WHO deklarerar världskris på grund av Zikaviruset

Zikaviruset utgör en risk för gravida kvinnor och kan orsaka missbildningar hos foster, som mikrocefali.

Världshälsoorganisationen har deklarerat Zikaviruset som ett globalt hot mot folkhälsan. Eftersom infektionen sprids genom myggan Aedes aegypti är den nära knuten till den ökade förekomsten av spädbarn med neurologiska sjukdomar.

Åtgärden antogs av en kommitté av oberoende experter från FN för att hjälpa till att påskynda införandet av internationella åtgärder, såväl som lämplig forskning.

Efter ett krismöte uppgav WHOs kommitté att det finns ett misstänkt samband mellan virus som överförs av myggor och ökningen i fall av mikrocefali hos nyfödda barn.

Den neurologiska missbildningen påverkar huvudet och hjärnan och gör båda onormalt små.

Margaret Chan, generaldirektör för organisationen, gjorde ett upprop till allmänheten och varnade om att Zikaviruset, även om inte vetenskapligt bevisat, utgör ett stort hot mot världens hälsa.

”Fall av mikrocefali och andra neurologiska sjukdomar och hur allvarligt det påverkar familjer utgör ett tillräckligt stort hot, och därför har jag accepterat kommitténs rekommendation,” sa hon.

Hon vädjade till gravida kvinnor och bad dem att undvika resor till högriskländer.

Trots kritiken hon fick för att ta så lång tid på sig att komma fram till sitt beslut försäkrar WHO att det var ett svårt problem att ta itu med, då Zika på egen hand inte klassas som en allvarlig sjukdom. Men dess nära anslutning till mikrocefali och andra sjukdomar som Guillain-Barrés syndrom är orsak till försiktighet.

Tyvärr bekräftades det att viruset sprider sig snabbt och förväntas infektera 4 miljoner amerikaner.

Du borde läsa: 6 tips för att stärka immunförsvaret

Högsta prioritet: Kontrollera myggpopulationen

myggkontroll

Deklarationen av en världskris betyder större investeringar i forskning och metoder för att kontrollera epidemin så snart som möjligt.

I detta avseende säger Chan att fokuset nu ligger på att kontrollera de myggor som är orsaken till överinföringen av viruset.

Återigen skickades en stark uppmaning till de drabbade länderna för att öka allmänhetens medvetande och åtgärder för att minska förekomsten av myggan.

WHO anser för närvarande inte att sjukdomen är en orsak till att begränsa resande till de drabbade länderna.

Emellertid är det rekommenderat att vara förberedd och minska riskerna för gravida mödrar och nyfödda.

Brasilien, landet med störst antal rapporterade fall

Än så länge fortsätter Brasilien att toppa listan med flest antal rapporterade fall, inte bara av infektion utan även bebisar med mikrocefali som möjligen associeras med viruset.

Det finns över 270 bekräftade fall och ytterligare 3449 under bevakning, jämfört med 147 stycken under 2014.

Det är beräknat att ungefär 1,5 miljoner människor har infekterats av viruset i detta sydamerikanska land sedan april. Denna siffra följs av Colombia, med 20 000 bekräftade fall vid den senaste rapporten, av vilka 2000 är gravida kvinnor.

Det har spridits till 24 länder

myggbett

South American Health Organization har varnat för att 24 länder redan har drabbats av den snabba spridningen av Zikaviruset: 22 på den amerikanska kontinenten, ett i Afrika och ett annat i Atlanten.

Än så länge är det enda som är känt att viruset överförs genom ett bett från Aedes aegypti-myggan. Vidare studier krävs för att bestämma om sjukdomen kan spridas på andra sätt, till exempel sexuellt.

Det finns ingen aktuell behandling för att bekämpa viruset och det kan ta ett år eller ännu längre för att ta fram ett vaccin.

Se också: Naturliga hemgjorda myggmedel

För tillfället rekommenderar de drabbade länderna såsom Colombia, Brasilien, Honduras och den Dominikanska Republiken att kvinnor undviker graviditet under de kommande månaderna, eller åtminstone tills det finns mer kunskap om Zikaviruset och dess koppling till neurologiska problem i foster.

De råder människor att hålla sig borta från källor med stående vatten, att använda insektsrepellerande medel och att täcka oskyddad hud med klädsel.

Spara

Kategorier: Nyfiken på Tags:
MER FÖR DIG