Annonspolicy

Steg för hälsas uppdrag är att vara en pålitlig källa till information om hälsa och välbefinnande. Vårt viktigaste mål är att tillhandahålla tillförlitligt och praktiskt innehåll för dig, allt skapat under strikta redaktionella och medicinska riktlinjer för att garantera noggrannhet, relevans och tydlighet.

Steg för hälsa finansieras genom försäljning av reklam på sin webbplats och sina sociala nätverk, alltid med den redaktionella autonomin som prioritet, vilket innebär att våra kriterier inte i något fall påverkas av denna finansieringsmekanism.

I vissa fall kan Steg för hälsa samarbeta med sponsorer för att marknadsföra deras varumärke, produkt eller tjänst. Detta innehåll är alltid märkt som “sponsrat”, och denna information anges tydligt i början av dessa artiklar.

Följande är de specifika riktlinjer som vi följer när det gäller typen av annonsering som vi accepterar:

1. Vi stödjer inte några annonserade produkter eller tjänster

Även om vissa produkter eller varumärken kan visas på vår webbplats i form av annonser, bör detta inte under några omständigheter betraktas som vårt stöd för produkten, tjänsten eller varumärket som annonseras. Vår redaktion ansvarar endast för att utvärdera dessa produkter och tjänster, utan hänsyn till eventuella annonsrelationer med de företag som distribuerar dem.

2. Vi skiljer tydligt mellan annonser och redaktionellt innehåll

Vi håller alltid en tydlig åtskillnad mellan annonser och redaktionellt innehåll. Alla annonser på Steg för hälsa är tydligt och otvetydigt identifierade som sådana.

3. Vissa typer av annonser accepteras inte

Annonser får inte innehålla bedrägligt, vilseledande eller stötande material, och inget material som felaktigt framställer, förlöjligar eller attackerar en individ eller grupp på grundval av ålder, hudfärg, nationellt ursprung, ras, religion, kön, sexuell läggning eller funktionshinder.

Annonser får inte innehålla ärekränkande, förolämpande eller hotfull information. Annonser får inte förknippas med skjutvapen, pornografi, droger, politiska kampanjer eller simulering av nyheter eller en nödsituation. Alla annonser som kan misstolkas som redaktionellt innehåll märks som reklam.

4. Vi granskar annonser

Steg för hälsa har ensamt och exklusivt beslutsrätten gällande vilka typer av annonser som ska godkännas och visas på webben, och förbehåller sig rätten att avvisa, avbryta eller ta bort alla annonser närhelst innehållet eller syftena med dessa strider mot policyerna för Steg för hälsa. I händelse av att en annons tas bort kommer annonsören omedelbart att meddelas gällande grunderna för beslutet.

5. Vi skiljer tydligt mellan sponsrat och icke-sponsrat innehåll

Steg för hälsa söker sponsring från forskningsorganisationer, tillverkare och andra pålitliga och trovärdiga tjänsteleverantörer. Sponsrat innehåll ger ekonomiska fördelar för Steg för hälsa, men gynnar också våra användare genom att de tillhandahålls aktuell information om de tjänster eller produkter som erbjuds av dessa organisationer.

Allt innehåll som sponsras av en annonsör omfattas av vår redaktionella policy och granskas av vår redaktion. Dessutom markeras innehåll som sponsrat när det tillhandahålls eller är influerat av en organisation så att detta är tydligt för läsarna.

6. Affiliate-program

Som en del av artikelskapandet kan vår redaktion inkludera länkar till relevanta produkter som de anser kan vara användbara för våra läsare. Även om urvalet av dessa produkter görs oavhängigt, bör du känna till att Steg för hälsa kan komma att få provision om du köper en vara på dessa webbplatser genom att använda länken vi tillhandahåller.

I de fall som Steg för hälsa får provision när användare en köper eller väljer en produkt eller tjänst kommer sidan att innehålla följande text: Denna artikel innehåller objektiva och oavhängiga förslag på produkter och tjänster som kan vara av intresse för läsaren. Om läsaren gör ett köp via de specifika länkarna som visas i denna artikel kan Steg för hälsa komma att få provision.