Behandlingar

Naturliga behandlingar, olika medicinska metoder, psykoterapi, läkemedel och rehabilitering… I denna sektion förklarar vi hur varje sjukdomar, skada och åkomma behandlas, och håller dig uppdaterad med de senaste hälsonyheterna.

Vad är ett nasogastriskt matningsrör?

Ett nasogastriskt matningsrör är ett rör som man för in i en persons näsa genom matstrupen tills det når magen. Dessa enheter är vanligtvis tillverkade av plast eller silikon och man använder dem för att mata människor som inte kan…

Riskerna för blödning efter operation

En skada eller ett trauma kan orsaka blödning efter operation, något som också kan visa sig som blodproppar. De olika typerna av blodkärl transporterar syre och näringsämnen till vävnaderna. När blodkärlen skadas, kan en blödning uppstå i eller utanför dem.…

Användningar och effekter av antabus

Antabus är ett läkemedel vars aktiva ingrediens är disulfiram. Man använder det för att behandla kronisk alkoholism. Även om det inte är ett botemedel mot alkoholism, är det ett användbart verktyg som kan användas i samband med terapi. Nedan berättar…

Fetmaoperation med gastriskt band

Ett justerbart gastriskt band är en uppblåsbar silikonanordning som man placerar runt magens övre del genom titthålskirurgi. Man använder det för att behandla fetma och syftet är att minska matintaget så att patienten kan gå ner i vikt. Fetma är…

Hur läkare använder endotrakealtuber

En endotrakealtub sätts vanligen in genom munnen eller näsan. Tuben säkerställer att luftvägarna är öppna så att patienten kan andas ordentligt. Man använder dessa under generell bedövning, när en patient är under kritisk vård, behöver mekanisk andningshjälp, eller har hamnat…