Sjukdomar

I denna sektion kommer du hitta massor av information om de stora hälsoproblem som kroppen kan drabbas av. Sjukdomar, tillstånd, åkommor i det kardiovaskulära och andningssystemet samt kvinnliga hälsoproblem… Alla har specifika symptom vi måste känna till, och vi kommer även berätta om de senaste behandlingarna och forskningen.

Fem positiva vanor när man har psoriasis

Att följa vissa specifika vanor om man har psoriasis är bra för att minska risken för att den sprids till andra delar av kroppen. Man behöver dock inte oroa sig för att smitta andra, eftersom det är omöjligt. Så hur…

Kostmässiga riktlinjer vid järnbristanemi

Det finns en serie kostmässiga riktlinjer man bör följa vid järnbristanemi. De kan till och med hjälpa dig att förebygga detta tillstånd helt och hållet. Järnbristanemi inträffar på grund av en brist i kvaliteten eller kvantiteten av hemoglobin – en molekyl i…

Symptom och behandlingar för sömnapné

Idag vill vi tala om olika symptom och behandlingar för sömnapné. Känner du någon som lider av sömnapné? Det finns många som har detta andningstillstånd, och det hindrar dem ofta från att få en god natts sömn. Därför tenderar de…

Näringsämnen att undvika & inkludera vid typ 2-diabetes

I dagens artikel ska vi lista några olika näringsämnen som man bör undvika eller konsumera när man har typ 2-diabetes. Typ 2-diabetes är den vanligaste formen av diabetes. Bukspottkörteln kan producera insulin, men kroppens celler svarar inte på det som normalt. Det…

5 riskfaktorer som kan leda till depression

Känner du till de riskfaktorer som kan leda till depression? Depression klassificeras som en humörstörning och de drabbade upplever djupa känslor av ledsamhet såväl som irritabilitet, tappat intresse för livet och beteendeförändringar. Ursprunget för detta tillstånd kan vara biologiskt eller baserat…

Symptom, behandlingar och orsakerna till migrän

En stor andel av populationen lider av migrän regelbundet, och denna neurologiska sjukdom påverkar deras livskvalitet. Idag ska vi därför titta på symptomen, behandlingarna, symptomen och orsakerna till migrän. De är viktiga att känna till eftersom detta tillstånd kan leda…

Fakta om lungpest: vad är det egentligen?

Lungpest är en av typerna av sjukdomen som man refererar till som ”pesten”. Det är en allvarlig sjukdom som har lett till flera epidemier under historiens lopp och skördat många liv. Idag vill vi ge dig några fakta om lungpest.

Fem vanor som kan förvärra gastrit

Gastrit är smärtsamt och kännetecknas av inflammation av magen. Gastrit kan bl.a. orsakas av infektioner, droger, stress eller immunförsvaret. Men vet du vilka vanor som kan förvärra gastrit? Gastrit är för det mesta ett lindrigt tillstånd. Det kan dock orsaka…

Skillnaderna mellan förkylning och influensa

När du känner obehag i luftvägarna kanske du undrar huruvida du lider av en förkylning eller influensa. Båda tillstånden är virala, vilket innebär att de sprids via virus. Men vad är skillnaderna mellan förkylning och influensa? Upptäck vad som skiljer…

Lär dig om schizofreniformt syndrom

Schizofreniformt syndrom är en typ av schizofreni, och som sådan har den liknande symptom. Dessa symptom varar alltid i mer än en och mindre än sex månader i deras respektive prodromala, aktiva och kvarliggande faser.