillstånd. Fördelarna inkluderar att det kan hjälpa patienten att lösa interpersonella konflikter, hantera sorg eller övervinna depression.

Hur fungerar interpersonell terapi?

Denna typ av terapi fokuserar på depression, ätstörningar eller andra störningar vars ursprung ligger i dålig hantering av och förhållningssätt till mellanmänskliga relationer. Till grund för detta kan man se till vissa andra aktuella metoder, som psykoanalys, kognitiv beteendeterapi eller humanism.

Interpersonell terapi är dock unik och faller inte inom något av dessa områden. De mekanismer den fokuserar på är patientens symptomatologi, de konflikter de har och de mellanmänskliga relationer de upprätthåller.

  • Symptomatologi: Patienten kan känna sig ledsen, ha väldigt låg självkänsla, ha tappat lusten att göra det som han eller hon brukade brinna för, ha en total brist på motivation och så vidare.
  • Konflikter: Det finns vissa som är tydliga och uppenbara, som att ha en dålig chef, ett skadligt förhållande, kontakt med en dysfunktionell familj, bland annat.
  • Relationer: Känslomässigt beroende, oförmåga att sätta gränser, att inte veta hur man kommunicerar sina egna önskningar och inte veta hur man klipper relationer som bara orsakar skada.
man i Interpersonell terapi
Interpersonell terapi är idealisk för att övervinna episoder av depression och konflikter som påverkar patientens känslomässiga välbefinnande.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Vad du bör göra om din partner misshandlar dig verbalt

Den interpersonella terapiprocessen

När problemen har blivit identifierade kan den interpersonella terapiprocessen börja. För att göra detta måste terapeuten genomföra en preliminär intervju så att han eller hon kan ställa en diagnos och ta reda på vad personen går igenom.

Det terapeuten gör är att gå djupare in på alla dessa problem. Om patienten har en djup depression kan denna behöva farmakologisk behandling för att komplettera den interpersonella behandlingen. I vissa fall kan detta vara fördelaktigt.

Det är varje individs personliga utveckling som avgör antalet sessioner och deras frekvens. Terapeuten gör de förändringar och justeringar som är nödvändiga för att anpassa behandlingen så att den leder till en märkbar förbättring.

När är interpersonell terapi en bra idé?

Interpersonell terapi är fördelaktigt när det förekommer konflikter i relationer som orsakar ett stort obehag. Det är normalt att man själv inte har resurser för att hantera dessa konflikter på ett adekvat sätt, vilket är anledningen till att psykologisk terapi är så nödvändig.

På samma sätt är den här typen av terapi användbar vid en närstående persons död. Att hantera sorg är komplicerat och kan störta de sörjande i en djup depression. Med denna resurs kan man hjälpa sorgeprocessen.

Vi kan också nämna relationsproblem till följd av dålig kommunikation, bristande gränser, negativa relationer osv. Denna typ av terapi kan behandla och lösa alla dessa typer problem, vilket ger de inblandade mycket användbara resurser, inte bara för nuet utan också för framtiden.

När någon lider av en depression och ingenting har hjälpt hittills kan interpersonell terapi göra stor skillnad. Enbart medicin hjälper inte en person att övervinna denna mycket begränsande störning. Därför är det en mycket användbar typ av terapi.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Nyttiga snacks som hjälper dig att lindra depression

Vilka är resultaten?

Efter att ha fått denna typ av terapi är det mest uppenbara resultatet att patienten börjar att må mycket bättre. Denna kanske inte helt har övervunnit depressionen, men det här är en väldigt lång väg. Trots detta kommer patienten att på kort sikt kunna känna en större lust att göra saker och du kommer att finna motivation där den tidigare verkade ha försvunnit.

Något mycket viktigt som är värt att tillägga är att relationer börjar bli mycket sundare. Sättet du förhåller dig till andra kommer att vara annorlunda eftersom du nu har bättre resurser att hantera konflikter, sätta gränser och hitta lösningar på olika interpersonella problem. Dessutom kommer du att finna det mindre svårt att komma bort från destruktiva människor. På det hela taget kommer detta att vara mycket positivt.

glad kvinna i Interpersonell terapi
Interpersonell terapi hjälper inte bara individer att övervinna depressionsproblem, utan ger också resurser för att förbättra relationer med andra.

När ska du söka professionell hjälp?

Du kan uppsöka en professionell som är utbildad i interpersonell terapi när andra typer av terapier inte fungerar. Du kan också göra det när du har problem i relationer, även om du tycker att de är triviala. Förbättringen kommer att vara drastisk.

Att känna sig ledsnare än vanligt, ha problem på jobbet, inte komma överens med någon, ha problem att ta sig ur en depression etc är skäl nog att uppsöka den här typen av hjälp. Det finns ingen anledning att fortsätta må dåligt, och det är inget fel med att be om hjälp.

Brist på ord, oro över vad folk ska säga eller kostnaden för terapin är alla vanliga ursäkter till att inte söka hjälp. Men att investera i den här typen av terapi kommer att vara det bästa du kan göra för att komma ur en depression eller för att förbättra mellanmänskliga relationer nu och i framtiden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Alday, M. V., & Rueda, N. E. Conceptualizaciones metafóricas de los conflictos interpersonales en Psicoterapia. Anuario de Investigaciones de la Facultad de Psicología5(9), 60-75.
  • Fonseca-Pedrero, E., Pérez-Álvarez, M., Al-Halabí, S., Fernández-Álvarez, J., Suso-Ribera, C., & Crespo Delgado, E. (2021). Tratamientos psicológicos empíricamente apoyados para adultos: una revisión selectiva.
  • Olave Jaramillo, M., Rincón Hoyos, A. C., Gil, L. F., Pacheco López, R., & Alzate Sánchez, R. A. (2021). Implementación de la terapia de solución de problemas en un grupo de pacientes con depresión.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.