7 problem du upplever med ett nedsatt immunförsvar

Att ha ett starkt och friskt immunförsvar är viktigt för att bekämpa diverse virus och sjukdomar. Lär dig mer om hur man fastslår om ens immunförsvar kan vara nedsatt i den här artikeln.
7 problem du upplever med ett nedsatt immunförsvar

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Ditt immunförsvar har hand om att skydda kroppen från skadliga substanser vid namn antigener. Dessa bär på virus, bakterier, gifter och främmande substanser som kan påverka din hälsa. Har man ett nedsatt immunförsvar kommer denna förmåga med andra ord att bli avsevärt mindre effektiv.

Immunförsvaret består av lymfvävnaden som utgör en del av benmärgen, lymfkörtlarna, delar av matsmältningssystemet och halsmandlarna. När vår kropp upptäcker antigener ökar vårt immunförsvar produktionen av proteiner som kallas för antikroppar. Dessa förgör patogenerna för att förebygga att en sjukdom bryter ut.

Problemet är att kontinuerlig stress, dåligt näringsintag och vissa sjukdomar kan förändra systemets funktion. Det kan i sin tur störa dess förmåga att utföra sina huvudsakliga uppgifter. Därmed ökar risken för diverse patogener och vissa negativa reaktioner som påverkar livskvaliteten. Forskare har även pekat ut rökning som en av de främsta bovarna för vårt immunförsvar.

På grund av det är det viktigt att upptäcka tecken som tyder på ett nedsatt immunförsvar och ta steg för att motverka det.

Idag ska vi ta en titt på några av tecknen som tyder på att ditt immunförsvar kanske inte fungerar som det ska.

1. Återkommande infektioner

Immunsystemet i kroppen

Ditt immunförsvar har hand om att skydda kroppen mot virus, bakterier och svamp. Men när det försämras kan återkommande infektioner inträffa. Åkommor i urinvägarna, inflammation och problem med matsmältningssystemet inträffar då, och samtliga är tecken på att ditt immunförsvar inte svarar som det ska på externa aktörer.

2. Allergier

Allergiska reaktioner är vanligare hos vissa människor än andra. Det är faktiskt ditt immunförsvars reaktion på externa aktörer, såsom pollen och damm. Kontinuerliga allergier kan vara ett tecken på ett nedsatt immunförsvar.

Förändringar i huden, igentäppning av luftvägarna och nysningar är tillräckliga anledningar för att anamma vanor som stärker detta system.

3. Sår som tar lång tid på sig att läka

knä med bandage

Tiden det tar för ett sår att läka brukar variera beroende på orsaken och allvarligheten. Det borde dock inte ta lång tid om det är ett ytligt sår.

En fundamental del av immunförsvaret är att utföra läkeprocessen. När du lider av nedsatt immunförsvar ökar dock risken för infektioner och komplikationer. Att ett sår läker långsamt kan tyda på ett problem med immunförsvaret.

4. Förkylningar och influensan

Influensan, förkylningar och andra åkommor som påverkar luftvägarna är ett resultat av en minskning i produktionen av antikroppar. Brist på tillräckligt med vita blodceller, mindre syre och cirkulationsåkommor influerar uppkomsten av denna typ av problem.

5. Nedsatt immunförsvar kan leda till trötthet och svaghet

trött kvinna

Det finns idag mycket som kan göra oss trötta. Men när det händer regelbundet och utan påtaglig anledning kan det röra sig om ett nedsatt immunförsvar.

Det är vanligt att känna så på morgonen och till och med efter att du vilat. Det brukar komma med fysisk och mental svaghet, och det kan dessutom orsaka förändringar i temperaturen, yrsel, illamående och andra tecken som du bör uppmärksamma.

6. Muskelsmärtor

Mycket stress, stor fysisk aktivitet och näringsbrister har mycket att göra med nedsatt immunförsvar. De påverkar direkt muskelhälsan, och därför kan nedsättningar ge upphov till smärta, spänningar i lederna och allvarlig huvudvärk.

7. Dåliga behandlingsalternativ

kvinna med rinnande näsa

Antibiotika används för att behandla majoriteten av alla infektioner och sjukdomar som associeras med immunförsvaret. Dessa hjälper till att förgöra många av de bakterier som orsakar dem.

Men problemet är att läkemedlen blir mindre effektiva med tiden. Därmed blir det svårare att behandla.

Det är viktigt att stärka effekterna med en nyttig och bra kost.

Kom ihåg att problemen som nämns här inte borde ignoreras. De kräver effektiv behandling i ett tidigt skede. Att ignorera eller vänta på en lämpligare tidpunkt kan leda till att problemen blir allvarligare och svårare att lösa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.