Äggallergi: vad är det och går det att behandla?

Äggallergi är vanligare hos barn än hos vuxna. Vi berättar hur du känner igen tecknen och hur det kan behandlas.
Äggallergi: vad är det och går det att behandla?
Diego Pereira

Skriven och verifierad av läkare Diego Pereira.

Senaste uppdateringen: 15 maj, 2024

En äggallergi uppstår när immunförsvaret tolkar äggproteiner som skadliga ämnen. I sitt försök att försvara kroppen från dessa “inkräktare”, reagerar den således oproportionerligt och genererar en inflammatorisk och allergisk reaktion. I de flesta fall är äggallergi övergående med åldern, men det går också att behandla symtomen.

Även om det kan förekomma hos människor i alla åldrar, är barn de mest drabbade. Enligt uppgifter från American Academy of Allergy, Asthma & Immunology är detta den näst vanligaste födoämnesallergin hos små barn efter komjölksallergi.

För att vara mer exakt drabbar det uppskattningsvis 0,9 % av alla barn och 1,3 % av alla barn under 5 år. Hur känner man igen det? Vilka är riskerna? Här är alla detaljer.

Vad är äggallergi och varför uppstår det?

Äggallergi uppstår när immunförsvaret överreagerar på proteinerna i äggvitan eller äggulan och tolkar dem som skadliga för kroppen.

Det förmedlas av immunglobulin E (IgE), som är en antikropp som binder till antigener – i det här fallet äggproteiner – och utlöser svaret i immunsystemet. Sålunda, när den drabbade personen intar ägg eller något äggderivat, frigör hans eller hennes kropp histamin och andra kemikalier som framkallar en inflammatorisk reaktion.

Symtomen kan variera från lindriga till svåra och varierar från enkla utslag till anafylaxi (sällsynta fall). Lyckligtvis växer 70 % av alla drabbade barn ur detta problem efter 16 års ålder.

En undersökning i International Archives of Allergy and Immunology visar att ett tidigt införlivande av ägg i kosten kan minska risken för att barn ska utveckla denna allergi.

Symtomen på äggallergi

Den kliniska bilden av äggallergi kan uppstå kort efter intag av livsmedlet, eller inom två timmar. Det uppvisar ofta tecken som liknar de hos andra födoämnesallergier. Det kan orsaka hud-, gastrointestinala och luftvägssymtom som följande:

 • Diffus urtikaria (nässelutslag som orsakar intensiv klåda)
 • Klåda i munnen och tungan
 • Angioödem (en svullnad som uppstår under huden)
 • Buksmärtor
 • Diarré
 • Kräkningar
 • Uttorkning
 • Nästäppa och ökat slem
 • Nysning
 • Hosta
 • Täthet i bröstet eller andnöd

Anafylaxi

När den allergiska reaktionen är allvarlig kan den utlösa en livshotande anafylaktisk reaktion. Om så är fallet krävs omedelbart medicinskt ingripande, eftersom behandling med adrenalin kommer att vara nödvändig. Varningssymtomen är bland annat följande:

 • Svåra andningsbesvär
 • Buksmärtor
 • Ökad hjärtrytm
 • Yrsel, blodtrycksfall och medvetslöshet

Andra komplikationer

Förutom anafylaxi kan immunsystemets reaktion på äggallergi leda till andra hälsokomplikationer. Följande är de vanligaste:

 • Allergier mot andra livsmedel, såsom mjölk, jordnötter eller soja
 • Allergi mot dammkvalster, pollen eller hår från husdjur
 • Atopisk dermatit
 • Astma

Det är mycket viktigt att vara uppmärksam på symtomen på äggallergi, hur milda de än är. Svårighetsgraden kan variera från en patient till en annan. Och även om det den första gången kan ha varit ett lindrigt utbrott, kan det senare yttra sig i en mer allvarlig form.

När läkaren anser att risken för anafylaxi är hög kan hon/han indikera en akut epinefrininjektion. Denna har en autoinjektor som underlättar användningen.

Vi tror att du också kan vara intresserad av att läsa den här artikeln: Alfa-gal-allergi: Att vara allergisk mot kött

Äggallergi hos barn

Äggallergi anses vara en barnsjukdom, eftersom den vanligtvis uppträder hos barn under 5 år. De första symtomen upptäcks vanligtvis första gången som ägg introduceras i barnets kost.

I de flesta fall är allergiska barn sensibiliserade för allergenerna i äggvitan, men inte för de i äggulan. Hur detta än föreligger så går tillståndet vanligtvis över i 70 % av fallen före tonåren.

Den återstående andelen upplever fortsättningsvis en ihållande allergi i vuxen ålder. Dessa fall förtjänar särskild uppmärksamhet, eftersom risken för allvarliga reaktioner också ökar.

Äggallergi hos vuxna

Äggallergi som debuterar under vuxen ålder är extremt sällsynt. Det är ofta förknippat med en historia av andra typer av matallergi. Fall av plötslig allergi har dock rapporterats utan någon historia av intolerans.

En publikation i Clinical and Molecular Allergy tyder på att stress, förändringar i mikrobiotan, inflammatoriska tarmsjukdomar och vissa mediciner kan vara involverade i utvecklingen av denna allergi i vuxen ålder.

Det börjar dock oftast i barndomen och varar på så vis in i vuxen ålder. Prognosen i dessa fall är inte särskilt god, eftersom det finns stor risk för svåra reaktioner.

En undersökning genom International Journal of Molecular Sciences visa att allergi mot ägguleproteiner är vanligare i vuxen ålder.

När ska man konsultera en läkare

Det är viktigt att söka läkarvård om det uppstår kliniska manifestationer av en allergi efter att man har ätit ägg eller produkter som innehåller ägg. Om möjligt bör en specialist konsulteras direkt so en reaktion inträffar. På så sätt kan proffsen observera symtomen och lättare komma fram till en diagnos.

Diagnos av äggallergi

För att ställa diagnosen äggallergi börjar läkaren med en detaljerad analys av patientens kliniska historia samt en fysisk undersökning. Därefter kan läkaren föreslå allergitester in vitro eller in vivo för att bekräfta tillståndet.

Enligt information från Pediatric Clinics of North America inkluderar dessa tester följande:

 • Mätning av livsmedelsspecifika IgE-antikroppar
 • Hudstickstest
 • Pricktest
 • En diagnostisk eliminationsdiet

Under genomgången av sjukdomshistorien bör all information om intag av ägg i kosten samt efterföljande reaktioner specificeras. Vid det här laget är det också viktigt att tillhandahålla uppgifter om det finns äggallergi eller andra födoämnesallergier i familjehistorian.

Så kan man behandla äggallergi

Som med andra födoämnesallergier är förstahandsbehandlingen för äggallergi att undvika att konsumera ägg och äggprodukter. Läkaren kan också föreslå en handlingsplan mot allergin, om sådan skulle inträffa. Detta inkluderar följande:

 • Antihistaminer. Dessa kan man köpa receptfritt och de kan hjälpa till att lugna symtomen i mildare fall. De hjälper inte vid en anafylaktisk reaktion.
 • Akuta epinefrininjektioner. Som vi nämner ovan så använder man denna injektion vid finns symtom på anafylaxi. Detta läkemedel hjälper luftvägarnas muskler att slappna av och att dra ihop blodkärlen.

Det går att behandla äggallergi med oral desensibiliseringsterapi

I vissa fall väljer man att behandla äggallergi. Eftersom ägg är ett mycket vanligt livsmedel, som finns i många livsmedelsprodukter och även läkemedel, är det svårt att undvika dem helt. Som svar på detta har en oral desensibiliseringsterapi utvecklats för att behandla äggallergi.

Denna kallas även oral immunterapi och går ut på att man administrerar mycket låga doser av maten och att man gradvis ökar portionerna så att kroppen anpassar sig till det. Det kan pågå från veckor upp till månader och verkar i upp till 70 % av fallen.

En recension publicead i Cochrane Library: Cochrane Reviews fastställer att denna behandling har stor potential att öka äggtoleransen.

Behandlingen måste alltid övervakas av läkare, eftersom det finns en risk för att allergisymtom uppstår. Patient- och familjeutbildning är nyckeln till att hantera reaktioner och uppnå framgång med denna behandling.

Produkter som vanligtvis innehåller ägg

Man bör komma ihåg att ägg finns i många kommersiella produkter. Därav vikten av att kontrollera innehållsförteckningarna som en del av strategierna för att undvika symtomen på denna allergi. Ägg ingår ofta i följande livsmedel:

 • Bakverk
 • Industriella ultrabearbetade produkter
 • Mejeribaserade desserter
 • Godis
 • Såser och dressingar
 • Kaffe med grädde

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: 15 växter som förvärrar allergier

Kan personer med äggallergi äta bakverk som innehåller ägg?

Det korta svaret på denna fråga är: kanske. Hittills har det observerats att patienter med äggallergi tenderar att tolerera bakverk som innehåller ägg.

I en publikation i NIH Research Matters , föreslår forskarna att detta beror på att de höga temperaturerna vid bakning hjälper till att bryta ner äggproteinerna som orsakar allergi.

Av denna anledning ingår denna bakningsmetod ofta i oral desensibiliseringsterapi. Med noggrann övervakning verkar det vara säkert för barn att konsumera bakverk som innehåller ägg. I vilket fall som helst så bör medicinsk övervakning upprätthållas.

Äggallergi, en av de vanligaste födoämnesallergierna

Man bör komma ihåg att äggallergi är den näst vanligaste födoämnesallergin under barndomen. Att vara uppmärksam på symtomen är avgörande för att ingripa i tid och på lämpligt sätt. Kom ihåg att det kan leda till livshotande anafylaktiska reaktioner.

Lyckligtvis övergår tillståndet efter tonåren i mer än 70 % av fallen. Det är hur som helst tillrådligt att undvika ägg och äggderivat i kosten. Endast om läkaren föreslår en desensibiliseringsterapi är det möjligt att gradvis införliva denna ingrediens i din kost.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.