Hur man lämnar en giftig relation på rätt sätt

Befinner du dig i en giftig relation och du vet inte hur du ska lämna den? Följ dessa rekommendationer så klarar du det säkert.
Hur man lämnar en giftig relation på rätt sätt

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Utsätter din partner dig för emotionella, fysiska eller verbala övergrepp? Kör personen slut på din energi? Får du inte tillbaka det som du tillför i relationen? Det kan då vara dags att lämna en giftig relation som bara gör dig ledsen.

Problemet är att det ofta är svårt att lämna giftiga relationer eftersom det finns så många känslor involverade. Faktum är att vissa personer kan manipuleras till att stanna i en giftig relation. Man idealiserar den andra personen till den grad att man tror att vederbörandes beteende är normalt eller att personen kanske kommer förändras.

Men att stanna i den här typen av relation ger orsakar en emotionell utmattning som kan ha allvarliga konsekvenser. Även om det kan kännas svårt att acceptera det så är det bäst att vara modig och försöka finna frid.

Varför är det så svårt att lämna en giftig relation

Man och kvinna som är osams.

Folk som befinner sig i en giftig relation är för det mesta inte medvetna om detta. Det är anledningen till varför det är så svår att lämna relationen. Deras vänner och familj kanske försöker säga till dem att detta inte är något normalt, men de vägrar inse det.

Varför blir det så?

Låt oss titta på några anledningar:

 • Blind förälskelse: får dig att tro att din partner kommer ändra på sig eller att det bara är tillfälligt.
 • Den manipulerade personen har väldigt låg självkänsla och står ut med saker som denne inte bör, eftersom personen är rädd för att ingen annan kommer älska honom eller henne.
 • Den giftiga partnern är manipulativ och drar nytta av andra svagheter för att berättiga sitt beteende.
 • En rädsla för att bli ensam skapar ett emotionellt beroende som förhindrar offret från att lämna den ohälsosamma situationen.
 • Man kan vara rädd för den andre personens reaktion; speciellt om personen är våldsam.

Hur kan man identifiera en giftig relation?

Man och kvinna som grälar i soffan.

Det första steget för att komma ut ur en giftig situation är att förstå att den andra personens beteenden och handlingar är ohälsosamma. Om den ene eller båda personerna känner sig olyckliga eller har ångest så är det för att relationen inte är hälsosamt och för att något är väldigt fel.

Det är normalt att bråka ibland utan att det för den delens skull behöver förekomma något allvarligt problem. Men om bråken är konstanta och går över vissa gränser så måste du acceptera hur det ligger till och göra något.

En relation är giftig om det förekommer följande:

 • Emotionellt beroende, antingen från den ena personens sida eller båda
 • En brist på respekt och regelbundna verbala övergrepp
 • En eller båda parterna är kontrollerande
 • Den enda partnern blockerar den andres personliga utveckling
 • Det förekommer konstanta attacker på den ena personens självkänsla
 • Det är vanligt med emotionella eller finansiella utpressningar
 • Det förekommer konstanta hot
 • Upprepade episoder av fysiskt eller psykologiskt våld
 • Brist på privatliv och andra sociala relationer

Hur man lämnar en giftig relation

Som vi tidigare har tagit upp så finns det många faktorer som kan göra det svårt att lämna en giftig relation. Det är dock inte omöjligt och alla kan göra detta om personen accepterar att det som händer inte är okej.

Härunder tar vi upp några strategier för dig:

Var medveten

Kvinna som står vid fönstret.

Det första steget man bör ta är att vara medveten om vad som händer.

Att inse att det förekommer ett problem och att relationen inte längre gör dig lycklig är en avgörande faktor för att du ska kunna ta ett slutligt beslut. Annars kommer den blinda kärleken förhindra att du lyckas frigöra dig.

Skaka av dig dina rädslor

Rädslan är en av de största barriärerna när det kommer till att lämna en giftig relation. Rädsla för vad som kan hända efter att den har tagit slut kan få dig att tro att det är bättre att fortsätta med den nuvarande situationen. Framtiden är osäker men det enda sättet du kan frigöra dig är genom att lämna rädslan bakom dig.

Klipp ohälsosamma band

Om det finns risk för att det kommer bli bråk så är det bäst att dra sig tillbaka. Detta är en sorts “avgiftningsperiod” där du måste begränsa negativa känslor. Då du bestämmer dig för att avsluta relationen så bör du kapa all form av kontakt.

Sök stöd utifrån

Det är viktigt med stöd från familj och vänner då man ska lämna en giftig relation. Att veta att det finns andra i närheten som kan hjälpa dig att komma över din rädsla, ledsamhet och den förvirring som uppstått p.g.a. relationen.

Acceptera konsekvenserna

Om man har delat många stunder och erfarenheter med en annan person så kan man bli väldigt ledsen då relationen tar slut. Detta är dock en del av att kunna gå vidare, och det är normalt att man upplever denna fas då man är på väg att acceptera vad som har hänt.

Arbeta med din självkänsla

Fokusera på vad du själv har att göra, träna och omge dig med positiva personer för att du ska kunna arbeta med din självkänsla. Efter att man har lämnat en giftig relation så är det normalt att man känner att man har en låg självkänsla och ett lågt självförtroende. Det är därför viktigt att du arbetar med dessa delar.

Praktisera avslappningstekniker

Avslappningstekniker kan vara väldigt bra för att hjälpa en person att lämna en giftig relation. Andningsövningar, yoga och massage hjälper med att kontrollera känslor som nervositet, rädsla och ångest som uppstår då man avslutar ett kapitel i livet.

Befinner du dig i en giftig relation och du vet inte hur du ska kunna hitta ut? Följ dessa tips. Då kommer behöva mod och stöd, men du kan göra det. Tänk på att om du inte tar de första stegen så kommer du missunna dig själv din egen lycka i livet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Andrade, S., Castro, P., Giraldo, L., & Martínez, M. (2013). Relaciones Tóxicas de pareja. Psicologia.Com.

 • Pozueco, J., & Moreno, J. (2013). La tríada oscura de la personalidad en las relaciones íntimas. Boletín de Psicología.

 • Amor, P. J., Bohórquez, I., De Corral, P., & Oria, J. C. (2012). Variables psicosociales y riesgo de violencia grave en parejas con abuso de sustancias tóxicas y maltrato previo. Acción Psicológica.

 • Signos de abuso. (2018). Retrieved 17 February 2021, from https://espanol.womenshealth.gov/relationships-and-safety/signs-abuse

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.