Finns det ett samband mellan kaffe och hjärtattack?

Det finns ett samband mellan kaffe och hjärtattack, men man debatterar fortfarande om detta samband är positivt eller negativt. Det verkar som att sambandet i stor utsträckning beror på hur vi tillagar och dricker vårt kaffe när det handlar om effekten på hjärtat.
Finns det ett samband mellan kaffe och hjärtattack?

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2021

Det finns ett samband mellan kaffe och hjärtattack, men vetenskapliga studier inom området skiljer sig åt. Enligt en del forskare förbättrar konsumtionen av kaffe hjärtats funktion, och enligt andra så är det tvärtom. 

Kaffe innehar en speciell plats bland världens dryckerFolk dricker kaffe nästan överallt på hela jordklotet och för en del är det en vana som är mycket mer än bara kaffe till frukost. Ofta gör kaffe att vi kan socialisera, det ger oss en ursäkt att träffas och prata.

Därför är kaffets effekt på hälsan intressant för oss alla. Det finns väldigt många kaffedrickare som borde förbättra sina kafferutiner eftersom deras kaffedrickande innebär en reell risk för deras välmående.

Generellt har kaffe ett dåligt rykte när det kommer till sambandet mellan koffein och risker för hjärtat. Dessutom är det vanligt att patienter som haft hjärtattack på eget initiativ slutar dricka kaffe, även om de inte är tvungna till det enligt sjukvårdens instruktioner. 

Det var tidigare ett vedertaget faktum att koffein var det ämne man skulle studera när det handlade om kaffedrickande och hjärtattacker. Det fick forskarna att inse att många andra drycker innehåller också koffein, till exempel dagens energidrycker. En svensk vetenskaplig studie har dock visat att kaffe endast är ett problem som beror på sättet vi konsumerar det, och inte nödvändigtvis på grund av koffeinet.

Sättet vi dricker kaffe på påverkar risken för hjärtattack

En forskningsgrupp vid Göteborgs universitet undersökte skillnaderna mellan olika former av tillrett kaffe och deras effekt på hjärtat. Det intressanta med resultaten var att de tydligt visade hur varje förändring påverkar mortaliteten i de grupper som gruppen studerade.

Enligt denna studie är det filtret som spelar störst roll för sambandet mellan tillredningen av kaffe och hjärtattacker. Genom att filtrera kaffe håller vi de ämnen som kan leda till oönskade effekter borta från kroppen. 

Dessa ämnen kan öka nivåerna på LDL-kolesterolet, samt öka och förändra hjärtrytmen. Alla dessa tre saker är dåligt för hjärtat och artärerna. Det är ännu värre om individen i fråga har andra hälsoproblem så som fetma eller en sjukdom som innebär ökad risk, till exempel diabetes.

Enligt forskarna i Sverige innehåller ofiltrerat kaffe 30 gånger fler giftiga substanser än filtrerat. Denna skillnad kan ha stor betydelse när det kommer till hälsan.

Samband mellan kaffe och hjärtattack: En kvinna som får hjärtattack.

Studier med motsatt resultat

Tvärtemot resultaten som de svenska forskarna fick, så finns det en del meta-analyser som förespråkar användningen av kaffe för att skydda hjärtat, istället för att se det som en riskfaktor. Faktum är att det har varit en del av rekommendationerna för ett friskt hjärta under det senaste årtiondet. 

En meta-analys publicerad i the Journal of the American College of Cardiology hittade inget samband mellan intaget av kaffe och hjärtattack. Tvärtom så visade sig effekterna ha fördelar, enligt det man hittade i genomgången.

Personerna i analysen som drack upp till fyra koppar kaffe per dag hade en 18% lägre risk för att dö i förtid. Slutsatsen blir att personer som dricker kaffe regelbundet och med måtta har större chanser att leva ett friskare liv.

Förklaringen kan finnas i de antioxidanter som finns i kaffe, som vi får i oss samtidigt med koffeinet. Dessa ämnen är viktiga för cellernas åldrande, eftersom de blockerar de inre gifter som mänskliga varelser producerar enbart av det enkla faktum att vi är vid liv. 

Problem med kortisol – ett samband mellan kaffe och hjärtattack

Samband mellan kaffe och hjärtattack: en kvinna ger tummen ner för kaffe.

Koffein ökar produktionen av kortisol (stresshormonet) i kroppen, eftersom människokroppen frisätter kortisol för att öka försvarsmekanismerna och hålla sig alerta.

Hjärtrytmen ökar när det finns extra kortisol. Detta leder till att också blodtrycket ökar någotIngendera situation är önskvärd när det gäller en hjärtpatient, eller någon med förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Personer som dricker kaffe regelbundet blir vana med dessa aningen ökade kortisolnivåer. Ökningen av blodtrycket är inte signifikant och verkar inte öka hjärtats slag. Men många som anser att kaffe är dåligt för hälsan undviker av denna anledning att dricka det.

Det är inte fastslaget att intag av kaffe leder till hjärtattacker på grund kortisol, men forskningen pågår fortfarande. Ett exempel på vad man hoppas kunna uppnå är att minska högt blodtryck genom att hålla koll på nivåerna av kortisol.

Borde vi alls dricka kaffe?

Sammanfattningsvis kan vi dricka vårt kaffe som vi vill ha det. Som med allt annat i livet gäller måtta med allt för att undvika eventuella negativa effekter.

Det är viktigt att du förstår att bara för att du dricker kaffe kommer du inte att få en hjärtattackAndra faktorer så som din kost och aktivitetsnivå spelar också en roll för hjärt- och kärlhälsan. Sist och slutligen är det dina hälsosamma vanor som håller dig i god form. 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ding, Ming, et al. “Long-term coffee consumption and risk of cardiovascular disease: a systematic review and a dose–response meta-analysis of prospective cohort studies.” Circulation 129.6 (2014): 643-659.
  • Tverdal, Aage, et al. “Coffee consumption and mortality from cardiovascular diseases and total mortality: Does the brewing method matter?.” European Journal of Preventive Cardiology (2020): 2047487320914443.
  • Medina, Jaime Bonilla. “Los beneficios del consumo de café.” Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca 19.2 (2017): 47-48.
  • Krittanawong, Chayakrit, et al. “ASSOCIATION BETWEEN COFFEE CONSUMPTION AND RISK OF HEART FAILURE: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS.” Journal of the American College of Cardiology 71.11 Supplement (2018): A865.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.