Ekologisk och genetiskt modifierad mat

Vet du hur man identifierar huruvida ett livsmedel är ekologiskt? Vet du vilka processer ett livsmedel måste genomgå för att verkligen vara ekologiskt? Denna sektion kommer svara på dina frågor och även tillhandahålla information om allt som är kopplat till ständigt närvarande "GMO:s".