Separationer och skilsmässa

En separation eller skilsmässa är inte slutet. I denna sektion ska vi uppmuntra dig att använda rätt strategier för att hantera den emotionella smärtan och påbörja ett helt nytt liv. Du kommer läka och återuppbygga dig själv på bästa möjliga sätt. Vi ska förklara hur du hanterar dessa mycket personliga och svåra situationer.