Skillnaderna mellan en datortomografi och en MRI

Skillnaderna mellan en datortomografi och en MRI är tekniska till sin natur. Det beror på att de kräver olika metoder för att fånga bilderna.
Skillnaderna mellan en datortomografi och en MRI

Senaste uppdateringen: 23 mars, 2022

En av de viktigaste skillnaderna mellan en datortomografi och en MRI är avbildningsmetoden. En CT-skanning använder röntgenstrålar medan en MRI kräver magnetism. Läs mer i den här artikeln!

Skillnaderna mellan en datortomografi och en MRI är tekniska till sin natur. Det beror på att de kräver olika metoder för att fånga bilderna. De ger också olika resultat så läkare använder det ena eller det andra beroende på vad de letar efter. Som du kan se är det stora skillnader mellan dessa båda procedurer.

Skillnaderna mellan en datortomografi och MRI må vara många, med de har också många likheter. För det första är de båda diagnostiska tester som använder sig av bildteknik. På samma sätt är båda icke-invasiva undersökningar för att utforska, upptäcka eller utesluta sjukdomar.

Läkaren kan begära det ena eller det andra beroende på patientens tillstånd. Båda testerna har sin begränsningar och kontraindikationer att ta hänsyn till. Båda testerna är i de allra flesta fall säkra och mycket effektiva, trots sina skillnader.

Datortomografi

CT-skanning eller datortomografi var tidigare känt som datoraxiell tomografi eller CAT-skanning. En av de första märkbara skillnaderna mellan denna metod och en MRI är utrustningen som man använder för varje test. Datortomografin kräver en skanner som använder samma teknik som den traditionella röntgenstrålningen. Det handlar i grunden om att ta flera bilder av kroppens insida.

Maskinen tar bilder från olika vinklar och sedan sätter en dator ihop dessa bilder för att se ett visst område av kroppen i en tredimensionell simulering. Datortomografin liknar en röntgenundersökning, men resultaten är mycket mer detaljerade och därför informativa.

Strålningen som man använder i skannern gör mjuka vävnader mer synliga än fasta vävnader. Mjuka vävnader är alla de som inte är ben, som bland annat organ, muskler, ligament och kärl.

På grund av detta uppträder de mjuka vävnaderna som ljusare former medan de tätare är mörkare. Den joniserande strålningen som patienten får i sig under en datortomografi är minimal och påverkar därför inte en persons hälsa negativt. Det innebär ändå att man inte bör använda denna metod för frekvent.

En person som pekar på en bild på en datortomografi.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Användningen av datortomografiundersökningar: Fördelar och risker

Magnetisk resonanstomografi eller MRI

En MRI (från engelskans magnetic resonance imaging) tar bilder på ett annat sätt än en datortomografi. Den använder magnetfält, magneter och radiovågor. Den gör det med hjälp av ett komplext operationssystem som gör det möjligt att ta fram kontrasterande bilder. Det vill säga mer detaljerade bilder av mjukvävnaderna.

Till exempel så kan magnetisk resonanstomografi ta bilder från vilken vinkel som helst och i två eller tre dimensioner. Bilderna av de mjuka vävnaderna ser skarpa ut så att de minsta detaljerna är synliga. Detta händer inte med andra liknande procedurer.

Som du säker vet är det många typer av problem i kroppen man inte kan upptäcka med blotta ögat, och dessa är endast synliga i de bilder som erhålls i kroppens tre plan – transversalplanet, koronalplanet och sagittalplanet. Likaså är MRI mycket känslig för vätskors rörelser, vilket gör det möjligt att utföra vissa tester utan att använda något kontrastmedel.

En MR-maskin.
MRI är en metod som inte använder strålning, något som datortomografi däremot gör.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Vad är elektromagnetiska fält och hur påverkar de dig?

Skillnader mellan en datortomografi och en MRI

Som du kan se finns det flera skillnader mellan en datortomografi och en MRI. Den första av dessa är de typer av utrustning som man använder. Vid en datortomografi finns ett cirkelformat rör med en brits som rör sig från ena sidan av detta rör till den andra under testet. Vid magnetröntgen för man in britsen helt i ett rör, där den blir kvar där under hela undersökningen.

Andra skillnader mellan en datortomografi och en MRI är:

  • En datortomografi är baserad på användningen av röntgenstrålar, så den använder en form av radioaktiv strålning. MRI använder en magnet och antenner för att ta emot signaler från kroppen.
  • MRI genererar mycket skarpare och mer detaljerade bilder, tack vare utrustningens höga upplösning.
  • CT-skanningar är användbara för benskador, lung- och bröstkorgsstudier samt onkologi och nödsituationer. MRI är i allmänhet för undersökningar av ligament och senor, hjärnpatologier, ryggmärgs- och ryggradsskador.
  • En CT-maskin är tyst medan en MRI-maskin avger ett högt ljud.
  • Datortomografin är snabbare än MRI. Medan den förra tar ungefär en halvtimme, tar den senare vanligtvis över en timme.
  • Slutligen är en datortomografi billigare än en MR.

Kontraindikationer

En datortomografi är inte lämplig för gravida kvinnor, patienter med njurinsufficiens och de som är allergiska mot kontrastmaterialet som används i vissa av dessa procedurer.

Dessutom utför läkare inte MRI på patienter med metallimplantat, proteser av detta material eller vissa typer av pacemakers.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ojea, J. G. (2009). Papel de la las nuevas técnicas de imagen (RMN y TAC) en la enfermedad inflamatoria intestinal. Inflamatoria: Revista oficial del grupo EIGA, (3), 16-20.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.