Teratom eller tvillingcystor: Typer, symtom och behandling

Ett teratom, trots att det i de flesta fall är en godartad tumör, kan ge upphov till allvarliga symtom, såsom urininkontinens eller förstoppning. Teratom utvecklas från könsceller och kan innehålla vävnader såsom hår, ben och även tänder.
Teratom eller tvillingcystor: Typer, symtom och behandling
Diego Pereira

Granskad och godkänd av läkare Diego Pereira.

Skriven av Carmen Martín

Senaste uppdateringen: 26 maj, 2024

Teratom, även kallad tvillingcystor, är en typ av tumör som utvecklas från pluripotenta stamceller. Termen kommer från grekiskan, där teratos betyder ‘monster’ och suffixet -oma, ‘tumör’. Med andra ord betyder det bokstavligen monstruös tumör.

Anledningen till namnet är för att de har ett udda utseende. De kan innehålla vävnader såsom hår, tänder, muskler och ben. Pluripotenta stamceller är de som kan ge upphov till alla typer av celler och vävnader, och det är därför dessa strukturer kan utvecklas.

De flesta tumörer av denna typ är dock godartade. Men ibland kan de leda till komplikationer på grund av deras storlek eller plats. I sällsynta fall blir de maligna. Nedan ska vi berätta i detalj om deras huvudsakliga egenskaper och vilka behandlingar som finns.

Vad är teratom eller tvillingcystor?

Ett teratom är en typ av tumör. De är medfödda, vilket betyder att de är närvarande från födseln. Som förklaras i en publikation av National Cancer Institute är det en tumör som bildas från könsceller.

Specifikt bildas de från pluripotenta stamceller. Det betyder att celler från embryots alla lager kan utvecklas inuti dem. Därför består de ofta av olika typer av vävnad. Till exempel hår, tänder, ben eller brosk.

Teratom tenderar att vara lokaliserade i äggstockarna hos kvinnor eller i testiklarna hos män. Men de kan också förekomma i centrala nervsystemet, bröstkorgen, buken och även i svanskotan.

De flesta är godartade och producerar inte avlägsna metastaser. Vissa kan dock vara maligna och kan spridas eller växa aggressivt och skada omgivande vävnader.

Du kanske också är intresserad av: Kost vid bukspottkörtelcancer: Vad rekommenderas?

Typer av teratom

Teratom kan delas in i olika typer. Oftast skiljer man på om de är godartade eller maligna. De kan också klassificeras enligt var de är lokaliserade. I följande avsnitt ska vi förklara detta mer ingående.

Moget eller benignt teratom

Ett moget eller benignt teratom är ett som bildas av mogna celler, som namnet antyder. De växer långsamt, men kan bli relativt stora. I genomsnitt blir de mellan 5 och 15 cm, men de kan i vissa fall bli så stora som 45 cm.

De vanligaste förekommer i äggstocken; mer exakt i höger äggstock. Men de kan också vara lokaliserade i bland annat skallen, mediastinum och sacrococcygeal regionen.

När ett teratom uppstår i äggstocken kallas det en “dermoid cysta”. Det diagnostiseras vanligtvis hos kvinnor i fertil ålder och är en av de vanligaste äggstockstumörerna. Trots sin godartade natur kan det leda till komplikationer om kvinnan blir gravid.

Omoget eller malignt teratom

Det omogna eller maligna teratomet, i motsats till det föregående, är potentiellt cancerogent. Lyckligtvis är dess förekomst mycket mindre vanligt. Det förekommer vanligtvis hos unga människor; när det gäller män uppstår det vanligen mellan 20 och 40 års ålder.

Kvinnor utvecklar det däremot vanligtvis före 20 års ålder. Det består av omogna och atypiska celler. Beroende på graden av atypi och tumörens omfattning kan den delas in i olika svårighetsgrader.

Andra egenskaper är följande:

  • Det är stort.
  • Inuti finns vanligtvis döda celler.
  • Det har omogna vävnader, såsom bindväv eller även hjärnvävnad.

Prognosen för denna typ av tumör är mycket varierande. Det kan kräva aggressiv behandling, såsom borttagning av äggstocken eller testikeln.

Teratom beroende på plats

Beroende på var teratomet utvecklas, variarar namnet på det. De vanligaste är sacrococcygeala och ovariala teratom. Sacrococcygeala teratom kan i sin tur uppträda på två olika sätt.

Oftast är de stora, godartade tumörer. De tenderar att sticka ut från det sakrala benområdet. Av denna anledning är det vanligt att dessa upptäcks under graviditeten med ultraljud. Upptäcker man dem inte här, är de lätta att se efter förlossningen.

Den andra typen av sacrococcygealt teratom är en liten tumör, som sitter framför korsbenet. Denna typ gör att barnets rumpa känns något asymmetrisk. Om den lämnas obehandlad under tillväxten, kan den orsaka skador på barnets urinblåsa eller tarm.

Samtidigt är teratom på äggstockarna – som vi noterade i föregående avsnitt – vanligtvis godartade. De flesta upptäcks när man utför tester för andra tillstånd, eftersom de vanligtvis är asymtomatiska.

Du kanske också är intresserad av: Användningar och fördelar med maskros

Symtom på teratom eller tvillingcystor

Symtomen på teratom är mycket varierande. De beror främst på tumörens plats och storlek. Dessutom, när det gäller barn, är tolkningen av symtomen eller hur de uttrycks olika för varje barn.

I vissa fall kan man känna tumören genom huden. När den sitter nära korsbenet är det vanligt att massan trycker på tarmen eller urinblåsan.

Det är därför vanligt att det skapar symtom som förstoppning, urininkontinens eller förändringar i styrkan på extremiteterna. Vi måste dock återigen betona att många fall är asymtomatiska.

Det bör noteras att de orsakar vissa analytiska förändringar. Eftersom de är könscellstumörer kan det innebära en ökning av hormoner som är typiska för omogna vävnader. Till exempel är det vanligt med höga nivåer av alfa-fetoprotein eller humant koriongonadotropin.

Vad kan orsaka teratom eller tvillingcystor?

Teratom är en tumör som utvecklas från könsceller. Dessa celler är de som ger upphov till de vävnader som utgör reproduktionssystemet. De är vanligtvis lokaliserade i könskörtlarna, det vill säga i äggstockarna när det gäller kvinnor och i testiklarna hos män.

En liten andel kan dock förekomma utanför dessa organ. Den exakta mekanismen genom vilken de utvecklas är inte känd. Vissa forskare tror att det beror på att vissa könsceller av misstag migrerat till andra delar av kroppen.

Normalt dör dessa celler. Men i fallet med teratom fungerar denna mekanism inte, enligt en publikation av National Organization for Rare Disorders. Dessa celler fortsätter att dela sig, och detta ger upphov till tumören.

I det specifika fallet med sacrococcygealt teratom, verkar de härröra från ett visst område under svansbenet. Detta område, kallat “Hensons knuta”, ett område där könsceller är vanliga.

Den exakta orsaken till teratom är inte känd, men vad man vet är att de ofta är förknippade med andra ärftliga defekter. Till exempel anomalier i urinvägarna, nedre ryggraden eller defekter i centrala nervsystemet.

Diagnos och behandling

En läkare kan använda sig av olika metoder för att ställa diagnosen teratom. Som vi har nämnt, ibland kan läkaren observera eller känna en massa i kroppen som väcker misstanke. Och i vissa fall är prenatalt ultraljud tillräckligt. Men vanligtvis krävs ytterligare, kompletterande tester för att bekräfta diagnosen.

Ett av de vanligaste är ett blodprov. Avbildningstester, såsom magnetisk resonanstomografi och datortomografi, är särskilt användbara. Röntgen kan också vara till hjälp. Bekräftelse görs dock genom biopsi.

Behandling av teratom varierar också beroende på symtom och typ av tumör. Om tumören är godartad, men påverkar närliggande organ, kräver den vanligtvis kirurgiskt avlägsnande.

Malignt teratom kräver förutom operation andra, mer aggressiva behandlingar. Till exempel kemoterapi och strålbehandling. Hemoterapi, som stör cancercellernas förmåga att växa, kan också användas.

Vård och rekommendationer

Teratom kräver särskild vård och behandling när det gäller barn. Uppföljningsbesök görs vanligtvis var sjätte månad eller en gång i året. Målet är att tidigt upptäcka om återfall eller några komplikationer av tumören uppstår.

Vid dessa besök kommer barnet sannolikt att behöva genomgå en grundlig fysisk undersökning. Avbildningstester och blodprover är också vanliga för att undersöka förekomsten av eventuella avvikelser.

Vad ska man komma ihåg

Teratom eller tvillingcystor är tumörer som består av könsceller. Dessa är celler som kan ge upphov till olika typer av vävnader. De flesta är godartade, men kan trots det orsaka komplikationer. Därför är det viktigt att ställa en tidig diagnos och göra en noggrann uppföljning av varje fall.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.