Hälsa

Hälsa innebär förebyggande, kunskap och behandling. I denna sektion tillhandahåller vi dig med information om kroppen och hur organen fungerar, åkommor, sjukdomar, behandlingar för dem såväl som första hjälpen.

Anledningar till att njurarna gör ont

Det finns många olika anledningar till varför njurarna kan göra ont. Det första vi behöver säga är dock att det inte är vanligt att känna smärta i dessa organ. Därför ska du alltid ta detta symtom på allvar. Det finns…

Mutationen av coronaviruset förklarad

COVID-19-pandemin fortsätter att spridas över hela världen, och de första indikationerna om mutationen av coronaviruset har över tid fått vetenskapliga bevis. Sedan publiceringen av den första artikeln där man antog att det finns två virusstammar, har forskningen inom det vetenskapliga…

Hur påverkar COVID-19 kroppen?

COVID-19 är viruset som har skakat om en stor del av planeten under de senaste veckorna. Infektionen som detta virus orsakar har nu blivit en pandemi och har smittat ett enormt antal människor, särskilt i Kina och södra Europa. Det…

USA testar ett vaccin mot coronavirus

I USA har forskare börjat testa ett vaccin mot coronavirus COVID-19 hos människor. Detta beror på det akutläge som har uppstått på grund av den pågående pandemin. Även om de väntade resultaten är lovande kan vi dock inte förvänta oss…

En guide till att använda munvatten

Att använda munvatten är ett komplement till att borsta tänderna, men kan aldrig ersätta det. Om du använder detta alternativ för munhygien tillsammans med tandtråd hjälper du till att hålla munnen frisk. För att välja rätt munvatten för dina behov…