Immunsystemets åldrande - hur man bekämpar det

Med immunsystemets åldrande ökar risken för att drabbas av olika sjukdomar. Men hälsosamma vanor och livsstil kan hjälpa till att upprätthålla immunförsvaret. Här är några tips!
Immunsystemets åldrande - hur man bekämpar det

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

När en person åldras börjar kroppen att reagera mindre effektivt mot de sjukdomar som den utsätts för. Med immunsystemets åldrande ökar därmed risken att drabbas av sjukdomar.

Processen är dock inte helt oundviklig. Goda vanor och en hälsosam livsstil kan hjälpa oss att upprätthålla immunförsvarets funktion långt in i ålderdomen.

I den här artikeln ska vi förklara vad immunsystemets åldrande är, varför denna process inträffar och vilka konsekvenser det har. Dessutom ska vi berätta vad du kan göra för att förbättra immunsystemet och hjälpa till att sakta ner processen.

Läs vidare och lär dig mer!

Vad är immunsystemets åldrande?

Immunsystemet hjälper till att skydda kroppen från yttre faktorer som kan vara skadliga och orsaka sjukdom. I det här fallet hänvisar vi till element som bakterier, virus, svamp, parasiter, kroppens egna onormala celler och allergiframkallande ämnen.

För detta ändamål producerar kroppen antikroppar. Antikroppar är de som förstör eller neutraliserar skadliga ämnen. Det är alltså vårt försvar mot alla hot eller invasioner.

Immunsystemet förblir dock inte alltid detsamma. Istället förändras det under hela livet. När det gäller nyfödda har dessa till exempel ännu inte fått full immunitet.

Nyfödda barn har endast ett mindre antal antikroppar som de har fått från sina mammor. De får dem under graviditeten genom moderkakan och även från bröstmjölken under amning. Men med tiden och exponeringen för ovanstående element kan de små utveckla och förbättra sina försvarsmekanismer.

Kroppens immunfunktioner börjar minska efter sexuell mognad. De viktigaste förändringarna i denna process handlar om stamceller. Åldrande av immunsystemet påverkar också tillgängligheten av de så kallade T-cellerna.

Men det är när vi blir äldre som en drastisk omvandling sker. Motsatsen till vad som händer i barndomen är vad som börjar ske, vilket generellt försvagar oss. Generellt kan vi definiera immunsystemets åldrande som effekten av åldrandet av cellerna i immunsystemet vilkas funktioner är nedsatta.

man som dricker vatten efter att han motionerat
Att åldras är en naturlig del av kroppens processer, men det finns saker du kan göra för att detta ska ske på ett hälsosamt sätt.

Hur går det till när immunsystemet åldras?

Immunsystemet blir mindre effektivt, vilket resulterar i förlust av olika funktioner som:

 • Förmågan att skilja mellan främmande element och kroppens egna celler. Det klarar inte av att upptäcka främmande kroppar eller betrakta egna, skadliga celler som fiender.
 • En minskning av antalet och funktionen av leukocyter: Det är inte bara antalet utan också deras förmåga att svara på infektioner.
 • Makrofagerna blir långsammare: De tar längre tid att förstöra cancerceller och bakterier.
 • Antikropparna minskar sin funktionalitet: De svarar inte effektivt.

Konsekvenserna av immunsystemets åldrande

Förändringar som uppstår med åldrande påverkar kroppens immunaktivitet. Äldre människor är därför mer benägna att drabbas av infektioner, utveckla cancer och få olika sjukdomar som influensa och lunginflammation.

Faktum är att många autoimmuna sjukdomar förekommer oftare under andra hälften av vuxenlivet. Dessa kan utvecklas för att flera olika kontrollpunkter misslyckas med att upptäcka och sätta stopp för dem.

I äldre ålder tenderar kroppen att läka långsammare eftersom det finns färre celler som skapar läkning. Det kan bli en ond cirkel. Eftersom återhämtningsprocessen är långsam blir kroppen exponerad och sårbar så att den kan bli sjuk igen.

Det är viktigt att notera att äldre ålder inte är det enda som försvagar immunsystemets svar. Det finns också en obalans i dess två aspekter: medfödd immunitet och anpassad immunitet.

Medfödd immunitet är kroppens främsta försvar mot infektioner. Samtidigt innebär anpassad immunitet att kroppen känner igen och kan attackera vissa patogener.

På grund av förlust av den anpassade immuniteten kan inaktiva patogener som kroppen redan har undertryckt återaktiveras. Vanliga exempel är herpes och tuberkulos.

Kanske kommer den här artikeln också att intressera dig:  Upptäck egenskaperna hos och fördelarna med zink

Tips för att bekämpa immunsystemets åldrande

Trots det scenario vi har beskrivit är det möjligt att minska riskerna med immunsystemets åldrande för att minimera dessa effekter. Det är till och med möjligt att fördröja förekomsten av denna process.

I detta avseende finns det flera aspekter som vi bör vara medvetna om när det gäller livsstil. Det handlar om fyra grundläggande aspekter: Motion, kost, vanor och hantering av stress och känslor.

Regelbunden fysisk aktivitet

Enligt ny forskning har träning en signifikant effekt på immunsystemets upprätthållande. Ur fysiologisk synvinkel handlar förklaringen om det faktum att muskelvävnaden producerar vissa proteiner som kallas myokiner. Dessa minskar inflammation och kan hjälpa till att bibehålla immunfunktionen.

Andra studier har dessutom funnit bevis för att fysiskt aktiva individer producerar fler antikroppar som svar på vacciner än mindre aktiva individer. Motion är också bra för att skydda mot infektioner och andra kroniska tillstånd som kan bidra till försvagade system.

Dessutom lindrar motion stress och ångest genom att öka nivån av så kallade lyckohormoner (serotonin, dopamin, oxytocin). Detta hjälper till att hålla en person på gott humör, vilket är viktigt när man ska återhämta sig från sjukdom eller undvika att bli sjuk.

En hälsosam kost är grunden för ett hälsosamt immunförsvar

Det finns inga direkta bevis för att en hälsosam kost minskar åldrandet av immunförsvaret. Det finns dock gott om bevis för skadorna som en ohälsosam kost kan medföra. Till exempel så kan ett högt intag av transfetter, socker och raffinerat mjöl bidra till förekomsten av sjukdomar. Och ju mer vi blir sjuka, desto mer uttömmer vi kroppens förmåga att återhämta sig.

Till skillnad så innehåller en hälsosam kost mycket frukt och grönsaker, olivolja, mer fisk och fågel än rött kött, mejeriprodukter, begränsad mängd socker och begränsad mängd vitt mjöl. Denna kost är förknippad med låg risk för fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och olika typer av cancer.

En balanserad kost hjälper dig också att hålla en lämplig vikt. Hos äldre vuxna kan ackumulerat fett ha en negativ effekt på kronisk inflammation.

Det är en faktor som är förknippad med nästan alla sjukdomstillstånd i ålderdomen, från typ 2-diabetes till hjärt-kärlsjukdom och cancer. Kronisk inflammation är också vanligt vid vanliga autoimmuna sjukdomar hos äldre.

mat som motverkar Åldrande av immunsystemet
En balanserad kost enligt hälsosamma parametrar kan minska effekterna av cellåldrande.

Hälsosamma vanor och känsloliv

När det gäller hälsosamma vanor bör vi också inkludera en god natts sömn, förutom träning, som vi nämnde ovan. Vila återställer oss och håller våra system aktiva.

Samtidigt måste vi undvika att konsumera ämnen som förändrar våra kroppar: alkohol, cigaretter och droger. Även koffein i stora mängder kan vara skadligt. Naturligtvis gäller detta också överansträngning, oro, stress och negativa tankar.

Allt som orsakar en obalans och gör oss sjuka kommer att påverka kroppens förmåga att återhämta sig och läka. Med andra ord påverkar det vårt immunsystem.

Förebyggande av åldrande innan det börjar

Vi bör inte vänta tills vi är gamla för att motverka riskerna med ett åldrande immunsystem. Även om du fortfarande är ung kan du börja ta hand om ditt immunförsvar på rätt sätt.

Det är inte svårt och det kostar inte heller mycket pengar. Du bör träna, äta hälsosamt, inte röka, minska ditt alkoholintag, minska stress och sova gott. Fördelarna som uppstår på lång sikt är ovärderliga!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Agustín Lage B. Inmunosenescencia: implicaciones para la inmunoterapia de cáncer en los adultos mayores. Biotecnología Aplicada 2006; 23:186-193.
 • Lozano, Manuel, et al. “Nutrientes asociados a las enfermedades relacionadas con el envejecimiento: un nuevo índice de dieta saludable para personas mayores.” Nutrición Hospitalaria 35.6 (2018): 1287-1297.
 • Gurrutxaga, Hegoi Segurola, Guillermo Cárdenas Lagranja, and Rosa Burgos Peláez. “Nutrientes e inmunidad.” Nutr Clin Med 10.1 (2016): 1-19.
 • Hernández Rodríguez, José. “La obesidad y la inflamación crónica de bajo grado.” Revista Cubana de Endocrinología 29.3 (2018): 1-3.
 • Alcalá-Pérez, Daniel, Dayana Elena Cobos-Lladó, and Fermín Jurado Santa-Cruz. “«Inflammaging»: envejecimiento inflamatorio.” Revista del Centro Dermatológico Pascua 27.3 (2019): 87-91.
 • Delves P. Efectos del envejecimiento en el sistema inmunitario. MSD Manuals [Internet] 2020 [Fecha de consulta: 07 de octubre de 2020]. Disponible en: https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-inmunol%C3%B3gicos/biolog%C3%ADa-del-sistema-inmunitario/efectos-del-envejecimiento-en-el-sistema-inmunitario
 • Goronzy J, Weyand C. Immune aging and autoimmunity. Cell Mol Life Sci. 2012; 69(10): 1615–1623.
 • Kay M. An overview of immune aging. In Mechanisms of Ageing and Development, 1979; 9(1–2): 39-59.
 • Kay M. Aging & the decline of immune responsiveness. En Fundenberg H, Sites H, Caldwell J, Wells J, editores. Basic Clinical Immunology. Canada: Lange Medical Publicantions; 1980: 327-342.
 • Rico-Rosillo, María Guadalupe, Diego Oliva-Rico, and Gloria Bertha Vega-Robledo. “Envejecimiento: algunas teorías y consideraciones genéticas, epigenéticas y ambientales.” Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social 56.3 (2018): 287-294.
 • Urquiaga, Inés, et al. “Origen, componentes y posibles mecanismos de acción de la dieta mediterránea.” Revista médica de Chile 145.1 (2017): 85-95.
 • Ruíz Fernández N, Solano L. La inmunosenescencia y el papel de la nutrición. An Venez Nutr, 2001;  14(2): 86-98.
 • Brañas, Fátima, et al. “Cronicidad, envejecimiento y multimorbilidad.” Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 36 (2018): 15-18.
 • Martín, A. Prieto, et al. “Respuesta inmune adaptativa y sus implicaciones fisiopatológicas.” Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado 12.24 (2017): 1398-1407.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.