De många myterna om carcinogena livsmedel

Vid flera tillfällen har allmänheten och aktivistföreningar kopplat vissa livsmedel med cancer. Bland de mest kritiserade produkterna hittar vi transgener. Men är dessa påståenden alltid välgrundade?
De många myterna om carcinogena livsmedel
Sergio Alonso Castrillejo

Granskad och godkänd av apotekaren Sergio Alonso Castrillejo.

Senaste uppdateringen: 18 januari, 2023

Det är sant att det finns många carcinogena livsmedel och mat som innehåller carcinogena beståndsdelar. Men vi bör vara försiktiga med hur vi tolkar informationen som vi ofta bombarderas med.

Cancer är den näst största orsaken till dödsfall in utvecklade länder. Den blir vanligare i takt med att folk blir äldre och är vanligtvis kopplade till mängden carcinogener de utsätts för under årens lopp.

Dessvärre kanske vissa carcinogena livsmedel är en del av din kost. Fler och fler vetenskapliga bevis pekar på att vissa livsmedel kan vara kopplade till utvecklingen av cancer. Men det finns flera faktorer som orsakar cancer, och bland annat genetik har också stor påverkan.

En sak som är säker är att hälsosamma matvanor alltid är bra för dig. Genom att upprätthålla en balanserad kost kan du bibehålla god hälsa, och till och med förebygga vissa kroniska sjukdomar.

Samtidigt är det även viktigt att logiskt tolka den vetenskapliga information som finns tillgänglig. Ur denna synvinkel finns det många artiklar som säger att konsumtion av vissa carcinogena livsmedel kan få sjukdomar att dyka upp. I vissa fall är dock dessa påståenden inte helt sanna.

Tänkande kvinna

Påstådda carcinogena livsmedel

Processat kött

Vissa köttprodukter har kväveföreningar eller aromatiska aminer som hjälper till att konservera dem. Detta är framförallt sant för marinerade, härdat kött eller saltade livsmedel. Dessa beståndsdelar kan utgöra en hälsorisk och vara potentiellt carcinogena.

Men en balanserad kost räcker för att förebygga de potentiellt skadliga effekterna som kommer från dessa beståndsdelar. Därför innebär det att du inte bör äta överdrivna mängder kött och konsumera tillräckligt med grönsaker.

Läsk

Undvik för mycket läsk

Överdriven konsumtion av läsk är skadligt för hälsan. Dessa produkter har stora mängder socker, och genom att dricka dem ökar du avsevärt blodsockernivåerna.

Light-drycker har i sin tur mindre mängder socker, men innehåller istället kemikalier och konstgjorda sötningsmedel som inte är fördelaktiga för hälsan. Vissa av dessa beståndsdelar kan vara potentiellt carcinogena, men det är inte säkert att de orsakar cancer.

Generellt sett är det bästa alternativet att minska konsumtion av dessa produkter. Tänk på att de kan vara skadliga för hälsan, även om de kanske inte ger dig cancer.

Genetiskt modifierade organismer

Det finns många motståndare mot transgena eller genetiskt modifierade organismer (GMO). Men detta motstånd mot dessa produkter härrör vanligtvis från etiska aspekter hos marknadsföring och produktion, snarare än själva produkten.

Det finns dock stora mängder information som hävdar att konsumtion av genetiskt modifierade livsmedel inte är säkert. Vissa säger till och med att de kan leda till utveckling av cancer.

Ofta är det dock bekämpningsmedel och dylikt som är potentiellt carcinogena, och dessa produkter är på vissa håll vanliga inom jordbruket. Genetiskt modifierade organismer är ofta insektsresistenta och toleranta mot bekämpningsmedel, så se till att du har koll på hur grönsaker och dylikt har odlats.

Egenskaper hos genetiskt modifierade organismer

Spruta i tomat

Under historiens lopp har genetiskt modifierade organismer genomgått flera förändringar:

Den första karaktäristiska förändringen som skedde var på grund av ett bakteriellt protein. Jordbrukare har använt detta inom ekologiskt jordbruk sedan 30-talet. Den andra förändringen ägde rum genom att man implanterade en bakteriell gen i grödorna. Detta producerar ett proteins om ger resistens mot bekämpningsmedlet glyfosat.

Användningen av detta bekämpningsmedel är en av de mest kontroversiella aspekterna av odlingen av genetiskt modifierade organismer. Det finns dock en stark historia av säker användning sedan 1974, och flera vetenskapliga studier har kommit till slutsatsen att glyfosat troligen inte utgör någon risk.

Rädslan för konsumtion av genetiskt modifierade livsmedel kommer främst från brist på information. Transgena livsmedel är trots allt organismer som har modifierats eller fått fragment av DNA implanterade. DNA finns dock i all mat. Du konsumerar det från maten du äter, och magen bryter ned det utan att du skadas.

På grund av kontroversen kring GMO:er så utför man rigorösa risktester på dessa livsmedel. Resultaten av dessa utvärderingar visar att transgena grödor inte utgör någon högre risk för den mänskliga hälsan än konventionella motparter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • American Cancer Society. “What Causes Cancer?“. Consultado el 26 de marzo de 2016. Disponible en: http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/
  • Mink P.J., Mandel J.S., Lundin J.I. & Sceurman B.K. (2011). Epidemiologic studies of glyphosate and non-cancer health outcomes: a review., Regulatory Toxicology and Pharmacology, 61 (2): 172-184
  • Mink P.J., Mandel J.S., Sceurman B.K. & Lundin J.I. (2012). Epidemiologic studies of glyphosate and cancer: a review., Regulatory Toxicology and Pharmacology, 63 (3): 440-452
  • European Commission, 2010. A decade of EU-funded GMO research (2001 – 2010). Disponible en: http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.