Positiva förändringar när man slutar röka

Att känna till några av de positiva förändringarna av att sluta röka kan motivera dig att ta klivet idag.
Positiva förändringar när man slutar röka

Skriven av Solimar Cedeño

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Har du någonsin undrat vilka positiva förändringar man kan uppleva när man slutar röka?

Tobak består av små strimlor som producerar rök när de tänds på. Rökaren inhalerar sedan kemikalier (nikotin, gaser, carcinogena ämnen, fria radikaler, oxidanter, metaller och radioaktiva ämnen).

Dessa är mycket beroendeframkallade, vilket är anledningen till att det är så svårt att sluta för många.

Produkter som cigaretter och cigarrer anses vara laster eftersom konsumenten blir beroende av dem. Psykologiskt känner individen att denne inte kan leva utan rökning eftersom kroppen vänjer sig.

Därmed kan tobaken utöva sina giftiga effekter på den fysiska och psykologiska hälsan under lång tid.

Rökning anses vara en stor hälsorisk, och enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är det en av de huvudsakliga orsakerna till lungcancer och lungsjukdomar.

När konsumenten inhalerar röken så släpper tobaken ut giftiga substanser i kroppen. En aktiv rökare är en som konsumerar produkten direkt. Passiva rökare får istället i sig röken från aktiva rökare.

Några av konsekvenserna av rökning inkluderar andningssvårigheter, trötthet, ångest och beroende.

En tobaksberoende känner att rökningen minskar dennes stress- och ångestnivåer. Detta är en psykologisk effekt eftersom sinnet faktiskt skapar dessa problem som en del av tobaksberoendet.

Även om det är en svår process så upplever man många positiva förändringar när man slutar röka.

Hur redo och villig du är att leda ett hälsosammare liv kommer vara nyckeln till att sluta med denna vana. Om du vill få lite motivation kommer här fem positiva förändringar när man slutar röka.

Motiverande förändringar när man slutar röka

1. Din andning förbättras

När du röker så inhalerar du rök och substanser direkt ned i lungorna. Som rökare börjar du få andningssvårigheter eftersom du håller kvar giftiga substanser i kroppen.

Att andas är livsviktigt för människor, och rökning försvårar denna process.

Din andning kommer förbättras när du slutar röka eftersom dina lungor kommer börja eliminera de skadliga ämnena, vilket innebär att de giftiga effekterna börjar försvinna.

Inledningsvis kan det vara svårt eftersom det känns som om du inte kan andas. Det är dock enbart för att lungorna har börjat göra sig av med gifterna.

2. Din trötthet kommer försvinna

Tröttheten försvinner

Trötthet orsakas av bland annat andningssvårigheter. När tröttheten inträffar kommer det bli svårt att träna eftersom kroppen känner sig svag. Att gå, springa och sporta är utmaningar för rökare eftersom de saknar energi.

När lungorna avgiftas kommer tröttheten gradvis försvinna och du kommer återfå din förlorade energi. Att sluta röka kommer göra dig starkare och mer energisk.

Tröttheten kommer inte längre vara din fiende efter att du slutat röka.

3. Du kommer leva ett mycket friskare liv

Ett hälsosamt liv är en av de huvudsakliga fördelarna med att sluta röka. Din kropp kommer förändras och du kommer känna dig frisk eftersom luftvägarna fungerar som de ska.

Om du slutar röka kommer hjärnan få mer syre och du kommer kunna tänka snabbt samt optimera alla kognitiva funktioner.

Att sluta röka kommer även uppmuntra dig att börja äta en balanserad kost igen. Rökning leder till dålig aptit, och rökare tenderar att ersätta mat med rökning. Det kommer inte längre ske när du slutat.

Din kropp kommer tacka dig eftersom du kommer börja äta bättre och få i dig nödvändiga näringsämnen.

4. Du kommer kunna träna utan problem

Atletiska aktiviteter kommer inte längre vara en utmaning för dig eftersom rökningen inte längre påverkar din fysiska och mentala prestationsförmåga.

Fysiska aktiviteter är ett väldigt hälsosamt sätt att kanalisera din energi och minska ångestnivåerna.

Utöva en sport du gillar och fokusera din energi på att rensa kroppen på gifter. Rensa sinnet och fokusera på träningen, för den är fantastisk för din hälsa.

5. Du kommer spara pengar

Sluta röka; spara pengar

Att köpa cigaretter är dyrt eftersom tobaksindustrin tar fram dem genom en komplex process och vill tjäna ordentligt med pengar på dem. Därför är det en dyr affär att vara rökare.

Men om du slutar kan du använda dessa pengar på hälsosammare och mer produktiva saker. Investera tid och pengar i att förbättra din kost och ägna dig åt fördelaktiga aktiviteter du gillar.

Att spara pengar börjar med små steg, och att sluta röka kommer vara till stor hjälp.

Som du kan se finns det många positiva förändringar när man slutar röka. Att göra det kan helt förändra ditt livÖnskan att röka kommer vara något du helt lämnar bakom dig, och du kommer förbättra ditt välmående.

Din kropp kommer tacka dig!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • OMS | ¿Afecta el humo de tabaco a los no fumadores?. (2012). Retrieved 16 September 2020, from https://www.who.int/features/qa/60/es/
  • Tabaquismo. Retrieved 16 September 2020, from https://www.who.int/topics/tobacco/es/
  • Ruiz, A. M., Gómez, I. R., Rubio, C., Revert, C., & Hardisson, A. (2004). Efectos tóxicos del tabaco. Revista de toxicología, 21(2-3), 64-71.
  • Karadoğan, D., Önal, Ö., Şahin, D. S., Kanbay, Y., Alp, S., & Şahin, Ü. (2018). Treatment adherence and short-term outcomes of smoking cessation outpatient clinic patients. Tobacco Induced Diseases, 16.
  • Corwin, E. J., Klein, L. C., & Rickelman, K. (2002). Predictors of fatigue in healthy young adults: moderating effects of cigarette smoking and gender. Biological research for nursing, 3(4), 222-233.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.