Thumb Author Vanesa Evangelina Buffa

Vanesa Evangelina Buffa

Tandläkare


Tandläkare specialiserad på att främja munhälsa hos barn och ungdomar, särskilt i skolmiljön. Vanesa Evangelina Buffa har erfarenhet som docent, allmäntandläkare och medicinsk skribent.

Om författaren

Utexaminerad tandläkare från fakulteten för odontologi vid National University of Córdoba, Argentina (2008). Hon har ett diplom i ämnet om misshandel och sexuella övergrepp mot barn tilldelat av Education Congress Group (2011) och en magisterexamen i hälsofrämjande och social utveckling, i en dubbelexamen från Public University of Navarra och University of Bordeaux. (2017).

Därutöver är hon utbildad i planering och programmering i Community Dentistry av Argentine Community Dentistry Network och har publicerat vetenskapliga artiklar om munhälsa i skolmiljön och hälsofrämjande.

Hon har arbetat som allmäntandläkare i offentliga institutioner och i frivilligorganisationer, utvecklat sitt arbete på kliniker och som hälsofrämjare på landsbygden och i marginaliserade områden (i Argentina). Hon har också deltagit i folkhälsoprojekt kopplade till att förbättra livskvaliteten och främja hälsan i skolor, särskilt på landsbygden.

Dessutom har hon tjänstgjort som docent vid tandläkarfakulteten vid National University of Córdoba, samt som professor i olika ämnen vid Padre Severiano Educational Center som förvaltas av Valdocco Foundation.

För närvarande fokuserar hon sitt arbete på att skriva om medicin och odontologi i olika digitala medier.