Fördelar och nackdelar med en tandbrygga

En tandbrygga är en fast protes som ger en lösning för brist på tänder i munnen. Hur monteras den? Vilka är fördelarna? I den här artikeln berättar vi allt om det.
Fördelar och nackdelar med en tandbrygga
Vanesa Evangelina Buffa

Skriven och verifierad av tandläkaren Vanesa Evangelina Buffa.

Senaste uppdateringen: 13 april, 2023

Vid brist på tänder i munnen kan tandläkaren föreslå en tandbrygga till patienten. Detta kallas också hängande led eller pontic. Detta är ett alternativ som hjälper till att återställa estetiken och de funktioner som gått förlorade tillsammans med tänderna.

Men vad är då en tandbrygga? Vilka är fördelarna och nackdelarna med den här protesen?

Det finns många frågor om tandbryggor. I den här artikeln förklarar vi vad en tandbrygga, vilka typer som finns och de huvudsakliga fördelarna.

Fortsätt läsa!

Vad är en tandbrygga?

En tandbrygga är en typ av fast protes som ersätter en eller flera tänder som saknas i munnen. Man fäster den över ett tandlöst område i käken mot de friska tänderna vid sidorna. Det är en fast protes som patienten inte kan ta bort eftersom tandläkaren fixerar den i munnen.

Protesen hjälper patienten att återställa funktioner som denna kan ha förlorat tillsammans med tanden eller tänderna som gått förlorad. Det kan vara bland annat estetik, förmåga att tugga, ansiktsform och tal.

I allmänhet kan tandbryggor tillverkas av följande material:

 • Metaller
 • Hartser
 • Keramik
 • Porslin
 • Ceromerer (keramiskt optimerat harts)
En tandbrygga är en fast protes som ersätter förlorade tänder.
En tandbrygga är en fast protes som ersätter förlorade tänder.

Du kanske också är intresserad av: 8 livsmedel som ger dig gula tänder

Hur tillverkar man en tandbrygga?

När ortodontisten har utfört diagnosen och beslutat, i samförstånd med patienten, att montera en tandbrygga, är följande de steg som tandläkaren följer:

 • Slipa de närliggande tänderna: Dessa tänder kallas sedan pelare eftersom de stöder bryggan.
 • Ta avtryck: Ortodontisten tar ett avtryck av käkarna som skickas till tandlaboratoriet, där andra specialister gör bryggan.
 • Provisoriskt harts: Beroende på diagnosmodellen får patienten en provisorisk protes krona under den tid det tar att skapa bryggan. På så vis bevarar man estetiken och hälsan hos de slitna elementen.
 • Metalltest: Här testas bryggans metallstruktur; ortodontisten testar om den är väl anpassad eller om den behöver korrigeras.
 • Färgtest: Ortodontisten kontrollerar patientens färg på tänderna och skickar protesen till laboratoriet igen.
 • Bryggtest: Ortodontisten testar sedan bryggan i sin helhet och gör motsvarande justeringar. Sedan skickas bryggan en sista gång till laboratoriet för justeringar.
 • Fäste av bryggan: Ortodontisten täcker de närliggande pelarna i specialcement och fixar sedan protesen i käken.
 • Efterföljande kontroller: Efter en viss tid får patienten komma tillbaka på kontroll där tandläkaren kontrollerar att kontrollera att allt är i ordning.

Vilka typer av tandbryggor finns det?

Det finns olika typer av tandbryggor. De viktigaste är de mer traditionella typerna, cantilever, Maryland, och de som stöds av implantat. Vilket val beror på sakens detaljer. Ortodontisten kommer att kunna vägleda processen enligt individens behov.

Traditionell tandbrygga

Den traditionella tandbryggan använder man när det finns naturliga tänder på varje sida av det tomma utrymmet. Den fyller tomrummet med en eller flera konstgjorda tänder och fästs på tänderna invid.

Med naturliga tänder på båda sidorna ger detta en bra distribution och support vid tuggande. Av den anledningen är det vanligt att ha denna typ av protes längre bak i munnen.

Cantilever-brygga

Cantilevers tandbrygga liknar den traditionella bryggan, med skillnaden att den bara fäster i en enda pelare.

I detta fall kräver proceduren således endast en naturlig närliggande tand invid tandluckan.

Ortodontisten fäster protesen med tanden och dess fäste på den närliggande tanden. Den konstgjorda tanden/tänderna fyller på så vis det tomma utrymmet. Eftersom denna protes endast har en stödpunkt klarar protesen inte lika hård belastning som föregående alternativ.

Ibland kan denna typ av tand spricka eller lossna helt på grund av den lilla fjädringseffekt som bildas när individen tuggar.

Maryland-brygga

Marylands tandbrygga använder sig av två naturliga tänder som pelare, en på varje sida av det tomma utrymmet. Skillnaden med denna protes jämfört med den traditionella är att här placerar man inte kronor över pelarna, utan i stället ett slags sidofenor, gjorda av metall eller porslin, som man fäster vid de bakre ytorna på de angränsande tänderna.

För att göra detta är det viktigt att ha en naturlig tand på båda sidor av tomrummet.

Denna typ av brygga är endast ett alternativ för områden som inte blir utsatta för hög ocklusal belastning, eftersom den inte tål alltför mycket belastning.

Implantatstödd tandbrygga

Som namnet antyder använder denna typ av brygga implantat istället för kronor över de närliggande tänderna. För att sätta in implantaten som ska stödja bryggan måste patienten genomgå operation.

I allmänhet utför läkaren två separata operationer: en för att fästa implantaten och sedan en till för att fästa bryggan. Denna process kan ta månader att slutföra.

Mängden implantat och placeringen av dem varierar beroende på det specifika fallet. Till exempel kan din tandläkare placera ett implantat i mitten av utrymmet, ett implantat per saknad tand eller ett i varje ände av käken.

Denna typ av tandbrygga är den mest stabila och som bäst stöder tung belastning. Den är vanligtvis också den mest bekväma för patienten, och den enda som förhindrar benåterabsorption från det tomma utrymmet.

Fördelarna med tandbryggor

En tandbrygga har lika många estetiska fördelar som hälsofördelar.

När processen är klar kan du äta och tugga normalt igen. Dessutom kan ditt tal och uttal förbättras eftersom du inte längre har utrymmen som kan orsaka ofrivilliga ljud eller eventuella sluddringar i talet.

Ur estetisk synvinkel kan det också hjälpa till med självförtroendet; det förbättrar det fysiska utseendet och även ansiktsformen. Samtidigt, genom att fylla det tomma utrymmet för de förlorade tänderna, är det mindre troligt att de andra tänderna rör sig och får nya positioner.

Kostnaden för tandbryggor är en av dess mest märkbara fördelar i jämförelse med andra tandingrepp. De är mer hållbara och billigare än implantat.

Montering av en tandbrygga kan hjälpa till att återställa funktionerna hos de saknade tänderna. Det förbättrar också ansiktet.
Montering av en tandbrygga kan hjälpa till att återställa funktionerna när du äter och talar. Det förbättrar också ansiktsformen.

Nackdelarna med tandbryggor

Innan du väljer en tandbrygga som en lösning på dina saknade tänder är det viktigt att du känner till några av nackdelarna med denna metod.

Följande är några av dessa:

 • Slipning av tandpelarna: Den största nackdelen med denna typ av protes är det faktum att det är nödvändigt att slipa de friska tänderna. Denna process ökar risken för andra skador i processen, och i vissa fall måste patienten få en rotfyllning. Tandpelarna måste dessutom också täckas av en krona.
 • Estetik: Att göra denna process med metall kan orsaka fläckar på tänderna.
 • Risk för hål: Utrymmet mellan pelaren och kronan kan ibland orsaka håligheter under kronan.
 • Risk för rörelse: Pelarna kan röra sig, särskilt om de blir tungt belastade när du tuggar. Specialister rekommenderar inte dessa för patienter som har skadliga vanor som bruxism eller med tendens att bita på naglarna.
 • Benåterabsorption: Eftersom benen där det inte finns tänder inte stimuleras, återabsorberar kroppen dem.
 • Hållbarhet: Tandbryggor håller vanligtvis i flera år i munnen, men i jämförelse med implantat håller de inte lika länge.
 • Risk för tandköttsinflammation: Bakterier kan ackumuleras i utrymmet mellan bryggan och tandköttet, vilket kan orsakar tandköttsinflammation.

Prata med din tand läkare för mer information

Tandbryggor kan vara ett bra alternativ för att ersätta saknade tänder i munnen. Innan du väljer denna metod är det dock viktigt att du får information från en tandläkare.

Denna kan svara på frågor om material, typer, former och bindningar. De utvärderar också eventuella individuella olägenheter som du kan ha. Kom ihåg det!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Carrillo Mendoza, Daniel Israel. Diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento de un puente fijo. BS thesis. Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología, 2016.
 • Valenzuela Reyes, Adriana Janeth. Puente Maryland en el sector anterior. BS thesis. Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología, 2016.
 • Huang, Wan-Ting, and Han-Yi Cheng. “Finite Element Analysis of Stress in Dental Bridge with Implant.” Journal of Biomaterials and Tissue Engineering 10.6 (2020): 743-748.
 • Urías Johnson, Eddy José. Evaluación de la profundidad de filtración in vitro en la interfase entre tejido dental y los materiales de obturación y cementación temporal,(utilizados en la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala), sometidos al proceso de termociclaje para simular las condiciones del ambiente bucal. Diss. Universidad de San Carlos de Guatemala, 2019.
 • Bustillos Díaz, Natalí Dayana. Relevancia del cemento en la estabilidad del color en restauraciones vitro cerámicas. Reporte de caso. BS thesis. Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología, 2019.
 • Maldonado Pineda, María Belén. Retratamiento endodóntico en diente con filtración por inadecuada adapatación prótesica. BS thesis. Universidad de Guayaquil. Facultad de Piloto de Odontología, 2016.
 • Village, Cheadle. “Dental Bridge Treatment Cheadle| Cosmetic Bridge| Cheadle Dental Practice.” (2017).
 • Alharby, Amal, et al. “Parafunctional behaviors and its effect on dental bridges.” Journal of clinical medicine research 10.2 (2018): 73.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.