Information om att behandla tandbölder

Specialister bör alltid vara de som behandlar tandbölder, även om spricker spontant. Att inte behandla dem kan leda till allvarliga komplikationer.
Information om att behandla tandbölder

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Tandbölder är relativt vanliga och kan inträffa vid alla åldrar. Det är viktigt att behandla tandbölder så snart som möjligt för att undvika komplikationer.

I grund och botten är en tandböld en infektion som drabbar tänder eller tandkött. De är väldigt obehagliga kan kan orsaka en akut och huggande smärta som blir värre med tiden.

Vanligtvis är inflammation av tandköttet det första som inträffar. När detta sker är det bäst att försiktigt undersöka området för att hitta påsar av var. Om det finns var har du drabbats av en tandböld.

Vad är tandbölder?

Tandböld med var

Tandbölder är ansamlingar av var på grund av en bakterieinfektion. Detta kan drabba alla delar av munnen av olika anledningar. Vanligtvis bildas de vid roten av tanden eller mellan tandkött och tänder.

Denna infektion är fylld med var och blir gradvis inflammerad. Den blir dessutom mer och mer smärtsam.

Tandbölder tenderar att sprida sig till omkringliggande områden. Ibland kan de sträcka sig till munnen, ansiktet, käken och till och med halsen. I allvarligare fall kan de till och med blockera luftvägarna.

Beroende på vad som producerar dem kan man dela upp dem i två typer:

  • Periapikal tandböld: dessa bildas under tanden och orsakas generellt av illa behandlad karies eller dentalt trauma. Dessa är de vanligaste tandbölderna.
  • Periodontal tandböld: dessa inträffar när bölden bildas i vävnaderna som stödjer tanden. Med andra ord dyker de upp i tandköttet eller benet.

Kännetecken och orsaker

Inflammation är ett tecken på att din kropp lyckats isolera infektionen. Påsen med var är en koncentration av vita blodkroppar tillsammans med virus, bakterier och patogener som attackerat ditt immunförsvar.

Därför är tandbölder hur din kropp försvarar sig.

Periapikala tandbölder inträffar när bakterien har invaderat den djupaste delen av tanden, som kallas för tandpulpan I detta fall kommer patogener in på grund av karies eller ett hål. Sedan rör de sig mot tandroten.

Detta sker vanligtvis för att vi inte tagit hand om våra hål. De sker även om vi inte sköter om tänderna tillräckligt eller äter för mycket sötsaker.

Vid periodontala tandbölder har något främmande kommit till roten av tanden eller så finns det något som inte är normalt med den. Allt detta gör det enklare för bakterier att sprida sig.

Symptom och diagnos av tandböld

Smärta i lymfkörtlarna

Smärta är det vanligaste symptomet på tandbölder. Denna smärta är intensiv, ihållande och pulserande. Ofta sträcker den sig till käken eller örat. Du kan bli känslig för värme och känna tryck när du tuggar.

Även kinden eller ansiktet kan inflammeras, och i många fall drabbas man till och med av svullna lymfkörtlar i hals och käke. Du kan dessutom få en dålig eller salt smak i munnen.

Normalt sett kommer din tandläkare diagnostisera dig efter att ha undersökt området. Ibland kan man behöva röntgas för att se hur mycket infektionen har spridits. Om den spridits mycket kan magnetröntgen behövas.

Att behandla tandbölder

För att behandla tandbölder måste man tackla infektionen. För att göra det kommer din tandläkare göra något av följande:

  • Dränera bölden: ett litet snitt görs i bölden för att ta bort varet. Sedan rengörs området med saltlösning.
  • Endodontik: detta består av att borra i tanden, ta bort tandpulpan och dränera bölden. Därefter förseglas hålrummet där pulpan var såväl som tandens rotkanaler. Generellt täcks även tanden med en krona.
  • Antibiotika: när infektionen redan har spridit sig kommer tandläkaren generellt skriva ut antibiotika för att undvika att den sprider sig mer. Detta kommer även göras om du har nedsatt immunförsvar.
  • Extraktion: om det inte finns något annat alternativ kan tandläkaren dra ut tanden för att stoppa infektionen.

Ibland kan tandbölder spricka spontant, men du måste alltid träffa en tandläkare oavsett. Efter att du behandlats kommer prognosen vara god. Om vätskan inte dräneras kan dock infektionen spridas.

Den kan faktiskt till och med orsaka blodförgiftning, vilket är livshotande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Medina Castro, J. F. (2009). Prevalencia de caries dental y necesidad de tratamiento en pacientes adultos con demanda de atención diagnóstica.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.