Orsakerna till att vissa får cystit efter sex

Att få cystit efter att att man haft sex är vanligt bland kvinnor. Även om många saker kan orsaka det, kan du förebygga det. I denna artikel ska vi dela med oss av några rekommendationer.
Orsakerna till att vissa får cystit efter sex

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Enligt internationella undersökningar kommer 60% av alla kvinnor drabbas av cystit i livet. Inom denna grupp får upp till 80% cystit efter att de haft sex. Idag ska vi tala mer om detta.

Cystit är ett väldigt vanligt tillstånd bland kvinnor, speciellt bakteriell cystit. Denna typ orsakas av en bakteriell infektion.

Vad är cystit?

Strikt talar involverar cystit, eller blåskatarr, inflammation av blåsan, oavsett orsaken.

De flesta tror att cystit är samma sak som urinvägsinfektion, men så är inte fallet. Cystit involverar inflammation, men en urinvägsinfektion involverar en mikroorganism, oftast bakterier.

Därför kan man klassificera detta tillstånd i två olika grupper:

  • Bakteriell cystit
  • Icke-infektiös cystit

Bakteriell cystit orsakar av en mikroorganism, i de flesta fall en bakterie (främst Escherichia coli). I dessa fall kommer mikroorganismen in i urinvägarna genom urinröret.

Därefter förökar den sig och bildar bakteriekolonier. Dessa orsakar symptomen på tillståndet.

E. coli-bakterier

De flesta fallen av blåskatarr orsakas av stor förökning av bakterier som E. coli. Detta tillstånd kan dock även uppstå på grund av icke-infektiösa orsaker.

Följande är några av orsakerna till icke-infektiös cystit:

  • Främmande föremål: en kateter som sitter inne under lång tid kan leda till detta tillstånd.
  • Läkemedel: blåsinfektion är även en bieffekt av vissa typer av kemoterapi.
  • Kemikalier: vissa substanser i hygienartiklar för kvinnor, såsom hygiensprejer eller spermiedödande produkter, kan orsaka irritation.
  • Strålning: strålbehandling för kvinnor som lider av cancer kan leda till cystit.
  • Interstitiell cystit: detta är en kronisk infektion av blåsan utan tydlig orsak. Detta är av naturliga skäl varför den är så svårt att behandla.
  • Andra tillstånd: avslutningsvis finns det vissa sjukdomar, såsom ryggradstillstånd, som orsakar “neurogen blåsa”.

Cystit efter sex

Det är vetenskapligt bevisat att sex är en riskfaktor för blåskatarr hos kvinnor.

Enligt en studie löper kvinnor som har sex fler än fyra gånger per månad, använder preventivmedel och som haft sex under de senaste 30 dagarna högre risk att utveckla cystit.

Studien identifierade även fem anledningar till varför sex kan leda till blåskatarr hos kvinnor.

Låt oss ta en titt på dem.

Orala preventivmedel

Orala preventivmedel modifierar kvinnans menstruationscykel. De modifierar även hormonernas naturliga verkan på kroppen.

Orala preventivmedel försvagar hinnan i urinblåsan – alltså den innersta delen av organet. Detta möjliggör kolonisering för bakterier som Escherichia coli.

Kvinna med preventivmedel

Kvinnor som tar orala preventivmedel löper högre risk att drabbas av blåskatarr eftersom dessa läkemedel försvagar slemhinnan som skyddar blåsan.

Kondomer

Materialen hos både manliga och kvinnliga kondomer kan också påverka slemhinnan i kvinnans urinvägar. Detta gör den mer sårbar för infektioner och främjar spridningen av bakterier.

Det är dock viktigt att komma ihåg att alla kroppar inte reagerar på samma sätt på dessa material.

Hur bakterien kommer in

Sex underlättar för bakterier att komma in i kvinnans urinvägar utifrån. Vidare kan mannens penis agera som en bärare, eller så kan rörelserna som är involverade i sexakten leda till cystit.

Hygienvanor efter sex

En av faktorerna som främst är kopplad till cystit och sex är kvinnors hygien efter sex.

När kvinnor inte urinerar omedelbart efter samlaget kan bakterierna som kom in förbli i blåsan och föröka sig.

Trauma hos urinröret

Sex utgör ett vist trauma för kvinnans urinrör, som ligger väldigt nära vaginan. De repetitiva rörelserna som är involverade i sexakten försvagar kvinnans urinvägar och underlättar för externa bakterier att komma in.

Förebyggande av cystit efter sex

Även om det är uppenbart att sex kan leda till blåskatarr så bör du inte vara rädd. Vidare är det inte nödvändigt för dig att sluta ha sex bara för att du är rädd för urinvägsinfektioner.

Om du är försiktig kommer du avsevärt minska risken att drabbas av cystit efter sex.

Vatten kan förebygga cystit efter sex

Att dricka tillräckligt med vatten försäkrar optimal vätskebalans och minskar risken. Den dagliga mängden skiljer sig dock från person till person och på hur aktiv man är.

Det bästa tipset för att förebygga cystit efter sex är att tömma blåsan direkt efter samlag. Denna enkla handling transporterar bakterierna som kan ha kommit in i urinröret och blåsan.

Generellt förebygger det bakteriell kolonisering inuti urinsystemet. Om möjligt bör du även tömma blåsan innan sex, eftersom det också höjer kroppens försvar.

Detta enkla tips bör gå hand i hand med goda hygienvanor. Att dricka rätt mängd vatten stimulerar urinproduktion och underlättar regelbunden urinering under dagen.

På så sätt kommer du undvika urinretention, vilket också främjar blåskatarr.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.