Redaktionell policy

Allt som har med hälsa att göra väcker frågor. Och de stora mängderna med information på internet kan komplicera vårt beslutsfattande. Därför är vårt mål är enkelt: att ge dig information om hälsa som är pålitlig, lätt att förstå och syftar till att förbättra ditt välmående.

Vår redaktionella vision

Vi är en pålitlig hälso- och välmåendeportal för läsare. Vi använder ett tydligt och enkelt språk för att reda ut funderingar, tillhandahålla information av kvalitet och erbjuda råd och rekommendationer för att förbättra din livskvalitet.

Bland den stora mängd hälsoinformation som finns tillgängligt på internet kan Steg för hälsa garantera att det du hittar här är certifierat av yrkeskunniga, och är uppdaterad information med vetenskaplig grund.

I vår portal kan du hitta positivt främjande information som hjälper dig att ta hand om dig själv och förbättra ditt liv. Vi vill hjälpa dig att kunna ta bra beslut om din och dina närståendes hälsa.

Våra värderingar

Steg för hälsa styrs av värderingar som representerar det vi vill förmedla med vårt innehåll:

 • Förtroende: Informationen du hittar här är tillförlitlig. Den har bekräftats av yrkeskunniga och stöds av vetenskapliga källor.
 • Inkludering: Vi erbjuder innehåll för våra olika läsares olika behov. Vi är inte här för att döma din livsstil, utan för ge dig verktyg för att förbättra din hälsa.
 • Närhet: Vi använder ett begripligt språk utan att ge avkall på vetenskaplig korrekthet.
 • Kvalitet: Kvaliteten på den information vi tillhandahåller är viktig för oss. Vi publicerar inte uppgifter eller information som vi inte kan bekräfta eller som kan få dig att tvivla på dess sanning.

Dessa värderingar styr vårt dagliga arbete. Detta är viktigt eftersom hälsoinformation är känslig: Du fattar beslut för ditt liv baserat på vad du läser på internet. Vårt åtagande är att erbjuda dig den bästa informationen som är pålitlig, inkluderande, bekant och bekräftande så att du riskfritt ska kunna förbättra ditt välmående.

Vi håller en hög kvalitet på vårt innehåll så att du ska kunna ha fortsatt förtroende för oss.

Vår röst

Våra vägledande värderingar ligger till grund för hur vi kommunicerar hälsoinformation till dig, och därför använder vi ett språk med särskilda egenskaper:

 • Empatiskt: Vi är människor som skapar innehåll för andra människor. Steg för hälsa är en vänlig och förtrogen portal som ställer sig i våra läsares skor. Vi förstår att de som läser oss vill ha information från en pålitlig källa för att reda ut funderingar eller förbättra sin livskvalitet.
 • Vägledande: Vi hjälper dig att förbättra din livsstil för att bli sundare. Våra rekommendationer är tydliga och lätta att tillämpa i vardagen.
 • Fritt från fördomar: Vi dömer inte. Vi undviker medvetet uttryck som kan uppmuntra stigma eller diskriminering. Vårt innehåll är för läsare som är i olika stadier och processer, och därför ligger vårt fokus på dig och möjligheten att förbättra ditt välmående.
 • Pålitligt: Vi arbetar med experter och yrkeskunniga som kommunicerar sin kunskap om hälsa, efter att ha verifierat den med konkreta vetenskapliga data. Du kan lita på de uppgifter du läser på Steg för hälsa eftersom kvalitet är vår ledstjärna i allting vi publicerar.

Stilguiden som våra redaktörer följer fokuserar på enkelhet, utan att göra avkall på noggrannhet och inkludering. Vår röst är vänlig och professionell, konkret och välkomnande, lättförståelig och vetenskaplig på samma gång.

Vi har ingen avsikt att skapa rädsla eller oro, utan snarare att inspirera till positiv handling.

Vårt team

Steg för hälsas team består av yrkeskunniga inom hälsoområdet som erbjuder information av kvalitet som är tillförlitlig, sanningsenlig och uppdaterad. Vi är bland annat läkare, psykologer, nutritionister, farmaceuter, tandläkare och sjuksköterskor. Vårt team sätter dessutom högt värde på empati, varför vi skapar vårt innehåll på ett enkelt, begripligt och vänligt språk.

Författarna och redaktörerna för vår portal verifierar informationen de erbjuder läsarna genom vetenskapliga källor och sin yrkeserfarenhet. För innehållsskapandet beaktar de en föregående efterforskningsprocess som är en del av deras ansvar när de ger förslag, råd och rekommendationer.

Vi prioriterar information från vetenskapliga studier och mänskliga kliniska prövningar. Därför använder vårt team kliniska riktlinjer och uttalanden från kända hälsoorganisationer. Om dessa källor inte finns tillgängliga använder de resultat från djur- eller in vitro-tester.

Vår redaktionella process

Steg för hälsa väljer innehåll efter vad våra läsare anser är mest relevant för sitt välmående, vad som är aktuellt inom hälsoområdet och allt som innebär konkret information som kan höja människors livskvalitet. En del av redaktionen ansvarar för att erbjuda relevanta men också originella ämnen, för att undvika upprepningar. Vart och ett av dessa ämnen analyseras innan de godkänns (eller inte godkänns) för att gå vidare i den redaktionella processen.

Angående hälsonyheter gör vi ett speciellt urval. Vårt team gör dagliga undersökningar efter hälsonyheter som kan vara grundläggande för ditt liv.

Sedan skriver det yrkeskunniga teamet innehållet inom de godkända ämnena. Guidade av våra värderingar och vår röst, utarbetar de en vänlig, empatisk, nära, informativ, korrekt, pålitlig och vetenskapsbaserad text. En annan del av redaktionsteamet granskar och redigerar detta innehåll innan det publiceras. Du bör veta att Steg för hälsa inte tillåter plagiat, och vi strävar efter att dela originalinnehåll genom en noggrann granskning innan publiceringen av varje artikel.

På så sätt används olika filter för att komma fram till en text som publiceras på vår portal med verifierbar information, trevligt språk, uppdaterad bibliografi och länkar som gör att läsaren kan bekräfta det vi förmedlar.

Steg för hälsa hittar du främjande hälsotips som du kan använda för att förbättra ditt liv. Och detta är möjligt tack vare den redaktionella process som vi respekterar i varje publicerad artikel.

Efter en viss tid kontrolleras innehållet i vår portal igen, efter att det har publicerats. Detta görs för att hålla uppgifterna uppdaterade, vilket är särskilt viktigt inom ett så föränderligt område som det för människors hälsa. En del av redaktionen granskar med jämna mellanrum det publicerade materialet för att lägga till nya vetenskapliga uppgifter, göra korrigeringar baserat på läsarnas förslag och förbättra texterna. Detta är en ständigt pågående innehållsrevision, och när det gäller aktuella nyheter, innebär det att uppgifter uppdateras i enlighet med utvecklingen av nya händelser.

Våra verifieringsmärkningar

I Steg för hälsas publikationer hittar du följande fyra märkningar som anger graden av uppgiftsverifiering:

 • Faktakontrollerad: Om vår artikel har denna märkning betyder det att innehållet är baserat på tillförlitliga vetenskapliga och akademiska källor. Du kan se dessa källor i den slutliga bibliografisektionen.
 • Evidensbaserad: Denna märkning innebär ett högre verifieringsvärde än det föregående. Det betyder att de flesta av källorna i bibliografin är vetenskapliga studier som har genomgått en egen valideringsprocess av specialiserade hälsotidskrifter.
 • Författarens rekommendation: Ibland ger vår redaktionspersonal råd eller rekommendationer baserat på sin erfarenhet inom hälsoområdet. I dessa fall kanske det inte finns någon specifik bibliografi om ämnet, men ett godkännande av en yrkeskunnig som stödjer innehållet.
 • Under revidering: Den här märkningen innebär att vi aktivt arbetar med att förbättra och uppdatera artikeln du läser. Det innebär att innehållet inom kort kommer att utökas och innehålla nya referenser.

Ansvarsfriskrivning

Innehållet på Steg för Hälsa fyller endast ett informationssyfte och bör inte användas som en ersättning för diagnos, behandling eller rekommendationer från vårdpersonal. Observera att informationen som presenteras kanske inte är lämplig för alla fall och inte garanterar specifika resultat.

Om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa, är det därför viktigt att du konsulterar en betrodd specialist innan du fattar några beslut eller påbörjar någon procedur eller behandling. Kom ihåg att varje person är unik och att vi kan svara olika på behandlingar eller hälsorekommendationer.

Sammanfattningsvis påminner vi dig om att Steg för Hälsa-artiklarna endast fyller ett informationssyfte. Informationen i denna publikation är endast en allmän vägledning och ersätter inte en specialists åsikt eller medicinska råd. Rådfråga din betrodda specialist om du har några tvivel om din hälsa och erhåll hans eller hennes godkännande innan du genomgår någon form av behandling eller ingrepp.

Kommentarer, förslag och rättelser

Steg för hälsa tar gärna emot kommentarer, förslag och korrigeringar från våra läsare. Ditt deltagande i vår röst och våra värderingar är mycket viktigt för att vi ska kunna fortsätta att säkerställa kvaliteten på vårt innehåll, eftersom du är vår prioritet.

De meddelanden du skickar till oss kommer alltid att beaktas, kommer att besvaras så snart som möjligt och kommer att leda till revidering av våra publikationer. Vill du berätta något för oss? Skriv till oss via vår kontaktsida.