Orsakerna till urinvägsinfektioner

Man kan lära sig varför urinvägsinfektioner inträffar genom att analysera tillstånden som predisponerar. Varje ålder och omständighet har sina egna riskfaktorer. I denna artikel ska vi titta närmre på detta.
Orsakerna till urinvägsinfektioner

Senaste uppdateringen: 23 november, 2020

För att förstå orsakerna till urinvägsinfektioner är det först viktigt att definiera vad denna typ av infektion är. Det är även viktigt att förstå vilka de predisponerande faktorerna är.

En urinvägsinfektion är en infektion som inträffar i någon del av urinsystemet. Detta inkluderar huvudsakligen urinrör, blåsa, urinledare och njurar.

Det är en ganska vanlig infektion och uppskattningsvis 50% av alla kvinnor drabbas någon gång i livet.

Infektionens ursprung är bakteriell. Mikroorganismerna färdas upp i urinröret och gör sig hemma i ett av urinorganen, där de orsakar symptom när de förökar sig.

Symptomen på urinvägsinfektioner beroende på var de inträffar

Innan vi ger oss i kast med orsakerna till urinvägsinfektioner ska vi först tala om symptomen. Vi vet att de kan variera beroende på var infektionen inträffar.

När infektionen är i njurarna kallas det pyelonefriti, eller njurbäckeninflammation. Denna kliniska bild är den farligaste och präglas av feber, kräkningar och ryggsmärta.

Cystit är i sin tur en infektion av blåsan och den vanligaste typen. Dess huvudsakliga symptom är sveda när man urinerar och repetitiv urinering. Vissa patienter kan även uppleva smärta i bålen.

Sedan har vi uretrit, som är en urinvägsinfektion i urinröret. Den visar sig vanligtvis i form av flytningar som kan blandas ihop med en sexuellt överförbar infektion. Därför är det viktigt att få en exakt diagnos.

Blåsan i människokroppen

Orsakerna till urinvägsinfektioner: riskfaktorer

Det är viktigt att lista riskfaktorerna för detta tillstånd. Dessa är situationer eller egenskaper som kan öka risken för denna infektion. Det innebär dock inte att de är oersättliga villkor för att att drabbas.

Risken kan ökas av:

 • Att vara kvinna: kvinnor löper högre risk att drabbas av urinvägsinfektioner. Deras kortare urinrör underlättar för bakterier att komma in.
 • Sexuell aktivitet: vid sexuell aktivitet kan kvinnor drabbas av sexinducerad cystit.
 • Klimakteriet: när en kvinna slutar menstruera sjunker hennes östrogennivåer. Eftersom hon har mindre östrogen torkar hennes slemhinnor, inklusive den i urinvägarna. Denna torrhet främjar uppkomsten av bakterier.
 • Urinvägsobstruktioner: om urinsystemet blockeras av någon anledning kan bakterier föröka sig där. Vi kan nämna njursten, prostatisk hypertrofi hos män och användning av katetrar.

Orsakerna till urinvägsinfektioner: plats

Som vi nämnde ovan kan urinvägsinfektioner dyka upp i de övre eller lägre delarna av urinvägssystemet. I enlighet med platsen kommer vissa orsaker vara vanligare än andra.

 • Den huvudsakliga orsaken till pyelonefrit är att bakterier reser sig från blåsan. Den kliniska bilden börjar vanligtvis som cystit (blåsinfektion) som inte blir löst.
 • De flesta fall av cystit orsakas av Escherichia coli. Även om andra bakterier också orsakar cystit så är dessa isolerade falls om inte är farliga. När en person upplever symptom på cystit kommer läkaren misstänka Escherichia coli.
 • En infektion i urinröret har å sin sida en egen uppsättning orsaker. Det korta avståndet mellan urinröret och vaginan hos kvinnor gör att mikroorganismer som klamydia och mykoplasma kan orsaka infektioner.
Urinerande kvinna

Urinvägsinfektioner har olika anledningar beroende på åldern

Avslutningsvis kan man även analysera orsakerna till urinvägsinfektioner beroende på patientens ålder:

 • Hos unga kvinnor kommer cystit ofta med utövandet av sex.
 • Under klimakteriet får kvinnor som slutat menstruera urinvägsinfektioner på grund av lägre östrogennivåer.
 • Män över 40 löper ökad risk för prostatisk hypertrofi. En förstorad prostata blockerar urinflödet, vilket främjar infektioner.
 • Hos äldre människor är en av riskfaktorerna sjukhusvistelser eftersom de ofta kommer med placering av en kateter.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Andreu, Antonia, et al. “Diagnóstico microbiológico de las infecciones del tracto urinario.” Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 29.1 (2011): 52-57.
 • Jiménez, J. F., E. Broseta, and M. Gobernado. “Infección urinaria.” Actas Urol Esp 26.7 (2002): 563-573.
 • Durán, Ana María Guzmán, and Andrés Valdivieso Dávila. “Infección urinaria: diagnóstico y tratamiento.” ARS MEDICA Revista de Ciencias Médicas 26.3 (2018).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.