Fall av blödarfeberviruset Krim-Kongo upptäcks i Spanien

Blödarfeberviruset Krim-Kongo är inte något nytt. Men på grund av händelser på senare tid är det bäst att hålla sig informerad om all fakta om sjukdomen.
Fall av blödarfeberviruset Krim-Kongo upptäcks i Spanien

Senaste uppdateringen: 06 december, 2018

Den 25:e augusti 2016 avled en 62-årig man från Madrid, Spanien, av blödarfeberviruset Krim-Kongo. Detta fick larmsignaler att ljuda. Nyheten nådde media och plötsligt upptäckte spanjorer en sjukdom som nästan ingen hört talas om. Med det sagt vill vi säga att blödarfeberviruset Krim-Kongo inte är något nytt. Det har faktiskt dykt upp i Spanien förr.

I dagsläget har ytterligare en person insjuknat i sjukdomen: sjuksköterskan som tog hand om den 62-årige patienten befinner sig nu i kritiskt tillstånd, och hon sitter i isolering. Hon är på en specialenhet som är bäst lämpad för att behandla denna infektionssjukdom, som härstammar från fästingar.

Trots dessa chockerande nyheter uppmanar experter spanjorer att hålla sig lugna. Även om många har jämfört sjukdomen med ebola finns det ingen anledning att göra denna ogrundade liknelse. Först och främst måste man komma ihåg att de inte har något att göra med varandra. Det bästa i dessa situationer är alltid att tillgodogöra sig all tillgänglig information, så att man vet vad man kan vänta sig.

Nedan vill vi ge dig den mest relevanta informationen om Krim-Kongo, ifall den skulle spridas till Sverige, även om risken för det är väldigt liten.

Vad är blödarfeberviruset Krim-Kongo?

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar sjukdomen som en typ av viral blödarsjuka, med en dödsrisk på upp till 40%.

spridning-av-krim-kongo

Vi känner till följande :

 • Det är en typ av virus som kommer från familjen Bunyaviridae.
 • Det sprids via fästingar, myggor, gnagare samt direkt kontakt med infekterade boskap.
 • Det överförs endast vid direkt kontakt med blod, kroppssekret eller andra kroppsvätskor från en infekterad person.

Luftburen kontaminering har uteslutits. Med andra ord överförs sjukdomen inte via luften, utan genom vätskor. Det förklarar varför sjuksköterskan som tog hand om den infekterade patienten drabbades.

 • Krim-Kongo är en endemi i Afrika, Balkan, Mellanöstern och Asien.

Sjukdomen är vanlig i länder som ligger nedanför 50 grader latityd.

Vad är symtomen för denna sjukdom?

Inkubationstiden ligger på tre dagar efter att en person blivit biten av en fästing eller berört blod eller andra vätskor tillhörande ett djur som infekterats av detta virus.

 • Efter det börjar individen uppleva trötthet, muskelsmärta, huvudvärk, yrsel, stel nacke och känslighet för ljus.
 • Andra symtom är svullnad av lever och mjälte (hepatomegali), vilket även inkluderar svullnad av lymfkörtlar, blödningar, hög temperatur och förvirring.

Som vi nämnde tidigare ligger dödligheten på runt 40%. Många patienter avlider under den andra veckan, men de som bättrar sig visar positiva tecken på återhämtning redan vid den nionde dagen. Dessvärre finns det i dagsläget inget vaccin för sjukdomen. Det är dock väldigt få fall där denna sjukdom utvecklar sig fullt ut.

feber

Bör jag vara oroad?

Det korta svaret är nej. Experter berättar att Krim-Kongo inte överförs speciellt lätt. Vidare är det inte första gången den dyker upp i länder såsom Spanien.

 • Under 2011 gick patogenen i denna sjukdom till exempel att hitta hos rådjur i Cáceres, Spanien.
 • Viruset utvecklas endast fullt ut hos människor, och inte hos djur. Därför ser man inte några synbara tecken hos rådjur, kor, grisar, råttor, mm.
 • Det är därför den folkgrupp som löper störst risk att drabbas är de som arbetar i direkt kontakt med boskap.
 • Eftersom det görs veterinärundersökningar på bondgårdar är det dock inte vanligt att viruset sprider sig särskilt långt.

Ingen av oss är faktiskt i direkt kontakt med kroppssekret och exkrement. Hälsoexperter samt bönder och slakterarbetare löper dock otvivelaktigt högre risk att drabbas.

Så var lugn och håll dig helt enkelt informerad.

Hur nådde detta virus Spanien?

Medicinska experter från Hospital Carlos III i Madrid, samma sjukhus som tar hand om den drabbade sjuksköterskan, säger att virus redan är en daglig risk vi utsätts för.

Internationella resor, djurimport och en globaliserad värld är exempel på att vi lever i en miljö där patogener och smittämnen från andra länder enkelt kan spridas.

labbtester

Men medicinska auktoriteter i Spanien har förberett sig väl för Krim-Kongo. De har till exempel följt alla protokoll och håller de 190 personer som kommit i kontakt med patienten under bevakning.

Kan Krim-Kongo behandlas?

Som vi påpekade i början finns det ingen vaccin för viruset i dagsläget. Det kan dock behandlas.

 • Läkare använder ribavirin för att behandla infektionen, och resultaten har varit mycket positiva hittills.

Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att patienten som nämndes i början av artikeln kan ha dött på grund av ett tidigare hälsotillstånd eller ett svagt immunförsvar.

Så förbli lugn och håll dig bara informerad.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.