Plasma med tillväxtfaktorer: oral användning för munhälsan

Genom att använda plasma som innehåller tillväxtfaktorer vid olika tandbehandlingar, ger man fördelar för munhälsan. Vi berättar när och vad denna terapi används för.
Plasma med tillväxtfaktorer: oral användning för munhälsan
Vanesa Evangelina Buffa

Skriven och verifierad av tandläkaren Vanesa Evangelina Buffa.

Senaste uppdateringen: 14 maj, 2023

Användningen av plasma med tillväxtfaktorer (PRGF) blir allt mer framträdande inom munhälsoområdet. Att förlita sig på hjälp av denna vätska för tandbehandlingar förbättrar resultaten och påskyndar återhämtningen.

Men många människor är omedvetna om vad denna innovativa terapi handlar om. Idag är det dock fler och fler tandläkare som rekommenderar det för sina patienter.

Vi ska berätta i detalj hur och varför plasma används för munhälsan och vilka fördelarna är. Läs vidare och upptäck denna nya terapi.

Vad är plasma med tillväxtfaktorer och hur fungerar det?

När vår kropp drabbas av ett sår eller skada startar vävnaderna en reparationsprocess. I denna process frigörs en serie proteiner som kallas “tillväxtfaktorer”. De stimulerar naturlig läkning och regenerering av det skadade området.

Plasma är huvudkomponenten i blodet. Och även om det är flytande till sin natur, innehåller det fasta komponenter som man kan separera och använda med speciella tekniker.

Användningen av plasma som innehåller tillväxtfaktorer är en teknik som isolerar de proteiner som ansvarar för vävnadsregenerering. För att få produkten tar man ett blodprov på patienten dom man sedan bearbetar genom att ta ut de komponenter som är ansvariga för vävnadsåtervinning.

Dessa proteiner eller tillväxtfaktorer finns inuti blodplättarna. Genom att isolera dem kan man sedan dra nytta av deras förmåga att återuppbygga skadade vävnader.

Efter denna isoleringsprocess appliceras den erhållna produkten på sårområdet för att påskynda och främja återhämtningen i såret. Detta förstärker kroppens självläkande egenskaper.

Plasma med tillväxtfaktorer är en ny teknik inom området regenerativ medicin. Detta är ett autologt alternativ, alltså ett som man tar från patientens egen kropp. Detta minskar risken för biverkningar, såsom avstötning och inflammation.

Användningen av plasma med tillväxtfaktorer har inte bara vunnit popularitet inom området för oral hälsa. Det används också inom andra medicinområden, såsom hjärt-, kärl-, plastik- och dermatologiska operationer. Det används också för att hjälpa patienter att återhämta sig från idrottsskador och vid ortopediska operationer.

Huvudsakliga användningsområden för plasma inom munhälsa

Munhälsa är ett av många områden där plasma med tillväxtfaktorer är fördelaktigt. Genom att komplettera tandbehandlingar med denna teknik kan du förbättra och påskynda återhämtningen av de intervenerade vävnaderna.

Några blodplättar.
Blodplättar är cellfragment som cirkulerar i blodet och bär på tillväxtfaktorer.

Följande är de tandingrepp där man kan använda sig av plasma med tillväxtfaktorer:

Tandimplantat

När du placerar ett tandimplantat är det nödvändigt att utföra ett kirurgiskt ingrepp. Tandläkaren öppnar tandköttet och borrar i benet för att skruva in ett fäste i benet. De konstgjorda tänderna som ska rehabilitera munnen placeras sedan på detta fäste.

Om läkningsprocessen av denna intervention misslyckas, misslyckas behandlingen. Den nya tanden kommer då att falla ut och patienten kommer att uppleva obehag. Därför är det grundläggande att se till en korrekt återhämtning av vävnaderna för att implantatet ska fästa som det ska.

Användningen av plasma med tillväxtfaktorer gynnar läkning och återhämtning av det opererade området. Det hjälper såret att stänga sig ordentligt och på kortare tid.

Detta förbättrar inte bara benintegration och kvaliteten på benmassan, utan främjar också implantatets hållbarhet. Det minskar också inflammation och postoperativa obehag, samt minskar risken för komplikationer.

Att förkorta vävnadsåterhämtningstiden är särskilt viktigt vid tandimplantatbehandlingar. Detta gör att den definitiva protesen kan placeras på skruvarna mycket tidigare; 2 till 3 månader efter operationen.

Denna behandling gör att patienten kan få tillbaka sitt vackra leende snabbt och säkert.

I implantatförfaranden kan man använda plasma med tillväxtfaktorer på två sätt:

 1. Applicera det direkt på ben och slemhinnor under operationen.
 2. Utföra en behandling på implantatens yta med plasma.

Alveolär benförlust

Tandlossning och brist på ordentlig rehabilitering leder till en minskning av tjockleken och höjden på benet där tanden satt. Brist på stimulering i området orsakar benresorption.

Som ett resultat minskar höjden på käkarna. Detta påverkar ansiktets fysionomi och hälsan hos de återstående tänderna och käkleden.

Dessutom innebär en benförlust en försvåring av rehabiliteringsbehandlingar, både vid insättning av implantat och vid placering av proteser. Utan ben finns det inget stöd för en protes.

Att använda plasma med tillväxtfaktorer hjälper till att återställa förlorad bentjocklek. Och med detta kommer behandlingar för att rehabilitera leendet vara genomförbara.

Parodontologi

Människor som lider av pyorré eller tandlossning lider av förstörelsen av de vävnader som stöder tänderna. Skadan uppstår som en konsekvens av en inflammatorisk och infektionsprocess som utvecklas djupt i tandköttet.

Förlusten av tandkött, tandcement, parodontala ligament och alveolärt ben leder till bristande fixering av tänderna. Utan tillräckligt stöd är det vanligt att tänderna rör sig och till och med lossnar.

Användningen av plasma med tillväxtfaktorer i parodontala behandlingar hjälper skadade vävnader att återhämta sig. Appliceringen av denna produkt främjar benregenerering och tandköttsläkning.

Plasma med tillväxtfaktorer vid extraktioner och munkirurgi

Tandutdragning är alltid sista utvägen. Först görs försök att bevara de naturliga tänderna, men ibland är det inte möjligt.

I de fall där tandutdragning är indicerad och oundviklig kan användningen av plasma med tillväxtfaktorer ge fördelar. Att placera produkten i det opererade området gynnar och påskyndar återhämtningen av vävnaderna och minskar obehag, inflammation och smärta.

Det är särskilt användbart i fall av extraktion hos patienter med benförlust, parodontala defekter eller som bär tandimplantat. Det hjälper också mycket efter avlägsnande av cystor och infektionsprocesser, och för att behandla oral- och sinuskommunikation.

Plasma med tillväxtfaktorer vid endodonti

Regenerativ endodonti är ett område inom tandvård som håller på att utvecklas. Användningen av plasma med tillväxtfaktorer inom detta område av munhälsa kräver fortfarande ytterligare studier.

Men resultaten av forskningen hittills är lovande. Användningen av plasma kan vara användbar i fall av extern resorption, dental reimplantation, pulpaskydd och revaskularisering vid rotfyllning.

Fördelar med användning av plasma med tillväxtfaktorer inom munhälsa

Vi har redan nämnt att användningen av plasma med tillväxtfaktorer ger flera fördelar i munhälsobehandlingar. De viktigaste är som följer:

 • Förbättrar regenereringen och läkningen av slemhinnor och mjuka vävnader
 • Minskar postoperativa blödningar
 • Minskar inflammation och smärta efter operation
 • Accelererar den postoperativa återhämtningsprocessen
 • Främjar benregenerering
 • Det är biokompatibelt: Det är en produkt som kommer från patientens egen kropp.
 • Riskerna för biverkningar är minimala.
 • Det minskar risken för infektioner och postoperativa komplikationer.
 • Det är enkelt att erhålla, utan obehag och med mycket lite blod.
 • Eftersom det är autologt, det vill säga kommer från patienten själv, behöver man inte donatorer eller blodbanker. Och det finns inga kompatibilitets- eller avvisningsproblem.
 • Den återuppbygger benmassa i käkarna, vilket gör att man kan placera implantat där det inte tidigare varit möjligt.
Plasma rikt på tillväxtfaktorer.
Plasma med tillväxtfaktorer har många tillämpningar inom området estetisk medicin.

Hur utför man interventionen?

Att erhålla plasma med tillväxtfaktorer för att utföra en munhälsointervention är ganska enkelt. Processen innefattar följande steg:

 1. Man tar blod från patienten. Detta gör man på samma sätt som vid ett vanligt blodprov. En liten mängd är tillräckligt.
 2. Isolering av blodplättar. Detta får man genom att centrifugera blodprovet vid hög hastighet.
 3. Separation av plasma med tillväxtfaktorer. Med ett antikoagulerande ämne, för direkt användning.
 4. Skapande av ett autologt fibrinmembran. Detta är ett annat sätt att manipulera produkten. Kalciumklorid tillsätts för att erhålla ett fibrinmembran som innehåller tillväxtfaktorer.

Endast kvalificerad personal bör utföra denna teknik. Efterlevnad av strikta biosäkerhetsstandarder och relevanta godkännanden från hälsomyndigheter är avgörande vid utförandet av denna procedur.

När plasman eller fibrinmembranet har erhållits, placeras det i munområdet som ska behandlas. Det vill säga i närheten av implantatet eller där tandutdragningen har utförts. Dess närvaro kommer att främja läkning och vävnadsreparation.

Plasma med tillväxtfaktorer är en extra hjälp för munhälsan

Varje patient med adekvat oral och allmän hälsa kan ha möjlighet att få plasma med tillväxtfaktorer. Och den kan appliceras när som helst i livet; för barn, ungdomar och vuxna.

Denna teknik är särskilt fördelaktig för rökare eller diabetespatienter, vilka har försämrad läkningsförmåga. Dessa människors tendens att drabbas av infektioner eller nedsatt sårläkning kan stödjas genom de får denna plasma.

Och, som vi nämner ovan, är det enkelt, snabbt och bekvämt att få fram det. Med ett litet blodprov är det möjligt att hjälpa vävnaderna i munnen att regenerera och reparera sig själva. Dessutom, eftersom det är en produkt som erhålls från patientens egen kropp, medför den inga risker.

Sammanfattningsvis, användning av plasma med tillväxtfaktorer ger fördelar för munhälsan. Med denna extra hjälp kan du snabbare få en vacker och frisk mun!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Kundu, R., & Rathee, M. (2014). Effect of platelet-rich-plasma (PRP) and implant surface topography on implant stability and bone. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR, 8(6), ZC26.
 • Sánchez‐Ilárduya, M. B., Trouche, E., Tejero, R., Orive, G., Reviakine, I., & Anitua, E. (2013). Time‐dependent release of growth factors from implant surfaces treated with plasma rich in growth factors. Journal of Biomedical Materials Research Part A, 101(5), 1478-1488.
 • Cisneros, H. L. R., Rozas, H. A. R., Rozas, H. A. R., & Cisneros, H. L. R. Plasma Rico en Plaquetas y su aplicación en la odontología: revisión de literatura.
 • Bravo, E., & Oliva, P. (2013). Efectividad del plasma rico en plaquetas en la cicatrización de implantes dentales: una revisión sistemática. International journal of odontostomatology7(1), 87-92.
 • Eduardo A. Anitua; Enhancement of Osseointegration by Generating a Dynamic Implant Surface. J Oral Implantol 1 April 2006; 32 (2): 72–76. doi: https://doi.org/10.1563/736.1
 • Dos Santos, E. A. (2020). PLASMA RICO EN PLAQUETAS EN LA REGENERACIÓN ÓSEA DE ALVÉOLOS DENTARIOS POST-EXODONCIA. Salud & Vida Sipanense7(1), 45-55.
 • Peña-Sisto, M. (2022). Evolución de defectos óseos periodontales tratados con plasma rico en plaquetas. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río26(3), 5220.
 • Cumming, A. (2021). Does the use of plasma rich in growth factors (PRGF) produce benefits for patients with chronic periodontal disease in non-surgical treatment?. BDJ Team8(8), 16-17.
 • Navarrete Vidal, I. G. (2021). Plasma rico en plaquetas para el cierre de la comunicación bucosinusal (Bachelor’s thesis, Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología).
 • Coniberti, M. E. (2020). Endodoncia regenerativa (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Odontología).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.