Thumb Author Diego Pereira

Diego Pereira

Läkare


Medicinsk praktikant som har samarbetat med lokala icke-statliga organisationer inom olika humanitära sjukvårdsprojekt i underbetjänade landsbygdssamhällen. Frilansskribent och redigerare av texter relaterade till hälsa och förbättrad livskvalitet.

Om författaren

Examen i medicin från Central University of Venezuela (2020).

Han har deltagit i humanitära sjukvårdsprojekt i underbetjänade landsbygdssamhällen med olika lokala icke-statliga organisationer. Till exempel har den samarbetat med Health Education Foundation och CUMIS UCV.

Han har även erfarenhet av grundläggande och kliniska forskningsprojekt rörande leishmaniasis, malaria och barnantropometri. Mellan åren 2017 till 2020 var han fullvärdig medlem i Scientific Society of Medicine Students på sitt universitet. På samma lärosäte verkade han också som koordinator för den vetenskapliga kommittén av det multidisciplinära universitetslägret för forskning och service.

Han har jobbat som forskarassistent Vid Genetic Engineering Laboratory vid Institutet för Biomedicin Dr. Jacinto Convid. Under sin utbildning på universitetet arbetade han också som akademisk rådgivare.

För närvarande arbetar han som praktikant och frilansande skapare av webbinnehåll relaterat till området hälsa och förbättrad livskvalitet.

Sin akademiska examen som läkare erhöll Diego Pereira med utmärkelser, med en forskningsavhandling och ett hedersomnämnande cum laude för sina akademiska prestationer.