15 växter som förvärrar allergier

Det finns flera växter som du inte bör ha hemma eftersom de kan förvärra allergier. I denna artikel berättar vilka dessa är.
15 växter som förvärrar allergier
Mariel Mendoza

Granskad och godkänd av läkare Mariel Mendoza.

Senaste uppdateringen: 22 maj, 2023

Trots deras olika fördelar inom inredning, såväl som för hälsa och harmoni, finns det några växter som du inte bör ha hemma eftersom de förvärrar allergier. De kan utlösa vissa reaktioner hos känsliga personer.

Det är oftast på våren som de flesta växter blommar, och ofta avger de också väldigt starka dofter. Under denna period sker också en ökning av pollen i miljön.

Detta förvärrar allergier också inomhus. Nedan listar vi växterna som du bör vara försiktig med med om du vill undvika allergiska reaktioner.

Fördelar och nackdelar med växter

Inomhus kan växter ha en dekorativ funktion. I denna mening ger de en känsla av naturlighet till atmosfären i rummet där du ställer dem, som i vardagsrummet, hallen, sovrummet eller badrummet.

Det finns flera arter som är populära för dessa ändamål, med eller utan blommor. Bland de mest populära färgstarka, vackra och dekorativa växterna har vi exempelvis små palmer, ormbunkar, aloe vera och orkidéer.

Utöver dekoration har de även andra fördelar. Till exempel hjälper vissa till att rena luften, samt minskar luftfuktigheten och kontrollerar damm och svävande partiklar.

En del menar till och med att växter attraherar lycka.

Men de ger inte endast fördelar; vissa kan också uppleva nackdelar med vissa växter. Faktum är att det finns inomhusväxter som kan vara farliga, eftersom de är giftiga, som belladonna, philodendron och hortensia.

De kan också locka till sig insekter som skapar problem och är svåra att bekämpa, som myror eller blomflugor. Och därutöver kan vissa växter alltså också skapa allergiska reaktioner hos känsliga personer. Detta är fallet för dem som lider av pollenallergi.

Förekomsten av detta problem kan variera från en population till en annan: mellan 8 % och upp till 40 %, beroende på region eller tid på året. En spansk studie från Fuenlabrada sjukhus visar att mer än hälften (52,8 %) av alla patienter som uppvisar luftvägssymtom lider av pollenallergi.

Och vid kontakt med dessa allergener kan olika symtom uppträda hos känsliga personer:

 • Röda ögon
 • Nysningar
 • Nästäppa och rinnande näsa
 • Svårigheter att andas
 • Muskelsmärtor

Kolla in denna artikel: Städtips för ett pollenfritt hem

Växter som förvärrar allergier

Enligt vissa studier i ämnet är det vid början av våren som dessa symtom på pollenallergi tenderar att blossa upp. De kan också öka i intensitet, speciellt när det är mer sol och vind.

Detta är dock inte den enda typen av reaktioner som kan uppstå hos personer med allergier i närvaro av vissa växtarter. Låt titta närmare på vilka växter du inte ska ha hemma om du lider av allergier.

1. Plataner

Plataner är ett släktnamn som innefattar flera arter, bland annat platanus x hispanica. Även om de ursprungligen kommer från Europa och Asien, kan du hitta dem nästan överallt i världen, särskilt i parker och trädgårdar.

De kan växa sig väldigt stora. Vissa exemplar når upp till 30 meter. Deras huvudsakliga kännetecken är en tjock stam, tät krona, palmliknande och igelkottsliknande frukter. De lever i många år.

Blomningen sker på senvintern och fortsätter under hela våren. Forskning visar att luddet från frukten kan orsaka allergiska reaktioner, som inte är relaterade till pollenallergier.

2. Kastanjer är växter som förvärrar allergier

Även om dessa är rikligt förekommande i tempererade områden på norra halvklotet, är allergi mot kastanjepollen ganska sällsynt, vilket visas i studier. Dessa växter kan dock orsaka sensibilisering hos vissa människor, så därför kan det vara en bra ide att undvika denna växt hemma.

3. Poppel

Namnet poppel syftar i allmänhet på olika arter av släktet Populus. De blir generellt inte särskilt höga, men vissa exemplar kan bli upp till 25 meter.

Dessa växter är vanliga i nordliga, tempererade och kalla områden. I synnerhet kan pollen från Populus nigra vara allergiframkallande för vissa, dock är allergi mot denna växt sällsynt jämfört med andra arter.

4. Alar kan förvärra allergier

Dess vetenskapliga namn är Alnus glutinosa. Det är en art tillhörande familjen Betulaceae.

Dessa träd är vanliga i Europa, Asien och Nordafrika. De kan bli upp till 20 till 30 meter höga.

Även om alar inte förekommer i stadsmiljöer är de fortfarande vanliga på fält och i skogar, särskilt längs flodstränder. När det gäller allergier visar forskning att 14,4 % av alla astmapatienter är känsliga för pollen från denna art.

Planta de aliso causa alergias.
Al är starkt kopplat till akuta allergianfall hos personer med astma.

5. Björk

Detta är vad vi kallar Betula pendula, samt olika lövträd av familjen Betulaceae. Dess storlek varierar mellan 10 och 30 meter.

Den har romboidliknande blad och vitaktig bark. Den är rikligt förekommande på stora delar av norra halvklotet, där den bildar stora skogar.

Björkpollen är ett av de vanligaste allergenerna i länder som Japan, där den har odlats utan kontroll. Dessutom anses denna växt kunna producera korsallergier.

6. Ask

I en studie utförd i Aguascalientes (Mexiko) på allergiska patienter fann man vid ett hudtest, att 44 % var känsliga för Fraxinus excelsior. Denna art är allmänt känd som ask.

7. Stenek

Steneken (Quercus ilex) tillhör familjen Fagaceae. Den är utbredd i många delar av världen, särskilt i tempererade klimat, både i norr och söder.

Dess trä är högt värderat. Men dess pollen är högst besvärande för allergiker. På våren, under månaderna april och maj när den är i full blom, orsakar den utbrott.

8. Växter som förvärrar allergier: Gräs

Hittills har vi pratat om träd, alltså stora växtarter. Dessa kan du ha hemma om du har en stor trädgård.

Nu ska vi gå vidare till mindre växter som också är bra att undvika att ha hemma om du lider av allergier. Detta är fallet med gräsfamiljen, till vilken hundtandsgräset (Cynodon dactylon) hör.

På golfbanor, i parker, i alléer, på torg och även hemmavid hittar vi detta gräs. Det är dock inte de mest rekommenderade för känsliga personer, eftersom det kan påverka andningsvägarna. Risken ökar just när gräset har klippts, eftersom man då vidrör stråna vilket leder till ökad spridning av pollen.

Césped causa alergia.
Klippt gräs är ett gräs som leder till allergiska symtom med relativ frekvens i befolkningen.

9. Nässelväxter är växter som förvärrar allergier

Inom växtfamiljen nässelväxter finns ett stort antal olika växter som lätt kan växa i nästan vilken spricka eller vilket utrymme som helst, mellan väggar eller trottoarer. Dessa växter blir cirka en halv meter höga och har små, ovala och håriga blad. Blomningen kan ske under hela året, med pollineringstoppar mellan april och juni.

Studier visar att arter inom detta släkte är bland av de vanligaste orsakerna till pollenallergi i Medelhavsområdet. I synnerhet anses P. judaica och P. Officinalis kunna framkalla sensibilisering.

10. Solrosor

Inom släktet Aster finns några av de mest populära trädgårdsväxterna, vars blommor också ingår i buketter. Men samtidigt har dessa också en hög allergiframkallande potential.

Ett exempel på dessa är solrosor. Det är intressant att notera att det finns människor som är allergiska mot pollen från dessa blommor, liksom man kan uppleva allergiska reaktioner från att äta solrosfrön. Dock är det senare inte är särskilt vanligt förekommande.

11. Växter som förvärrar allergier: Dahlior

Dahlior ingår också i släktet Aster. Deras attraktiva färger gör dessa blommor populära i buketter för dekoration.

Men de är inte lämpliga för personer med allergier. De kan orsaka uppkomsten av olika nasala symtom.

12. Jasmin

Jasminum officinale, vars vanliga namn är jasmin, tillhör släktet Olacea. Och även om den är väldigt vacker och enkel att odla, både inomhus i kruka och utomhus i marken, så är den bland de växter som man inte ska ha hemma om man lider av allergier.

13. Ligusterväxter förvärrar allergier

Liguster (Ligustrum vulgare ) är en annan medlem av familjen Oleaceae, dvs. syrenväxter. Det är en buske som blir upp till två meter. Den är vanligt förekommande i stadsområden på torg och i avenyer, på grund av dess attraktivitet och den behagliga doften från dess blommor.

Dessutom är den vanlig i privata trädgårdar, eftersom den kan växa i skuggan. Den är dock inte lämplig för personer med allergier och andningsproblem.

14. Olivträd

Olea europaea är en mycket populär växt på grund av dess frukter och derivat. Detta är dock ytterligare art att undvika, särskilt på våren när den blommar, eftersom dess pollenproduktion också är hög.

Planta de olivo.
Olivträd är vanliga att se i stora olivträdsplantager, men finns också som dekoration i privata trädgårdar.

15. Syren

Syren (Syringa vulgaris) är en släkting till olivträdet, och har som gemensam nämnare som att den producerar rikligt med pollen. Eftersom det är en art som kan trivas i nästan alla typer av jord och har mycket pråliga blommor, är den väldigt populär i privata trädgårdar. Men tyvärr ännu en av de växter som du bör undvika att ha hemma om du är känslig mot detta ämne.

Rekommendationer för att förebygga allergier

Under våren är det många som upplever symtom på hösnuva eller allergisk rinit. Om du har denna känslighet, bör du vara uppmärksam på vilka träd och växter du har omkring dig.

Om du till exempel är utomhus under den här säsongen, och du måste gå igenom områden där det finns ett överflöd av ovan nämnda växtarter, är det inte en dum idé att bära en mask eller munskydd. Dessutom, om du åker bil, håll fönstren stängda.

Naturligtvis ska du inte ha dessa växter hemma om du lider av allergier. Har du redan några, är det lämpligt att flytta bort dem. Det är förstås inte alltid bra eller möjligt att göra detta när det gäller ett träd som växter i trädgården (lokal lagstiftning bestämmer om du får hugga ner träd eller inte).

I vilket fall som helst kan du vidta försiktighetsåtgärder, som att undvika exponering för dem på våren eller att hålla dörrar och fönster i ditt rum öppna. Och när du ska ventilera hemma, kom ihåg att göra det tidigt på morgonen.

Slutligen, om du funderar på att dekorera ditt hem och din trädgård med växter, försök att göra det med sådana växter som inte orsakar några reaktioner, om du eller någon i familjen är allergisk. Det finns flera växter som du inte bör ha i ditt hem; men det finns också många andra alternativ att välja mellan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Alonso Díaz M. Alergia a los pólenes de ciprés y olivofenotipos clínicos y perfil de reconocimiento de alérgenos en pacientes con doble sensibilización. Universidad de Alcalá, 2017.
 • Ayuso R, Carreira J, Polo F. Quantitation of the major allergen of several Parietaria pollens by an anti-Par 1 monoclonal antibody-based ELISA. Analysis of crossreactivity among purified Par j 1, Par o 1 and Par m 1 allergens. Clinical & Experimental Allergy. 1995; 25: 993-999.
 • Bedolla-Barajas M, Valdez-López F, Arceo-Barba J, et al. Frecuencia de sensibilización a pólenes de la subclase Rosidae en pacientes con alergia respiratoria. Revista Alergia México. 2014; 61(4): 327-335.
 • Calzada Ricote D. Alergia al polen de olivo: potencial terapéutico de péptidos definidos a partir de su alérgeno principal, Ole e 1. Madrid: Universidad Complutense, 2015.
 • Cosmes Martín P, Moreno Ancillo A, Domínguez Noche C, et al. Sensibilización a polen de castaño y polinosis en el norte de Extremadura. Allergologia et Immunopathologia. 2005; 33(3):145 – 150.
 • Galindo H, Girón K, Pedroza A. Reacciones cruzadas. Alergia, abedul y alimentos. Alergia, asma e Inmunología pediátrica. 2007; 16(1): 25-28.
 • Gastaminza Lasarte G. Alergia al polen de pino: ¿solo en Euskadi? Sancho El Sabio. 2003: 18: 105-118.
 • González-Mancebo E González de Olano D, Trujillo M, et al. Prevalence of sensitization to lipid transfer proteins and profi lins in a population of 430 patients in the south of Madrid.  J Investig Allergol Clin Immunol. 2011; 21(4): 278-282.
 • Nitiu1 D, Mallo A, Medina I, Parisi C. Atlas de pólenes alergénicos de Buenos Aires, Argentina. Archivos de alergia e inmunología clínica. 2019; 50(2): 67-88.
 • Suárez-Gutiérrez M, Macías-Garza J, López-Ortiz D, Fuentes B, Álvarez-Cardona A. Sensibilización a aeroalérgenos en pacientes con rinitis alérgica en Aguascalientes, México. Rev. alerg. Méx. 2019;  66(4): 388-393.
 • Ukleja-Sokołowska N, Gawrońska-Ukleja E, Łukasz Sokołowski, et al. Sunflower seed allergy. International Journal of Immunopathology and Pharmacology. 2016. https://doi.org/10.1177/0394632016651648

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.