Nagelmelanonyki: vad orsakar hyperpigmentering i naglarna?

Nagelmelanonyki är ett tillstånd av hyperpigmentering i nageln som kan uppstå av olika anledningar. Behandling beror på den underliggande orsaken.
Nagelmelanonyki: vad orsakar hyperpigmentering i naglarna?
Diego Pereira

Granskad och godkänd av läkare Diego Pereira.

Skriven av Carmen Martín

Senaste uppdateringen: 05 juni, 2024

Nagelmelanonyki är en hyperpigmentering av naglarna, både finger- och tånaglar. Hos vissa människor är det en fysiologisk egenskap, men det kan också vara ett symptom på ett underliggande hälsoproblem.

I synnerhet har det kopplats till melanom, bakteriella infektioner, svampinfektioner och vissa andra hudsjukdomar. Därför är det väldigt viktigt att ta reda på orsaken för att undvika allvarliga komplikationer. Hur känner man igen det? I följande artikel berättar vi om symtom, diagnos och möjliga behandlingar av nagelmelanonyki.

Vad är nagelmelanonyki?

Nagelmelanonyki är ett tillstånd i naglarna. Naglarna är konvexa, halvtransparenta strukturer som sitter på den distala delen av fingrarna. De består huvudsakligen av döda celler som innehåller keratin, ett fibröst protein som ger dem fasthet och styrka.

Fysiologiskt finns det inget melanin i naglarna. Detta är ämnet som skapar hudpigmentering. Vad som händer vid nagelmelanonyki är att melanin finns i naglarna, och därför orsakar missfärgning av naglarna.

Det kan visa sig som ett litet mörkt band eller en rand på nagelytan. I andra fall sprider det sig genom hela strukturen, vilket orsakar missfärgning genom hela nageln. Det är vanligtvis brunt eller svart till färgen. Det kan också dyka upp på fler än en naglel.

Symtomen på nagelmelanonyki, hyperpigmentering i naglarna

Den huvudsakliga kliniska manifestationen av nagelmelanonyki är ett brunt, svart eller gråaktigt längsgående band. Detta börjar vanligtvis vid matrisen, och sträcker sig ut mot ändan av nageln. I sällsynta fall involverar det hela nageln eller uppträder som ett tvärgående band.

Enligt uppgifter från Dermatology Research and Practice beror den mörka färgen på en ökning av antalet och funktionen hos melanocyter. Dessa är de celler som är ansvariga för att syntetisera melanin.

När färgen är grå är orsaken hyperpigmentering av epitelet.

Nageln kan också ha flera färger, och linjerna som utgör nagelmelanonyki kan också vara breda. Dessutom, om orsaken är en elakartad tumör, kan ytterliga, allvarliga symtom vara närvarande, såsom följande:

  • Knölar
  • Sårbildning
  • Nageldystrofi
  • Involvering av den omgivande huden
  • Smärta (i sällsynta fall)

Olika typer av nagelmelanonyki

Beroende på nagelns missfärgning särskiljer man mellan olika typer av nagelmelanonyki. Låt oss ta en titt på dessa:

  • Först har vi longitudinell eller tvärstrimmig melanonyki. Detta är den vanligaste formen. I det här fallet finns det bara ett långt, längsgående band längs nageln.
  • Den andra typen är diffus eller total melanonyki. Här finns en missfärgning av hela nageln.
  • Slutligen kan det vara tvärgående. Färglinjen korsar då nageln på tvären.

Vad orsakar hyperpigmentering i naglarna?

Hyperpigmentering i naglarna uppstår på grund av en ökning av antalet melanocyter eller deras aktivitet. Det vill säga det uppstår när det finns en högre melaninproduktion än normalt.

  • En ökning av antalet melanocyter i nageln kallas “melanocytisk hyperplasi”. Detta tillstånd kan vara godartat, men i vissa fall kan också vara malignt.
  • När det uppstår på grund av ökad melaninproduktion kallas det “melanocytisk aktivering”.

Det finns dock många patologier eller situationer som kan leda till nagelmelanonyki. I följande avsnitt ska vi berätta om dessa.

Infektioner

Vissa infektioner, både från svampar och bakterier, kan leda till hyperpigmentering i naglarna. Vissa svampar kan producera melanin, som ingår i naglarna. Det är vanligare på fötterna, eftersom de är benägna att utsättas för mer kontinuerlig fukt.

Vissa bakterieinfektioner, typiska för personer med nedsatt immunförsvar, leder till detta. Till exempel pseudomonasinfektion. Det kan även uppstå hos personer med humant immunbristvirus.

Skador och hudåkommor

Slag mot händer eller naglar kan orsaka hyperpigmentering i naglarna. Detsamma gäller för många hudsjukdomar. Nagelmelanonyki har visats ha samband med psoriasis, lichen planus eller amyloidos.

Vi tror att du kanske också vill läsa den här artikeln: Varför får man räfflade naglar?

Systemiska sjukdomar och graviditet

Vissa sjukdomar, såsom Addisons sjukdom och Cushings syndrom, kan leda till detta tillstånd. Detsamma gäller för vissa vitaminbrister, som vitamin B12-brist. Undernäring har också kopplats samman med hyperpigmentering i naglarna.

Även om det inte är en sjukdom har graviditet visat sig vara en period då sannolikheten för nagelmelanonyki ökar. Faktum är att det i det här fallet är vanligt att det uppstår på flera tår och inte bara en, vilket är det generellt vanligare.

Mediciner

Vissa läkemedel, särskilt de som används vid kemoterapi, kan orsaka melanonyki. Detta är en av de vanligaste orsakerna till tvärgående hyperpigmenterade band.

Tumörer

Både godartade och maligna tumörer kan orsaka nagelmelanonyki. Till exempel är skivepitelcancer en typ av cancer som kan orsaka det. Detsamma gäller för akralt lentiginöst melanom. Detta är en sällsynt typ av melanom som kan drabba naglarna.

Lentigo är ett annat associerat benignt tillstånd, liksom nagelmatrix nevus. Det senare är den vanligaste orsaken till melanonyki hos barn. Det kännetecknas av närvaron av melanocytansamlingar.

Riskfaktorer

Nagelmelanonyki kan förekomma hos människor i alla åldrar och raser. Det påverkar dock afroamerikaner och japaner oftare. Förekomsten uppskattas till över 75 % hos afroamerikaner och upp till 20 % hos asiater.

Detta tillstånd är dock sällsynt hos kaukasier. De hudtyper som drabbas mest, enligt Fitzpatricks klassificering, är V och VI.

Vidare kan ålder också betraktas som en riskfaktor; det ses särskilt hos personer över 50 år.

Andra associerade faktorer har med arbetsmiljön att göra. Människor som arbetar i kontinuerlig kontakt med vatten eller våta ämnen är mer benägna att utveckla nagelmelanonyki på grund av infektioner.

Detsamma gäller frekvent exponering för trauma, exempelvis på jobbet, under vissa sportaktiviteter eller annat. Frekventa stötar kan leda till melanonyki.

Diagnos och behandling av nagelmelanonyki

Att ställa diagnosen nagelmelanonyki kan vara komplex. I vissa fall räcker det att analysera den kliniska bilden och ha en känd orsak, till exempel ett slag. Men hos många andra patienter är det nödvändigt att tillgripa kompletterande tester för att få en definitiv diagnos.

Det vanligaste testet är en biopsi. Det går ut på att man extraherar ett prov av den drabbade nageln och analyserar den i ett laboratorium. Målet är att kunna utesluta om det är en malign patologi, som melanom. Det är viktigt att utföra detta test i fall av plötslig uppkomst eller en historia av melanom.

Behandlingen av nagelmelanonyki beror på den bakomliggande orsaken. Om det är en godartad process är det troligt att inget ingripande behövs. Men om det är malignt kan operation vara ett föreslaget alternativ. Det kirurgiska ingreppet kan i dessa fall ta bort nageln eller även hela fingret.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: 9 huskurer för att stärka svaga naglar

Vad du bör komma ihåg

Nagelmelanonyki är en patologi som består av onormal och mörk pigmentering av en eller flera naglar. Denna hyperpigmentering i naglarna kan bero på flera orsaker, både godartade och maligna. Det kan till exempel vara ett symptom på melanom.

Det är därför viktigt att alltid konsultera en läkare i händelse av detta tecken. Tidig diagnos kan avsevärt förbättra prognosen genom att underbygga för tidig behandling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.