7 tecken på blåscancer att hålla utkik efter

Vilka är de vanligaste symptomen på blåscancer? Även om vissa symptom kan bero på andra problem är det viktigt att vara uppmärksam på dem alla för att kunna få en tidig diagnos och behandling om du faktiskt lider av blåscancer.
7 tecken på blåscancer att hålla utkik efter

Senaste uppdateringen: 01 december, 2019

Din blåsa är ett muskelorgan i form av en ficka. Den har en förmåga att dra ihop och vidga sig när den förvarar urin som njurarna producerar. Cancer som drabbar blåsan kommer från maligna tumörceller som börjar växa okontrollerat längsmed det inre membranet, vilket ger upphov till tumörer. De flesta fall av blåscancer börjar i urotelet – organets innersta hinna.

Tidig upptäckt av blåscancer

Tidig upptäckt är kritiskt för att undvika tragiska konsekvenser, eftersom det inom dagar kan sprida sig till andra områden av blåsan och närliggande vävnader. Ett problem är dock att man kan feltolka många av de tidiga symptomen på grund av deras koppling till andra tillstånd, vilket gör det svårt att ge många patienter en korrekt diagnos. Det betyder att det är viktigt att du håller utkik efter tecken på blåscancer, speciellt om riskfaktorer såsom rökning och exponering för giftiga kemikalier gäller dig.

Idag ska vi dela med oss av sju av de huvudsakliga symptomen, så tveka inte att kontakta din läkare om du upplever dem.

1. Blod i urinen kan vara ett tecken på blåscancer

uppsamlat urinprov

Närvaron av blod i urinen är ett av de tidigaste tecknen på blåscancer.

  • Det kan variera i mängd, men generellt inträffar det periodvis.
  • Vissa märker att deras urin har förändrats till en rosaaktig nyans, eller mörkare rött i mer sällsynta fall.
  • I andra fall verkar färgen på urinen normal för blotta ögat, men läkare kan upptäcka små spår av blod vid en medicinsk undersökning.
  • Dessa symptom kan hålla i sig i flera veckor i sträck eller dyka upp en dag och försvinna nästa.
  • Om du inte behandlar sjukdomen kommer blodet i urinen återvända i framtiden.

2. Förändringar i urineringsvanor

Förändringar i dina urineringsvanor är möjliga tecken på blåscancer eftersom de nästan alltid beror på en infektion. Det kan leda till en snabb cancerdiagnos.

Tala med din läkare om du märker av följande:

  • Återkommande behov att gå på toaletten, även när blåsan är tom
  • Större behov att urinera på natten
  • Svagt urinflöde
  • En brännande känsla när du urinerar

3. Smärta på sidan av ryggen

Oförklarlig ryggsmärta - tecken på blåscancer?

Urinvägsinfektioner såväl som njursten och blåscancer kan ge upphov till obehaglig smärta vid sidan av ländryggen. Även om det inledningsvis kan blandas ihop med muskelsmärtor kommer de återkommande och intensiva faktorerna ge dig ledtrådar om att det är något annat. Det är viktigt att vara uppmärksam på det, speciellt om det kommer med märkbara förändringar i urinen.

4. Brist på aptit

Det finns många faktorer att analysera när någon förlorar aptiten. Det är faktiskt möjligt att det rör sig om någon form av cancer. Patienter som utvecklar tumörer i blåsan känner en konstant känsla av tyngd som kan hindra dem från att njuta av mat som de brukade.

5. Viktnedgång

Aptitbristen och stressen från cancer kan kombineras för att få patienten att tappa vikt i en alarmerande takt. Allvarliga näringsbrister kan bli resultatet av det, och i takt med att ditt immunförsvar försvagas blir risken för att cancerceller ska utvecklas ännu större.

6. Blåscancer och inflammation

Vätskeretention, eller ödem, är en konsekvens av kroppens inflammatoriska svar när den attackeras av cancerceller. I detta specifika fall kommer det vara mest uppenbart på mage och ben, eftersom blåsan inte längre kan göra sig av med vätskor som den ska.

7. Trötthet och anemi

Trött kvinna

En annan konsekvens av aptitbrist från blåscancer är en stark känsla av trötthet, ofta kopplad till anemi. När du saknar näringsämnen minskas din produktion av blodceller och du får mindre syre till cellerna, vilket resulterar i fysisk och mental trötthet.

De tecken på blåscancer vi listat här kan vara helt harmlösa eller indikativa på ett mindre allvarligt tillstånd. Du bör dock genomgå en medicinsk undersökning för att se om de är kopplade till blåscancer eller inte. Likt andra cancerformer är snabb upptäckt en nyckel i att behandla den.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.