Hur infektioner i munnen kan påverka hjärtat

Det finns en mängd nyttiga mikroorganismer i munnen, men om vi inte följer en ordentlig rutin för vår tandhygien så kan infektioner uppstå, och dessa infektioner i munnen kan faktiskt även påverka hjärtat. Läs mer i den här artikeln.
Hur infektioner i munnen kan påverka hjärtat
María Muñoz Navarro

Skriven och verifierad av biolog María Muñoz Navarro.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Även om det till synes kan tyckas som att det inte finns något direkt samband mellan munnen och hjärtat så finns det faktiskt en direkt koppling dem emellan som går via blodcirkulationen. Därför kan infektioner i munnen också påverka hjärtat och därmed orsaka kardiovaskulära problem.

Detta är en varning till oss alla, men särskilt för patienter med en historia av hjärtproblem. Dessa individer löper större risk, och en gedigen munhygien är för dem en del av förebyggandet av återfall.

Munhälsa och hjärthälsa går hand i hand

Munnen är hem för en enorm mångfald av mikroorganismer som utgör den orala mikrofloran, såsom gruppen av streptokocker. I den är bakterier ansvariga för att skydda området från invasion av andra mikrober, och även att hjälpa till med att upprätthålla hälsan och integriteten hos våra tänder.

Men om vi försummar renligheten, då förändrar vi denna mikroflora vilket kan leda till att infektioner av patogena agenter uppstår. Som ett resultat av detta uppstår sjukdomar som gingivit eller parodontit.

I åratal har vi sett hur människor som lider av infektioner i munnen efter en tid också drabbats av systemiska sjukdomar eller hjärtproblem. Detta beror på att munnen är del av ett nätverk av blodkärl som kommunicerar med hjärtat. Därmed går det inte att förneka att infektioner i munnen även påverkar hjärtat.

Faktorer som leder till oral dysbios

Kvinna med tandborste
Att ta hand om munhygienen är en del av förebyggandet av hjärt-kärlsjukdomar.

En förändring i antalet och sammansättningen av den mikrobiella munfloran förändrar dennas balans, vilket kan leda till dysbios. De ursprungliga mikroorganismerna i munfloran är emellertid inte patogena. Snarare bidrar de till korrekt funktion i munhålan, såväl som till utvecklingen av immunsystemet.

Därmed kan en obalans i denna mikroflora leda till uppkomsten av infektioner, såsom karies eller gingivit. En ihållande kronisk variant av sjukdomen leder i värsta fall till parodontit.

Även om vissa av dem är oundvikliga så är det mycket viktigt att känna till de möjliga orsakerna till oral dysbios:

  •     Brist på hygien
  •     Kost med mycket socker
  •     Ett missbruk av antibiotika
  •     Diabetes
  •     Alkohol- eller tobakskonsumtion
  •     Genetisk mottaglighet

Hjärt-kärlsjukdomar som kan orsakas av infektioner i munnen

Parodontit eller tandlossning är en sjukdom som drabbar människor över hela världen. Det orsakas av infektioner i tandköttet som inte behandlas korrekt och i tid, och infektionen kan nå käkbenet.

En studie publicerad i tidskriften Clinical Microbiology and Infection om orala infektioner och systemiska sjukdomar ger mer information angående risken för de som lider av svår kronisk parodontit. Enligt studien är dessa personer mer mottagliga för kardiovaskulära sjukdomar som ateroskleros och hjärtinfarkt.

Endokardit (hjärtklaffsinfektion) är ett annat exempel på en sjukdom som kan orsakas av dålig hygien eller ett kirurgiskt ingrepp. Endokardit orsakas av en infektion i slemhinnan i hjärtats inre del. Mikroorganismerna som orsakar denna sjukdom reser genom blodomloppet från andra delar av kroppen, till exempel munnen.

De flesta av mikroberna som koloniserar munhålan är streptokocker från viridansgruppen. Därför är en av orsakerna till endokardit en förekomst av bakterier i blodet som uppstår under borstning eller någon annan tandrutin.

Förebyggande av infektioner i munnen

Sjukdomar förknippade med orala infektioner är bland de största folkhälsoproblemen enligt Världshälsoorganisationen. Därmed är det viktigt att vara uppmärksam på de ovan nämnda riskfaktorerna, som bidrar till uppkomsten av infektioner och oral dysbios.

Därutöver innebär korrekt användning av antibiotika en minskad sannolikhet för bakteriemi (förekomst av bakterier i blodet) som orsakar infektiös endokardit. Faktum är att patienter som ingår i gruppen som löper risk att drabbas av denna sjukdom bör få en kurs i antibiotikaprofylax innan de genomgår ett tandingrepp.

Bland de olika åtgärder vi kan rekommendera för att bibehålla hälsan i din mun är god hygien grundläggande och utan tvekan den mest effektiva.

Detsamma gäller vad gäller att gå till tandläkaren regelbundet och få tänderna rengjorda. Så om du är en person som ofta får hål i tänderna eller lider av tandköttsinflammation, då bör besöken vara mer frekventa.

En kvinna som rengör sina tänder hos tandläkaren.
Tandläkarbesök är en del av planen för att skydda dig mot munhåleinfektioner.

Infektioner i munnen kan påverka hjärtat

Som du kan se finns det ett nära förhållande mellan munnen och hjärtat. I munhålan kan det finnas sjukdomar som sträcker sig från lindriga infektioner, såsom hål i tänderna som ett resultat av karies, till mer allvarliga sådana, såsom parodontit.

Detta beror på det stora antalet mikroorganismer som koloniserar ytorna i munnen. Och även om de flesta av dem är fördelaktiga för vår munhälsa, så måste vi alltid ha kontroll över bakteriepopulationen för att förhindra att problem upptår. På så sätt kan vi förebygga framtida hjärtsjukdomar.

Slutligen, låt oss komma ihåg att inte alla är medvetna om relationen som finns mellan munnen och hjärtat vilken vi har diskuterat här Därför bör det att göra befolkningen medveten om i vilken grad infektioner i munnen kan påverka hjärtat också vara en del av en plan för att främja god munhygien.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Sáez Carriera, Rolando, et al. “Cambios bucales en el adulto mayor.” Revista Cubana de estomatología 44.4 (2007): 0-0.
  • Bascones-Martínez, A., Muñoz-Corcuera, M and Bascones-Ilundain. Infecciones orales y endocarditis infecciosa. Med Clin (Barc.) (2012): 138(7): 312-317.
  • Rautemaa, R., Lauhio, A., Cullinan, M.P. and Seymour, G.J. Oral infections and systemic disease- an emerging problem in medicine. Clinical Microbiology and Infection. (2007) 13(11): 1041-1047.
  • Trinchitella, Andrea Bettina. “Importancia de la salud oral y su conexión con la salud general.” Biomedicina 2.3 (2006): 246-251.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.