Har du låg sexlust? Du kanske lider av sexuell anorexi

Anafrodisi eller sexuell anorexi är en störning som kan påverka din livskvalitet och även ditt parförhållande. I detta fall finns det behandling att få.
Har du låg sexlust? Du kanske lider av sexuell anorexi

Senaste uppdateringen: 04 oktober, 2023

Anafrodisi, även känd i folkmun som “sexuell anorexi”, är en störning som kännetecknas av låg sexlust, eller snarare ett avvisande av sexuella upplevelser och fysisk kontakt.

Under normala förhållanden kan vem som helst få perioder då lusten att ha sex minskar. Men när detta är konstant eller du lider av många perioder som denna, är det bäst att identifiera orsaken och ge en lösning. Vid anafrodisi finns det några behandlingar som kan hjälpa. Fortsätt läsa så ska vi berätta.

Vad är anafrodisi?

Enligt ordlistan för omfattande sexualupplysning är anafrodisi “minskning eller förlust av sexlusten (libido)”. Även kallad sexuell anorexi, diagnostiseras denna störning hos personer som ständigt vägrar sexuell kontakt, erfarenhet eller uttryck.

Det har ett fysiskt eller psykiskt ursprung. Liksom med anorexi har den drabbade en annan uppfattning om sexualitet, till den grad att hen känner ångest när hen utsätts för sexuella uttryck.

Oavsett ålder och kön kan det drabba både män och kvinnor. Det är viktigt att notera att det kan inträffa gradvis eller komma plötsligt. Det måste också upplevas under en längre tid för att man ska få just denna diagnos.

De goda nyheterna är att det finns behandling, vilket vi ska prata om lite senare.

Läs också: Sexuella fantasier: Allt du vill veta och lite till

Orsaker till sexuell anorexi

Anafrodisi har olika orsaker. Det är viktigt att identifiera dem, eftersom behandlingen skiljer sig åt beroende på vad som är fallet. Låt oss ta en detaljerad titt.

Fysiska orsaker

Psykologiska orsaker

 • Rädsla för dålig sexuell prestation
 • Sexuella övergrepp
 • Begränsande eller olämpliga religiösa övertygelser
 • Rädsla för njutning
 • Stress, depression eller ångest
 • Posttraumatiskt stressyndrom
 • Tvångssyndrom
 • Alkohol- eller drogmissbruk

Symtom

Det tydligaste symtomet på anafrodisi är bristen på sexlust eller avvisandet av alla former av intimitet. Dessutom kan följande manifestationer också förekomma:

 • Svårigheter att få orgasm
 • Smärta under samlag
 • Problem med självkänslan och kroppsdysmorfi
 • Isolering och ensamhet
 • Problem med att etablera stabila relationer
 • Perfektionism, vanföreställningar om storhet eller underlägsenhet
 • Skam över allt som har med sex och sexualitet att göra
 • Förtryck av impulser
 • Rädsla för smitta av sexuellt överförbara sjukdomar (STD)
 • Obehag med andra människors sexualitet
 • Fördomsfullhe gällande sexrelaterade frågor
 • Kritik mot partnern med avseende att stöta bort hen

Hur behandlar man anafrodisi?

Behandlingen för anafrodisi beror på dess orsak. I alla fall är det nödvändigt att också få hjälp av mentalvårdspersonal såsom en psykolog. I själva verket är ibland en tvärvetenskaplig behandling nödvändig, särskilt om fysiska orsaker är inblandade.

Enligt Mayo Clinic, så när hormonella orsaker ligger bakom kvinnlig sexuell dysfunktion, kan hon få behandling med östrogenterapi (med läkemedel som ospemifen, flibanserin eller bremelanotid).

Det bör noteras att om personen har en partner ska partnern visa stöd, genom tålamod och ingen press att ha sex. Det sistnämnda är mycket viktigt, eftersom den drabbade annars kan bli ännu mer påverkad av sin sjukdom, vilket framgår av forskning om sexuell anorexi hos kvinnor.

Återigen vill vi betona att behandling bör ordineras av läkare och psykologer. Sjukdomen kan inkludera problem med självkänsla, kroppsdysmorfi, känslor av underlägsenhet, äktenskapliga konflikter och många andra allvarliga faktorer, vilket är viktigt att ta hänsyn till. Med andra ord är detta inget man ska ta lätt på.

Vad ska man komma ihåg om anafrodysi?

Anafrodysi bör inte självdiagnostiseras, eftersom det kan finnas andra orsaker bakom låg sexlust som inte har något att göra med denna sjukdom. Ibland kan låg libido triggas av följande:

 • Åldersrelaterade förändringar: Både män och kvinnor har en minskning av libido när de når sexuell mognad.
 • Menstruationsrubbningar: Dessa inkluderar hormonella fluktuationer som kan orsaka liten eller ingen sexuell aptit.
 • Mental behandling: Användningen av psykiatriska mediciner, såsom antidepressiva medel, kan hämma cen. Något liknande inträffar med anxiolytika och blodtryckssänkande medel.
 • Hälsotillstånd: Dessa inkluderar obstruktiv sömnapné eller andra som orsakar en minskning av testosteronnivåerna.

Oavsett om din låga sexlust beror på anafrodisi eller inte är det bäst att rådgöra med din primärvårdsläkare för att inleda en behandlingskur. Naturligtvis, om denna sexuella dysfunktion inte utgör ett problem för din livskvalitet, har du förstås ingen anledning att vara orolig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.