Användarvillkor

1. Identifierande data

Enligt lag 34/2002, från 11 juli, om Tjänster från informationssamhället och Elektronisk handel, slås det fast att ägaren av webbplatsen är GRUPO M CONTIGO SL med TIN (Skatteidentifikationsnummer) B37527900, adress Calle Concejo, 13, 2ºA, 13, 2º a, 37002 Salamanca och registrerat i Salamancas företagsregister, daterat 20-08-2013, Fil 146, Volym 442, Bok 0, Sida SA-15157 och e-postkontakt: [email protected].

2. Användaracceptans

Dessa villkor reglerar bruket av GRUPO M CONTIGO SL:s webbplats www.stegforhalsa.se

Åtkomst till och användning av webbplatsen innebär acceptans, utan reservation eller begränsning, av dessa användarvillkor och sekretesspolicy, och dess användning är underkastad villkoren som listas nedan såväl som nuvarande lagstiftning.

GRUPO M CONTIGO SL förbehåller sig rätten att när som helst och utan tidigare förvarning utföra modifikationer och uppdateringar av informationen som finns på webbplatsen, såväl som konfigurationen och presentationen samt användarvillkoren och åtkomst till den. Användaren kommer automatiskt vara bunden till användarvillkoren, som träder i kraft vid tidpunkten denne får åtkomst till webbplatsen, så denne bör regelbundet läsa användarvillkoren.

3. Lagstiftning

Som tumregel lyder relationen mellan GRUPO M CONTIGO SL användare av telematiktjänster som existerar på denna webbplats under spansk lagstiftning och jurisdiktion.

4. Användning och åtkomst för användare

Användaren informeras om och accepterar att åtkomst till denna webbplats inte på något sätt innebär starten av en affärsrelation med GRUPO M CONTIGO SL eller något av dess dotterbolag.

5. Immateriell och industriell egendom

Den immateriella äganderätten för innehållet på webbplatserna, deras grafiska design, logotyper och koder är egendom tillhörande GRUPO M CONTIGO SL, och därför är reproduktion, distribution, offentlig kommunikation, omvandling eller någon annan aktivitet som utförs på innehållet av dessa webbplatser, även om källan citeras, förbjuden utan skriftligt godkännande från GRUPO M CONTIGO SL.

GRUPO M CONTIGO SL är den rättmätige innehavaren av bruket av rättigheter för innehållet som publiceras på webbplatsen, över hela världen, på evig basis och utan några som helst gränser. Specifikt, men inte begränsat till, kan GRUPO M CONTIGO SL reproducera, totalt eller delvis, marknadsföra, disseminera, översätta, publicera, trycka, ändra, omvandla, anpassa och uppdatera innehållet och ingå kontrakt med tredje parter för användning, komma överens om distribution och även överföra användarrättigheterna.

6. Webbplatsinnehåll

Webbplatsen är en översatt och anpassad version av Mejor con Salud (www.mejorconsalud.com).

GRUPO M CONTIGO SL förbehåller sig rättigheten att uppdatera, modifiera eller eliminera informationen som finns på dess webbplatser, och även begränsa eller neka åtkomst till sådan information till vissa användare.

GRUPO M CONTIGO SL tar inget ansvar för information på tredje parts webbplatser som kan kommas åt via ”länkar” eller länkar från någon webbplats som tillhör GRUPO M CONTIGO SL. Närvaron av ”länkar” eller länkar på GRUPO M CONTIGO SL:s webbplatser är för informationssyfte och utgör inte förslag, inbjudningar eller rekommendationer.
Författarna av innehållet ger frivilligt äganderätt till GRUPO M CONTIGO SL, och reproduktion är förbjuden utan medgivande från eller omnämning av originalkällan.

Varje samarbetande författare ansvarar för sina egna artiklar såväl som åsikterna i dem. Alla artiklar som författarna vill publicera granskas först av redaktören och farmaceutikern Sara Viruega Encinas innan de publiceras. GRUPO M CONTIGO SL tar inte något ansvar för revisioner eller modifierat innehåll som kan anses vara olagligt eller olämpligt. GRUPO M CONTIGO SL tar heller inget ansvar för det publicerade innehållet på webbsidan eller för användares handlingar i koppling till det publicerade innehållet.

Om det finns innehåll som kan bryta mot immateriell äganderätt eller andra rättigheter hos tredje parter, kommer GRUPO M CONTIGO SL ta bort det från webbplatsen eller förhindra åtkomst till det om en behörig myndighet har efterfrågat det, i linje med nuvarande lagstiftning,

Webbplatsen kan innehålla information om medicinska och hälsomässiga problem. Informationen däri ska inte ersätta rådgivning från en läkare eller annan hälsoexpert. Användaren bör inte använda informationen som publiceras på webbplatsen för att diagnostisera en sjukdom eller ett hälsoproblem, utan alltid tala med sin läkare.

Innehållet på webbplatsen är endast i informativt syfte och räcker inte för att användaren ska kunna ta beslut.

6.1 Grafiskt innehåll

Det grafiska innehållet täcks under licensen från Fotolia © ShutterStock Inc., och dess användning respekterar villkoren i kontraktet som ingåtts med dessa företag.

Licensgivarna kvarhåller alla rättigheter till ägarskap och verk. Sådana verk täcks och skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immateriella äganderätter hos licenstagarna.

Om du är fotograf och känner igen några av de foton som publicerats på denna webbplats som dina egna, vänligen kontakta oss omedelbart. Ägarskap av samma kommer noteras eller tas bort omedelbart från webbplatsen om du så önskar.

GRUPO MCONTIGO SL ansvarar inte för eventuella brott mot upphovsrätten som uppstår om samarbetande författare felaktigt nyttjar fotografier utan täckning av relevanta licenser.

Ansvaret förblir hos de författare som samarbetar med stegforhalsa.se

GRUPO MCONTIGO SL genomför omfattande granskningar för att undvika möjliga överträdelser. Om du har uppmärksammat ett brott mot upphovsrätten, vänligen kontakta oss via [email protected]

7. Policy för redaktionell och annonsmässig ärlighet

Vårt uppdrag är att vara en hjälpande webbplats som är hängiven till att förbättra folks hälsa och välmående. Vi fokuserar på att tillhandahålla behändigt och pålitligt innehåll som kommer hjälpa och vägleda våra läsare.

Webbplatsen är exklusivt finansierad av webbannonser. Denna finansiering tillåter oss att täcka utgifterna som är kopplade till att driva sidan, anställa experter att samarbeta med samt de nödvändiga tekniska och redaktionsmässiga uppdateringar som säkerställer en optimal användarupplevelse.

Steg för hälsa innehåller Google-annonser. Vi har ingen kontroll över innehållet i dessa annonser och vårt redaktionella material är helt fritt från kommersiellt inflytande.

All annonsering som finns på vår webbplats är tydligt märkt med orden “Annons”, “Advertising” eller “Google Ads”. När man klickar på en annons kommer man tas till annonsörens webbplats.

Vi är inte beroende av och har inga kopplingar till något företag. Även om annonser visas på vår webbplats ska det inte under några omständigheter tolkas som ett stöd för den annonserade produkten eller tjänsten, eller för företaget som distribuerar eller marknadsför den. Vår webbplats är helt oberoende och utan partiskhet, och är inte kopplad till något laboratorium eller den farmaceutiska industrin.

8. Ansvarsfriskrivning

GRUPO M CONTIGO SL är inte ansvarigt för några skador som resulterar av bruk av webbplatsen eller några handlingar som tas baserat på information som tillhandahålls däri.

Webbplatsen är ämnad för användare över fjorton (14) års ålder, och undantar GRUPO M CONTIGO SL från all åtkomst och obehörigt bruk av webbplatsen.

9. Anmälan av överträdelser

Om någon person eller företag tror att det publicerade materialet på webbplatsen kränker immateriell eller industriell äganderätt, rättigheter till ära, sekretess, bildrättighet eller någon annan form av rättighet, kan de kommunicera detta till GRUPO M CONTIGO SL med någon av kontaktmetoderna som listas på webbplatsen, med ”Anmälan av överträdelser” som ämneslinje, för att efterfråga materialets borttagning.

Vänligen notera att det är vitalt att tillhandahålla följande information:

  1. Identifiering av rättigheterna som skyddas av nuvarande lagstiftning som tros kränkas.
  2. Identifiering av innehållet som sägs kränka rättigheterna ifråga, med rimligt tillräcklig information för GRUPO M CONTIGO SL att lokalisera sådant material på webbplatsen.
  3. Kontaktinformation (fysisk adress eller e-post samt telefonnummer) för att möjliggöra för GRUPO M CONTIGO SL att kommunicera med personen eller företaget.
  4. Ett uttalande att personen eller företaget hävdar att informationen i anmälan är sann och riktig, och att de är innehavaren av rättigheter som sägs kränkas eller att de är auktoriserade att agera å dennes vägnar.
  5. En kopia av nationellt ID-kort, pass eller annat officiellt dokument som bevisar deras identitet.

GRUPO M CONTIGO SL kommer utreda anmälan, och om de anser att personen eller företaget har anledningar eller rättvis orsak att efterfråga borttagning av det kränkande materialet, kommer de fortskrida med omedelbar radering av det från webbplatsen så att det inte längre år åtkomligt för användare, ens via cache.

10. Omfattning

Allt innehåll, överenskommelser, kontrakt eller liknande som uttrycks på denna webbplats lyder under spansk lag. Besökare på webbplatsen och alla personer eller företag som använder eller avtalar någon tjänst som tillhandahålls på den, avstår uttryckligen från någon annan jurisdiktion, och kommer vända sig till Skiljedomstolen för Salamancas Handels- och industrikammare som ett steg innan domstolsförfaranden i staden Salamancas domstolar, för att lösa alla tvister och juridiska dispyter som kan uppstå.