En klump i halsen: varför uppstår det?

Känslan av en klump i halsen kan uppstå av många anledningar. I den här artikeln berättar vi vad det handlar om.
En klump i halsen: varför uppstår det?
Diego Pereira

Granskad och godkänd av läkare Diego Pereira.

Skriven av Carmen Martín

Senaste uppdateringen: 11 februari, 2024

Känslan av att få en klump i halsen är en mycket obehaglig och vanlig upplevelse. Att få en klump i halsen känns ofta som att halsen stängs åt och att man inte kan andas.

Sanningen är att detta obehag kan vara kopplat till olika hälsoproblem. En av huvudorsakerna är dock oro och ångest. I dessa fall kallar man tillståndet globus dysfagi, tidigare var benämningen globus hystericus.

Det är viktigt att känna igen symptomen som följer med upplevelsen av en klump i halsen för att kunna uttyda vad som orsakar det. Därför ska vi i den här artikeln berätta allt du behöver veta om denna känsla.

Varför får man en klump i halsen?

Känslan av en klump i halsen är ett symptom som kan bero på många orsaker. I de flesta fall är det ganska komplicerat för en läkare att ställa en exakt diagnos.

Problemet ligger i att obehaget är en vanlig manifestation av ett underliggande ångestproblem. Detta innebär att det är svårt att hitta en exakt fysisk orsak hos varje individ. Därför kan en läkare behöva göra olika kompletterande undersökningar vilket kan innebära att det tar tid att få lämplig behandling.

Känslan av en klump i halsen kallas globus dysfagi när orsaken är ångest. Mekanismen som ligger bakom den är fortfarande okänd.

Enligt MSD-manualen kan det bero på att musklerna som utgör halsen drar ihop sig. En annan hypotes är att det beror på gastroesofageal reflux, som är en sjukdom som ofta också är kopplad till stress och stressinducerad gastrit.

Vad kan globus dysfagi förväxlas med?

Att urskilja huruvida orsaken är ångest eller någonting annat kan vara komplicerat, som tidigare nämnde. Känslan av en klump i halsen förväxlas ibland med störningar som drabbar matstrupen eller bröstkorgen.

Till exempel kan det förväxlas med esofaguskramp eller tumörer i halsen eller bröstkorgen. Dessa sjukdomar åtföljs också ofta av känslan av en klump i halsen, utöver svårigheter att svälja (dysfagi) eller även att andas.

Följande är andra, mindre vanliga orsaker till känslan av en klump i halsen:

 • Myasthenia gravis
 • Dystrofia myotonika
 • Myosit

Så känns en klump i halsen

När en klump i halsen uppstår på grund av ångest har den vanligtvis några karakteristiska drag. I motsats till vad man skulle kunna tro, är denna känsla inte som mest framträdande vid just väldigt stressiga tillfällen.

I själva verket är det tvärtom. Det är oftare att denna känsla uppkommer i stunder av lugn. Detta gör det svårare att se associationen till nervositet.

En annan egenskap är att det påverkar talet. Det beror på att kvävningskänslan och spänningen i halsen, där stämbanden sitter, förhindrar naturligt tal.

Hur hanterar man känslan av en klump i halsen?

När detta obehag uppträder är det första du ska göra att observera om det finns andra åtföljande symptom eller tecken. Samtidigt, försök känna och tänka efter om orsaken är stress, nervositet eller ångest. Detta kan dock vara svårt.

Varningstecken

Det finns vissa tecken och symptom som kan visa på att det döljer sig en annan patologi än ångest bakom detta obehag. Till exempel att området i halsen är ömt eller att det är riktigt svårt att svälja fasta ämnen eller vätskor.

Om du känner en klump i halsen och detta kommer i samband med viktminskning, och att detta uppträder plötsligt, kan det vara en tumör (som cancer i matstrupen). Som American Cancer Society förklarar så kan även andra symptom uppstå i denna situation, såsom konstanta uppstötningar av mat.

Framför allt är detta en giltig misstanke hos personer över 50 år. Enligt Mayo Clinic kan följande faktorer vara riskfaktorer för matstrupscancer:

 • Fetma
 • Rökning
 • Otillräckligt intag av frukt och grönsaker
 • Överdriven konsumtion av alkoholhaltiga drycker

När ska du träffa en läkare?

Om läkaren kan utesluta andra patologier och bekräfta att orsaken är ett ångestproblem, är det viktigaste att hitta en passande stresshantering. I dessa fall, även om det inte är ett akutläge, är det fortfarande viktigt att hitta en lämplig behandling för att förbättra livskvaliteten.

Psykologisk terapi kan hjälpa individer till en bättre känslohantering.

För att utesluta olika diagnoser har läkare en mängd olika tester de kan utföra. Enligt Diagnostic Protocol for Esophageal Balloon Sensation är följande bland de vanligaste:

 • Ph-mätning
 • Nasofiberskopi
 • Esofagusmanometri
 • Gastroskopi
 • Mätning av sväljtid

Sanningen är att om du har några obehag eller frågor är det alltid bäst att kontakta sjukvården. Om något av ovan nämnda varningstecken uppträder bör du inte vänta med att boka tid hos en läkare. Ju tidigare som en läkare kan fastställa orsaken, desto större är chanserna för en adekvat behandling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.