Sveda vid urinering: orsaker och behandling

Att känna sveda vid urinering är ett tillstånd som vanligen drabbar oss alla någon gång i livet. Vi berättar om orsakerna och hur du kan behandlar det.
Sveda vid urinering: orsaker och behandling
Diego Pereira

Granskad och godkänd av läkare Diego Pereira.

Senaste uppdateringen: 14 april, 2024

Att känna sveda vid urinering, även känt som dysuri, är ett vanligt tillstånd som miljontals människor lider av. Det beskrivs som en brännande eller stickande känsla när du kissar. De flesta fall uppstår när urin kommer i kontakt med slemhinnan i urinrörets väggar. Vi berättar om de främsta orsakerna till varför detta kan uppstå och hur du kan behandla det.

När urin interagerar med en inflammerad eller irriterad slemhinnan sker en sammandragning av detrusormuskeln och urinrörets peristaltik. Som en konsekvens stimuleras submukosala receptorer och orsakar smärta, sveda eller klåda. Läs vidare för att ta reda på vad som kan orsaka denna process och vilka alternativ som finns för att motverka den.

Huvudorsakerna till sveda vid urinering

Forskare delar in orsakerna till smärtsam urinering i smittsamma och icke-smittsamma. Det finns hundratals tillstånd, direkta eller indirekta, kan generera detta symtom. Här är fem av de vanligaste bakomliggande orsakerna.

1. Cystit

Enligt Harvard Health Publishing är blåsinfektioner, även kallat cystit, den främsta orsaken till sveda vid urinering. Cystit är vanligare hos kvinnor än hos män. Detta beror på att urinröret är kortare och rakare, vilket gör det lättare för patogener att ta sig upp i urinblåsan.

De flesta blåsinfektioner är milda, är inte förknippade med komplikationer, varar bara ett par dagar och är lätta att behandla. Forskare varnar för att ihållande eller svårbehandlade infektioner är förknippade med ett immunsupprimerat system, njursvikt, graviditet, anatomiska urinvägsavvikelser, överaktiv blåsa och försvagad bäckenmuskulatur.

2. Uretrit

Brännande under urinering.
Människor som drabbas av uretrit har vanligtvis inte feber, ryggsmärtor eller blod i urinen. Men om infektionen sprider sig kan symtomen dock bli mer komplicerade.

Infektioner i urinröret, även känd som uretrit, är en annan orsak till smärtsam urinering. De flesta av dessa infektionsprocesser som utlöser inflammation i urinröret orsakas av virus och bakterier. Av de skäl som förklaras i föregående avsnitt är det vanligare att kvinnor utvecklar detta tillstånd.

Att ha njursten, prostatainflammation, diabetes, graviditet och att vara en äldre vuxen ökar sannolikheten för att utveckla urinrörsinflammation. De som utvecklar detta tillstånd har ofta ökad frekvens av urinering, feber och förändringar i urinen (lukt, konsistens och färg).

3. Sexuellt överförbara infektioner

Sexuellt överförbara infektioner kan orsaka sveda vid urinering. Klamydia, gonorré, trikomonas, genital herpes och syfilis är exempel på några av dessa som kan ligga bakom dessa episoder.

Dessa tillstånd skapar dock inte alltid några symtom. Enligt Johns Hopkins Medicine så kan en ökad frekvens av samlag, särskilt med olika partners, öka sannolikheten för att drabbas av könssjukdomar och även andra tillstånd som leder till sveda vid urinering.

4. Medicinintag

Alla mediciner du tar kan få dig att utveckla biverkningar. Vissa kan irritera eller inflammera vävnaderna som kantar blåsan eller urinröret. Därför kan orsaken till din sveda vid urinering bero på att du påbörjat behandling för något annat tillstånd.

Om du misstänker att detta är fallet kan du läsa bipacksedeln eller rådfråga din läkare om denna biverkning. Om du självmedicinerar, rådfråga en läkare hur effektivt läkemedlet är för att behandla gällande tillstånd.

5. Njursten

Njursten kan också ligga bakom dessa episoder. Detta är ansamlingar av kalcium eller urinsyra som stelnar i eller runt njurarna och kan flytta in i de nedre urinvägarna och orsaka smärtsam urinering. De kan åtföljas av följande symtom:

 • Smärta i nedre delen av ryggen
 • Förändringar i urinens färg (brun eller rosa)
 • Feber och frossa
 • Urinering med låg volym, men mycket frekvent
 • Illamående och kräkningar

De flesta stenar är godartade, och även om de kan orsaka smärta och sveda, påverkar de vanligtvis inte urinvägarna. När de är större kan du välja ett kirurgiskt avlägsnande eller andra procedurer för att sönderdela dem.

Andra möjliga orsaker till svidande urinering som vi också bör nämna är prostatainfektion, pyelonefrit, vaginit, ansamling av främmande kroppar i urinröret, cystor på äggstockarna, trauma, tumörer, klimakteriet, kemisk känslighet och cancer i urinblåsan (när det är ihållande i flera dagar och med måttliga/intensiva symtom).

Behandling för sveda vid urinering

Ett urinprov.
Det finns många mediciner som kan lindra svidande urinering. Antibiotika är särskilt vanligt om en urinvägsinfektion diagnostiseras.

Behandling av dysuri varierar beroende på den bakomliggande orsaken. Eftersom infektionsprocesser är de vanligaste, och dessa vanligtvis är milda, bör svedan försvinna inom ett par dagar. Därför behöver de flesta inte någon behandling.

När symtomen är mycket akuta bör du söka läkarhjälp för att hitta orsaken till svedan. En läkare kan ordinera antibiotika om det är en bakteriell infektion eller använda specifika läkemedel för det tillstånd som läkaren upptäcker i diagnosen. Kom ihåg att dysuri inte alltid är kopplat till en infektion i urinblåsan eller urinröret.

Som ett komplement är det tillrådligt att implementera en rad livsstilsförändringar för att minska risken för liknande episoder i framtiden. Här är några tips:

 • Undvik att använda dofttvål eller tvål med starka kemikalier som kan orsaka irritation i könsorganen
 • Använd preventivmedel när du har sex
 • Undvik underlivsduschar
 • Drick mycket vätska under dagen
 • Rengör könsorganen efter samlag – en rekommendation är också att kissa direkt efter samlag
 • Minska konsumtionen av alkohol och kaffe, två medel som vanligtvis orsakar irritation
 • Undvik att bära åtsittande kläder och byt underkläder regelbundet för att minska interaktionen med bakterier

Om du upplever sveda vid urinering flera gånger om året, tveka inte att konsultera sjukvården. Tillsammans kan ni hitta en orsak bakom tillståndet, vilket kommer att minska episoderna. I allmänhet förhindrar korrekt hygien till stor del att detta tillstånd utecklas.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Geerlings SE. Clinical Presentations and Epidemiology of Urinary Tract Infections. Microbiol Spectr. 2016 Oct;4(5).
 • Mehta, P., Leslie, S. W., & Reddivari, A. K. R. Dysuria. StatPearls [Internet]. 2021.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.