Elektroniska cigaretter: Påverkar de munhälsan?

Vaping har blivit populärt på senare tid. Kan elektroniska cigaretter påverka munhälsan? Ta reda på det här.
Elektroniska cigaretter: Påverkar de munhälsan?
Vanesa Evangelina Buffa

Skriven och verifierad av tandläkaren Vanesa Evangelina Buffa.

Senaste uppdateringen: 09 juni, 2023

Det är många som har börjat med elektroniska cigaretter och tycker detta är ett bekvämt alternativ. Många tror till och med att det är hälsosammare än att öka cigaretter. I den här artikeln ska vi berätta hur elektroniska cigaretter påverkar munhälsan.

Vaping ses ofta som ett mindre skadligt alternativ till rökning. Men användningen av nikotin och andra giftiga ämnen och deras effekter på orala strukturer beaktas inte i detta sammanhang.

Vad är elektroniska cigaretter och hur fungerar de?

Elektroniska cigaretter är enheter som kan värma en vätska och generera en aerosol. De består av ett utrymme för vätskan, ett element som genererar värmen och ett batteri som gör att de kan fungera.

Detta skapar ångan när man röker, och man in och andas ut denna blandning av små partiklar. Användningen av denna typ av produkter kallas “vaping”.

Det finns en mängd olika former och storlekar på marknaden. Det finns elektroniska cigaretter som ser ut som cigaretter, pipor, pennor, USB-minnen och andra vardagliga föremål.

Vätskan i elektroniska cigaretter innehåller vanligtvis nikotin, glycerin, propylenglykol, smakämnen och andra kemikalier och metaller som främjar produktionen av aerosolen. Detta kommer i form av olika smaksatta patroner som man fyller på.

Till skillnad från konventionella cigaretter innebär vaping ingen inandning av tjära eller kolmonoxid. Av denna anledning anser många användare att det är mindre farligt.

Men de aerosoler som cigaretterna genererar innehåller inte bara vattenånga. Vid upphettning andas man in nikotin, glycerin och andra kemikalier som finns i produkten.

Dessa ämnen är skadliga för hälsan, cancerframkallande och beroendeframkallande. Av denna anledning finns det fler och fler studier och hälsoorganisationer som avråder från användningen av dem.

Vi tror att du också kan vilja läsa den här artikeln: Är vaping ett bättre alternativ än att sluta röka för gott?

Effekter av elektroniska cigaretter på mun- och tandhälsan

Det finns en betydande ökning av användningen av elektroniska cigaretter i befolkningen, särskilt bland ungdomar och ungdomar. Reklam som beskriver det  som ett hälsosammare alternativ till traditionella cigaretter ökar allmänhetens intresse för att testa på vaping.

Sanningen är att rökning på detta sätt också har skadliga effekter på hälsan. Användningen av elektroniska cigaretter förknippas med bland annat respiratoriska och nervösa tillstånd, samt påverkar matsmältningen, cirkulationen, reproduktionen och immunsystemet. Och riskerna gäller inte bara konsumenten, utan också människorna runt omkring.

Å andra sidan, även om detta är ett av argumenten för dess användning, har det inte bevisats att det är en effektiv åtgärd för att sluta röka. Tvärtom, det finns studier som postulerar att det att ha provat vaping ökar risken för nikotinberoende och, hos icke-rökare, att införliva vanan senare.

Hur verkar den elektroniska cigaretten då på munhälsan? Följande är några av de negativa effekterna i munnen av denna vana.

Röka elektroniska cigaretter
Den elektroniska cigaretten innehåller en blandning av ämnen som den omvandlar till en aerosol som man andas in.

Elektroniska cigaretter kan skapa problem i munslemhinnan

Nikotin minskar blodflödet i hela kroppen, vilket påverkar slemhinnorna i munnen. En av konsekvenserna av användning av e-cigaretter på munhälsan är alltså försämrat tandkött.

Bristen på vitalitet i tandköttsvävnaden på grund av minskningen av näringsämnen och syre gör att tandköttet drar sig tillbaka apikalt. Detta exponerar roten av tanden, orsakar känslighet och gynnar karies. Och i obehandlade fall kan det leda till att de stödjande vävnaderna förstörs och till en följd tandlossning.

Inflammation i tandköttet kan också uppstå i samband med användningen av e-cigaretter. Detta eftersom att kemikalierna som kommer i kontakt med munnen kan irritera mun och svalg. Dessa vävnader kan bli svullna, röda och ömma.

Samtidigt hindrar bristen på näring i slemhinnorna dem från att reagera adekvat vid skada. Detta påverkar läknings- och skadereparationsprocessen, vilket gör det svårt för vävnaden att återställa sig.

Denna nedsatta läkningsförmåga gör vissa tandbehandlingar svårare, vilket ökar risken för komplikationer. Användningen av implantat för att rehabilitera en mun med saknade tänder, till exempel, är inte ett bra alternativ för denna typ av patienter. Detta är en viktig sak att komma ihåg med tanke på den höga förekomsten av tandlossning hos personer som röker.

Elektroniska cigaretter och munhälsan: Ökad risk för infektioner

Ett av sätten som elektroniska cigaretter påverkar munhälsan på är genom att öka sannolikheten för de vanligaste infektionssjukdomarna i munnen. Det vill säga karies och parodontit. Båda tillstånden, utan snabb behandling, kan leda till förstörelse eller förlust av tandelement.

Vaping minskar salivproduktionen och gynnar bildandet och ansamlingen av bakteriellt plack. Dessutom gynnar det söta innehållet i smaksatta aerosoler bakteriernas ämnesomsättning och syraproduktion, som när man konsumerar godis eller dricker läsk. Om dålig tandhygien läggs till detta ökar risken för att utveckla karies.

Denna patologi förstör den hårda vävnaden i tänderna och tränger in mot det inre området i tänderna. Om det inte blir behandlat i tid kan det leda till smärtsamma tillstånd, med tandköttsinflammation och infektioner. Och om skadorna på tanden är mycket omfattande eller komplikationerna mycket allvarliga, kan man behöva dra ut drabbade tänder.

Försämringen av tandköttet kan dessutom sprida sig till tandrötterna, vilket kan skapa ytterligare känslighet.

Parodontal sjukdom kan uppstå som ett resultat av ökad inflammation och obehandlad tandköttförsämring. Djup vävnadsförstöring och alveolär benförlust kan leda till tandrörlighet och även tandlossning. Denna patologi är förknippad med andra systemiska sjukdomar som påverkar den allmänna hälsan.

Användningen av elektroniska cigaretter kan också gynna överväxten av svampar som är specifika för munnen. Uppkomsten av oral candidiasis, med vita fläckar på tungan eller rodnad på slemhinnorna, är en möjlighet hos dessa personer.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Positiva förändringar när man slutar röka

Elektroniska cigaretter och munhälsan: Muntorrhet

Muntorrhet är ett annat oralt hälsoproblem som är förknippat med användningena v elektroniska cigaretter. Närvaron av propylenglykol bland produktens komponenter kan gynna xerostomi.

Muntorrhet, förutom att vara irriterande för patienten, gynnar utvecklingen av karies, bildandet av bakteriellt plack och uppkomsten av sår. Det orsakar också halitos eller dålig andedräkt.

Elektroniska cigaretter och munhälsan: Oral cancer

Blandningen av giftiga ämnen som kommer in i kroppen när man använder elektroniska cigaretter kan öka risken att drabbas av muncancer. Det finns fortfarande inga tydliga bevis för sambandet mellan vaping och cancer, men de flesta studier drar slutsatsen att dess användning är skadlig och liknar tobak när det kommer till utveckling av malignitet i celler.

Färgar e-cigaretter tänderna?

Traditionell tobaksrökning färgar tänderna en gulaktig eller brunaktig nyans. När det gäller elektroniska cigaretter är färgning av tänderna mindre sannolikt.

Detta beror på frånvaron av tjära vid förbränning, vilket är den främsta orsaken till missfärgningar. Denna lägre risk för att tänderna blir färgade är en aspekt man lyfter fram i reklamen. Det finns dock inga vetenskapliga bevis som styrker detta.

Hur som helst är gulfärgade tänder ett estetiskt problem och inte ett hälsoproblem. Att dessa produkter inte skulle färga tänderna är inte ett tillräckligt argument för att validera användningen av dem. Skadorna av elektroniska cigaretter på munhälsan är mycket allvarligare problem.

Manchas en los dientes por fumar.
Även om elektroniska cigaretter inte fätänderna, men detta är en mindre fördel jämfört med de allvarliga problemen med vaping.

Ingen cigarett är bättre än e-cigaretter

Som vi sa till dig har användning av elektroniska cigaretter många negativa effekter på munhälsan. Och även om det har blivit populärt som en hälsosam produkt, är det verkligen inte något som är hälsosamt för munnen.

Att sluta röka är alltid ett fördelaktigt beslut. Hälsovinsterna är varierande och mångfaldiga.

Men att välja elektroniska cigaretter som en metod för att eliminera vanan är inte en särskilt bra idé. Förutom dess obevisade effekt är hälsokonsekvenserna hur som helst skadliga. För att inte tala om att nikotinberoendet kan fortgå.

Det finns andra mindre skadliga och mer vetenskapligt underbyggda alternativ till att sluta röka. Att söka professionell hjälp är en bra idé.

Och i det fall att vaping redan blivit en vana, är det bästa för munhälsan också att försöka sluta med detta. Men som med vilket beroende som helst kan processen vara svår och lång.

Att sköta dina tänder och upprätthålla korrekt tandhygien är viktigt för att motverka de skadliga effekterna av vaping i munnen. En hälsosam kost, frekvent vätsketillförsel och regelbundna besök hos tandläkaren är också en del av munvården.

Och att hitta andra alternativ för att sluta röka är det bästa sättet att ta hand om munnen och få ett friskt leende.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Jensen, R. P., Strongin, R. M., & Peyton, D. H. (2017). Solvent chemistry in the electronic cigarette reaction vessel. Scientific reports7(1), 1-11.
 • Soneji, S., Barrington-Trimis, J. L., Wills, T. A., Leventhal, A. M., Unger, J. B., Gibson, L. A., … & Sargent, J. D. (2017). Association between initial use of e-cigarettes and subsequent cigarette smoking among adolescents and young adults: a systematic review and meta-analysis. JAMA pediatrics171(8), 788-797.
 • Garza, E. E. P., Parra, R. O., Lara, C. A. L., Domínguez, J. H. L., & Saldierna, C. D. R. C. (2018). Cantidad de dientes perdidos en sujetos fumadores, no fumadores y exfumadores. Revista de la Asociación Dental Mexicana75(3), 143-146.
 • Sánchez-López, A. P., Delgado-Rubio, R., & Barranco-Obis, P. (2021). Relación entre la utilización de cigarrillo electrónico y la aparición de cáncer. Nuberos Científica, 18-22.
 • Parodi, C., Llambí, L., Barros, M., & Pippo, A. (2014). Cigarrillo Electrónico, un tema en controversia. Actas Odontológicas (Publicación discontinuada)11(1), 39-44.
 • Armendáriz-Castillo, I., Guerrero, S., Vera-Guapi, A., Cevallos-Vilatuña, T., García-Cárdenas, J. M., Guevara-Ramírez, P., … & Paz, C. (2020). Análisis del potencial genotóxico y carcinógeno asociado a los cigarrillos electrónicos. Revista Ecuatoriana de Medicina y Ciencias Biológicas41(1).
 • Sánchez, J. J. T., & Navarro, P. C. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA.
 • Accinelli, R. A., Lam, J., & Tafur, K. B. (2020). El cigarrillo electrónico: un problema de salud pública emergente. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica37, 122-128.
 • Laerte, D. S. D., Carmen Maria, R. U., & Lucia, G. N. (2018, October). CIGARRILLO ELECTRÓNICO.¿ UN PRODUCTO SEGURO?. In morfovirtual2018.
 • Usuga David, M. (2021). Efectos nocivos del cigarrillo electronico para la salud humana.
 • Camenga, D., Gutierrez, K. M., Kong, G., Cavallo, D., Simon, P., & Krishnan-Sarin, S. (2018). E-cigarette advertising exposure in e-cigarette naïve adolescents and subsequent e-cigarette use: a longitudinal cohort study. Addictive behaviors81, 78-83.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.