Nerver och tandvärk: orsaker och behandlingar

Tandvärk är en irriterande känsla som kan ha sitt ursprung i tändernas nerver. Ta reda på varför det uppstår och hur du behandlar det här.
Nerver och tandvärk: orsaker och behandlingar
Vanesa Evangelina Buffa

Skriven och verifierad av tandläkaren Vanesa Evangelina Buffa.

Senaste uppdateringen: 14 oktober, 2022

Tandvärk kan ha sitt ursprung i de nerver som finns i tanden. Den där irriterande känslan som kan göra oss desperata och råna oss på sömn uppstår i den djupaste delen av tanden. Våra tänder är bildade av hårda vävnader som finns i det yttre området av kronan och roten. Inuti, i mitten av tänderna, finns pulpan, igenom vilken tandens nerver löper. Detta mjuka område, som har både nerver och blodkärl, är området som är ansvarigt för tandvärk.

När pulpan blir inflammerad eller infekterad kommer personen att ha ökad känslighet eller smärta i sina tänder. Därför är det nödvändigt att lösa situationen genom behandling så snart som möjligt. Detta beror inte bara på obehag och förändringar i den drabbades livskvalitet, utan också på risken att utveckla farliga komplikationer.

Det finns flera faktorer som kan leda till att nerverna orsakar tandvärk. I den här artikeln ska vi berätta om de vanligaste orsakerna, samt de möjliga behandlingarna som kan lösa denna plågsamma situation.

Tändernas nerver ligger bakom din tandvärk

Som vi redan har nämnt så finner vi till anatomin tandens nerver inom pulpan. Det är den mjuka vävnaden som finns i den innersta delen av tänderna. Den består av ett område av bindväv som innehåller specialiserade celler, blodkärl och nervändar. De senare är ansvariga för de smärtsamma förnimmelser vi känner i tänderna när det finns ett problem.

Pulpan är innesluten och därför omgiven av hårda väggar. Nerven omges av dentin och sedan av emaljen i kronan, följt av rotcement i tandroten. De starkaste vävnaderna skyddar det inre området av tänderna.

Dentitnet har tusentals mikrotubuli inuti som kopplar den till pulpan. Således, som vi kommer att nämna senare i den här artikeln, kan nervändarna inuti tanden stimuleras av yttre faktorer och orsaka smärta när dentinet är oskyddat och exponerat.

Vi tror att du också kommer att tycka om den här artikeln: Så kan du bleka tänderna med naturliga produkter

Hur uppstår tandvärk?

I friska tänder skyddar både emaljen och dentinet tandmassan och förhindrar därmed obehag. Men när dessa yttre skikt påverkas av olika förändringar så äventyras tandnerven och tandvärk uppstår.

När emaljen blir förstörd genom slag, håligheter, slitage eller erosion lämnar det dentinet exponerat. Förekomsten av mikroskopiska tubuli inuti dentinet är ansvarig för det faktum att vissa yttre faktorer kan stimulera nerverna och orsaka känslighet och tandvärk. Vissa kemiska ämnen, temperaturförändringar och även tryck kan leda till denna obehagliga känsla.

Om förstörelsen är värre och även involverar dentinet, exempelvis när bakterier når pulpan eller skadliga stimuli förlängs över tid, kommer pulpan att reagera med en inflammatorisk process. Detta är tillståndet vi kallar pulpit.

Som vid alla fall av inflammation leder ökad vaskularisering och exudat till en tendens för vävnaden att svälla. Men eftersom massan är innesluten i en hård hålighet kan den inte göra detta. Därför genereras mycket tryck inuti tanden. Detta orsakar i sin tur tandvärk och utvecklas till en infektion i nerverna.

Infektion av nerven leder till att pulpan dör och börjar producera var. Dessa avfallsämnen utövar också tryck på de hårda vävnaderna och orsakar smärta. De kan också sprida sig till andra närliggande sektorer och bilda tandbölder.

Anatomi av en tand

Typer av pulpit

Du bör veta att det finns två typer av pulpit: reversibel och irreversibel. Detta är viktigt vid tidpunkten för diagnosen, eftersom det avgör vilken behandling din tandläkare kommer att rekommendera.

Reversibel pulpit uppstår då inflammationen är mild och pulpan förblir frisk nog att räddas. Med lämpliga behandlingar kan tandens vitalitet bibehållas.

Å andra sidan uppstår irreversibel pulpit då inflammationen är mycket allvarlig, smärtan är intensiv och även långvarig. I dessa fall kan pulpan inte bibehållas. Denna typ av tillstånd kan utvecklas till en infektion i nerven och orsaka tandbölder.

Vad orsakar tandvärk i nerver?

Vi har redan berättat att tandvärk ofta orsakas av skador på nerver. Det finns dock flera situationer som kan leda till skador på pulpan. Här är några av dem:

 • Karies: Detta är en förlust av emalj och dentin som exponerar det djupaste området av tanden. I det här fallet irriterar, inflammerar och infekterar bakterier, termiska och kemiska förändringar massan.
 • Trauma: Ett slag mot en tand kan bryta den och lämna dentin eller även pulpan exponerad. Trauma kan också skada mjukvävnaden. Utan blodtillförsel blir nerven nekrotisk och mer mottaglig för infektioner.
 • Tandslitage: Vissa skadliga vanor kan slita bort det skyddande lagret av emalj och exponera det underliggande dentinet. Bruxism är ett vanligt exempel. Att ofta bita på föremål kan också orsaka denna typ av skada.
 • Gingivit och parodontit: Bakterierna som orsakar lesioner i tändernas stödvävnader kan nå pulpan genom parodontium. Detta orsakar inflammation och infektion i tandnerven och tandvärk. I dessa fall är det nödvändigt att behandla båda tillstånden.
 • Tandköttsretraktion: Om tandköttet ligger i ett mer apikalt område kan en del av roten bli exponerad, och detta gör att tanden gör ont. Tandköttsvävnaden kan dras tillbaka på grund av gingivit eller genom mycket påfrestande tandborstning.
 • Fyllningar: Placeringen av en ny fyllning kan orsaka känslighet och tandvärk. Djuprengöring och användning av vissa kemikalier under behandlingen kan då irritera pulpan. Gamla och stora fyllningar kan försämras med tiden och sedan läcka genom vilka bakterier och yttre ämnen påverkar tandnerven.
 • Erosion: Detta är förlusten av emalj på grund av inverkan av kemiska ämnen. Kolsyrade drycker, sura livsmedel och användningen av tandblekningsprodukter kan orsaka denna typ av skada.

Vad kan du förvänta dig när nerverna orsakar tandvärk?

När ursprunget till tandvärk är nerver så kommer intensiteten av obehaget att variera beroende på tillståndet som orsakar det. Känsligheten som orsakas av reversibel pulpit är inte densamma som smärtan genererad av en irreversibel process eller infektion.

I det skede då skadan på pulpan fortfarande är lindrig kännetecknas smärtan vanligtvis av att den är akut och övergående. Det är vanligt att patienter rapporterar känslighet när de äter något kallt, varmt eller sött.

Om pulpit inte blir behandlat i tid så kommer inflammationen att fortsätta och progressivt orsaka mer intensiv, bultande och konstant strålande smärta. Patienterna kan då uppleva att besvären förstärks vid liggande och vid intag av varm mat; tvärtom kan kyla faktiskt lindra besvären.

När nerven blir infekterad, och en periapikal abscess genereras, så ökar smärtan när man biter och berör området nära tanden. I munnen kan även svullnad och rodnad i tandköttet och närliggande områden uppträda. I dessa fall kan även feber, svullna lymfkörtlar, dålig andedräkt och dålig smak i munnen uppstå.

Diagnos

När du har tandvärk är det bäst att genast gå till tandläkaren. Din tandläkare kan då utföra en serie undersökningar och tester som visar var problemet ligger. Baserat på detta kan man välja lämplig terapi.

Dessutom är det i dessa fall vanligt att utföra ett test för känslighet i tänderna. Det består av att föra varma och kalla stimuli till tanden för att sedan observera responsen. Tandläkaren kan också slå lätt på tänderna med hjälp av ett lätt, trubbigt instrument, till exempel en munspegel. Läkaren knackar då lätt på kronan på den drabbade tanden, både horisontellt och vertikalt.

Behandlingar för tandvärk på grund av problem i nerver

När man behandlar nerverna och försöker lösa orsaken till tandvärk är diagnosen grundläggande. Behandlingen man sedan väljer beror på pulpans tillstånd och processens svårighetsgrad.

Fyllningar och skydd för puplan

Om tandvärken orsakas av karies eller en enkel fraktur, och tandnerven är frisk, är en fyllning den vanligaste lösningen. Att lägga i en fyllning består av att rengöra det sjuka området och sedan fylla hålrummet. På så sätt kommer dentinet och pulpan inte längre att ha kontakt med utsidan.

I de fall där inflammationen är mild och skadan är reversibel kan man använda speciella material i de djupa områdena för att hjälpa pulpan att återhämta sig. Tandläkaren kommer att gå tillväga på samma sätt som med fyllningar; dvs ta bort karies och rengöra det sjuka området. Sedan placerar man, innan man lägger i fyllningen, medicinska substanser som gynnar nervåterhämtning.

Om pulpan inte har blivit exponerad gör man vanligtvis ett indirekt pulpaskydd genom att lägga en speciell fyllning på det djupa dentinet. Sedan fyller man resten av hålrummet med ett tillfälligt material eller en fyllning, beroende på fallet. I fall av trauma kan man placera ett skydd direkt på puplan, speciellt om det finns en liten och aseptisk exponering. I detta fall placerar man pastan direkt på nerven.

Endodonti

Om skadan på tandnerven är allvarligare kommer endodontiska behandlingar att bli nödvändiga. Det vill säga, det kommer att vara nödvändigt att använda procedurer som rengör det inre området av tänderna.

I allmänhet består endodonti av att extrahera den skadade nerven, rengöra området och försegla det med speciella material. Teknikerna varierar beroende på typen av skada, om det är en tillfällig eller permanent tand, och i det senare fallet, om den är helt bildad eller inte.

Hos barn kan man alltså utföra pulpotomier eller pulpektomier. Tandläkaren kommer att fylla hålen med speciella pastor som de permanenta tänderna sedan kan återuppta vid utveckling.

I fall av skadade permanenta tänder som inte har utvecklat sina rötter kan tandläkare använda sig av behandlingar som apexificering. I detta fall rengör man insidan av tänderna fyller med pasta som stimulerar rotstängning. Ett annat alternativ är revaskularisering, med avsikt att regenerera den nekrotiska pulpan så att den kan bilda klart roten.

Slutligen har vi fallet vuxna med fullt utvecklade tänder, och där är proceduren den klassiska rotfyllningen. Tandläkaren tar bort den skadade nerven, rengör och desinficerar insidan av tanden och fyller den sedan med ett biokompatibelt material som tätar hålrummet.

Tandläkare lägger i en fyllning.

Vi tror att du också skulle tycka om att läsa: Hur infektioner i munnen kan påverka hjärtat

Tandutdragning

Om tanden är svårt förstörd och inte kan rekonstrueras, eller om infektionen är mycket allvarlig, kan tandläkaren besluta att dra ut tanden. I det här fallet kommer det att vara nödvändigt att rehabilitera funktionen och estetiken i munnen med en protes eller ett implantat efter att tandutdragningen är genomförd.

Hur man hanterar smärta orsakad av tandvärk

Det bästa sättet att eliminera tandvärk orsakad av skador på tandnerven är att gå till tandläkaren. Utöver den behandling som han eller hon anser lämplig finns det också några andra omedelbara åtgärder som kan hjälpa.

Att upprätthålla korrekt munhygien och undvika söt, mycket kall och varm mat är en bra strategi för att undvika obehag.

En tandläkare kan indikera användning av antiinflammatoriska läkemedel för att lindra smärta och symtom på tillstånd som pulpit. Vid infektion kommer dessutom antibiotika att vara nödvändigt för att vända problemet och lindra symtomen. Att skölja med varmt saltvatten brukar också vara till fördel.

När det gäller vuxna patienter är dränering en mycket vanlig tandläkarpraxis, särskilt vid akuta konsultationer. Det består i att söva patienten och göra ett hål i tanden tills man når nerven. På så sätt kan man lindra det tryck som orsakas av inflammation eller infektion.

Det är viktigt att inte självmedicinera och också viktigt att besöka tandläkare när man har denna typ av munproblem. Infektioner kan nämligen sprida sig till andra delar av kroppen och leda till allvarliga komplikationer som Ludwigs angina eller sepsis.

Förhindra skador på nerver och därmed också tandvärk

Man kan förebygga de nervskador och den tandvärk som uppstår med enkla förebyggande åtgärder. Att upprätthålla korrekt munhygien genom korrekt borstning och användning av fluortandkräm och tandtråd varje dag hjälper till att förhindra många av de vanliga problemen som kan förstöra dina tänder.

Att äta en balanserad kost, skydda dina tänder när du utövar sport och använda bettskena om du lider av bruxism, är också av yttersta vikt. Slutligen får du inte glömma bort att gå på regelbundna kontroller hos din tandläkare var sjätte månad. Med hjälp av dessa enkla vanor kommer du att kunna behålla ditt gnistrande leende och samtidigt förhindra obehag i munnen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Simancas-Escorcia, V. H. (2019). Fisiopatología de los odontoblastos: una revisión. Duazary16(3), 87-103.
 • Alva, M. A. C., Santos, A. A. C., & Moreira, A. C. (2018). Sensibilidad dentaria: causas y tratamiento. Revista Mexicana de Estomatología5(1), 65-67.
 • Valladarez Olvera, E. N. (2021). Sensibilidad dental post-tratamiento aclarante: revisión sistemática.
 • Belén, E., & Medina, G. (2020). Factores asociados a la sensibilidad dental en procedimientos de aclaramiento vital (Bachelor’s thesis, Universidad Nacional de Chimborazo).
 • Pérez Ruiz, A. O., Roseñada Cepero, R., Grau León, I., & González Ramos, R. M. (2005). Interpretación fisiopatológica de los diferentes estadios de una pulpitis. Revista Cubana de Estomatología42(2), 0-0.
 • Muñiz López, K. I. (2021). Protectores pulpares directos e indirectos (Bachelor’s thesis, Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología).
 • Montoya Chalen, K. V. (2021). Materiales biocerámicos como protección pulpar (Bachelor’s thesis, Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología).
 • Centeno, J. E. O., & Hernández, D. G. (2020). Pulpotomia o Pulpectomia: Éxito clínico y radiográfico en dientes temporales. Revista de Salud Pública24(3), 8-17.
 • Cabrera Merlo, A. (2021). Apicoformación con plasma rico en plaquetas: reporte de un caso.
 • Yáñez Pérez, E. (2020). Tratamiento en dientes con ápice inmaduro. Revascularización vs apicoformación.
 • Troilo, L., Kohan, M., Chinen, M., & Santángelo, G. V. (2020). Nuevas tendencias en técnicas de apicoformación utilizando biomateriales. In IV Jornadas de Actualización en Prácticas Odontológicas Integradas PPS-SEPOI (La Plata, 7 de julio de 2020).
 • Martínez-González, J. M., & Dorado, C. B. (2019). Tratamiento de las infecciones odontógenas. Donado. Cirugía bucal: Patología y técnica, 293.
 • Sorrel Medina, G. F. (2018). Drenaje en endodoncia: revisión sistemática (Doctoral dissertation, Universidad del Desarrollo. Facultad de Ciencias de la Salud).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.