Ruptur av akillessenan: orsaker, behandling och rehabilitering

Ruptur av akillessenan: orsaker, behandling och rehabilitering
Diego Pereira

Skriven och verifierad av läkare Diego Pereira.

Senaste uppdateringen: 20 april, 2023

En ruptur av akillessenan är en skada på fibersträngen som förbinder musklerna på baksidan av vaden med hälbenet. Det är vanligt hos personer som utövar sportaktiviteter, men är också förknippat med övervikt och vissa mediciner.

Det uppstår när akillessenan drabbas av en partiell eller total ruptur på grund av en sträckning som överskrider dess kapacitet. Ofta är denna situation konsekvensen av ett påtvingat hopp, plötslig acceleration vid löpning eller för mycket tryck. Det kan också uppstå efter ett fall eller något trauma på området.

Det huvudsakliga symtomet inkluderar smärta och oförmåga att gå; dessa kan variera i intensitet beroende på skadans svårighetsgrad. För det mesta kan det behandlas med sjukgymnastik och övningar. Vill du veta mer om denna skada? Nedan berättar vi mer om varför detta kan uppstå och hur rehabiliteringsprocessen kan se ut.

Vad är orsakerna till en ruptur av akillessenan?

Akillessenan är ett vävnadsband som löper över baksidan av underbenet. Det är ansvarigt för att fästa gastrocnemius- och soleus-musklerna till calcaneus-benet. Detta band, som också är känt som “akillessenan”, lyfter foten från marken och låter dig gå, springa och hoppa.

I de flesta fall uppstår bristningen vid den punkt av senan som ligger cirka 6 centimeter från fästpunkten på hälbenet. Det är mest sannolikt att inträffa när benet sträcks ut och vadmuskeln är sammandragen.

Riskfaktorer

Stretching muskler.
Vissa idrottare är mer benägna att drabbas av skador på akillessenan.

Som beskrivs i en publikation i Journal of Functional Morphology and Kinesiology inträffar denna sorts ruptur av akillessenan oftast i samband med sport. Medelålders män – särskilt otränade idrottare – är mer utsatta jämfört med yngre män.

Andra riskfaktorer inkluderar följande:

 • En plötslig ökning av trycket på akilleshälen
 • Regelbundet utövande av sporter som involverar hopp
 • Att snubbla och falla eller andra olyckor
 • Behandling med steroidinjektioner
 • Långvarig konsumtion av antibiotika
 • Anatomiska avvikelser
 • Övervikt och fetma
 • Kronisk inflammation eller reumatoid artrit

Symtom på ruptur av akillessenan

Vid tillfällen läker hälsenans bristning sig själv asymptomatiskt. Men beroende på svårighetsgrad eller brist på behandling kan det orsaka följande kliniska manifestationer:

 • Känslan av att ha fått ett slag mot vaden
 • Oförmågan att böja foten eller stå på tå
 • Onormal gång
 • Oförmåga att driva det skadade benet framåt när man går
 • Att höra ett knäpp eller knastrande när skadan inträffar
 • Svårighet att gå i trappor
 • Blåmärken eller svullnad i benet eller foten

Diagnos

För att ställa diagnosen börjar läkaren med en fysisk undersökning av det drabbade området. Först inspekterar läkaren vaden för tecken på ömhet eller svullnad.

I nästa steg ber läkaren patienten att utföra en serie rörelser och övningar för att bestämma rörelseomfång och muskelstyrka. Finns en ruptur av akillessenan kommer patienten att ha mindre förmåga att trycka ner eller luta sig mot tårna.

Ytterligare diagnostiska tester kan inkludera ultraljud eller MRT. Dessa procedurer är smärtfria och är avsedda att skapa bilder av kroppens vävnader för att lära sig den exakta omfattningen av skadan.

Behandling vid en ruptur av akillessenan

För att utforma en lämplig behandling måste man ta hänsyn till viktiga faktorer som ålder, livsstil och skadans svårighetsgrad. Ibland, särskilt om de är idrottare, väljer folk operation för att reparera senan.

Men innan man tar till denna åtgärd som ett alternativ, finns det viss vård och vissa vanor som stöder återhämtningsprocessen och ger en gynnsam prognos. Låt oss titta på dessa.

Icke-kirurgisk behandling

Med en icke-kirurgisk behandling av en ruptur av akillessenan undviker man risker förknippade med operation, såsom infektion. Nackdelen är dock att återhämtningen kan ta längre tid och skadan kan återkomma. Dessa sorts behandling inkluderar följande:

 • Användning av kryckor. Detta är en åtgärd som den ortopediska sjukgymnasten föreslår för att hålla senan i vila.
 • Placera is på det drabbade området. Appliceringen av iskompresser i 15 till 20 minuter, var 4:e till 6:e timme, hjälper till att minska smärta och inflammation.
 • Ta receptfria analgetika och antiinflammatoriska läkemedel. Dessa hjälper till att kontrollera smärta och svullnad.
 • Låt fotleden i vila de första veckorna.
 • Gör återhämtningsövningar under ledning av en fysioterapeut.

Kirurgiskt ingrepp

En insats.
Vid en fullständig eller allvarlig ruptur kan kirurgi vara nödvändig. En traumatolog är specialisten som är utbildad för detta.

Kirurgi för att reparera akillessenan är ett ingrepp som innebär ett snitt i underbenet. Genom detta fäster man den avslitna senan igen med hjälp av stygn.

Som beskrivs i en studie som delas genom Frontiers in Surgery minskar kirurgisk behandling frekvensen av att skadan återkommer, men innebär en högre frekvens av komplikationer jämfört med konservativ behandling.

Rehabilitering

Rehabiliteringsprocessen av en ruptur i akillessenan inkluderar en serie sjukgymnastiska övningar som syftar till att stärka musklerna i benet och, naturligtvis, senan. För det mesta sker en fullständig återhämtning inom en period av 4 till 6 månader.

Det är mycket viktigt att följa denna plan hand i hand med en professionell, eftersom man bör utföra övningarna gradvis. Det vill säga, intensitetsnivån på dem förändras allterftersom återhämtningsfasen fortskrider.

Det finns också en typ av rehabilitering som kallas “funktionell rehabilitering”. Denna går ut på att man utför viktbärande övningar, fokuserade på fotleden; vanligtvis under de första veckorna efter skadan. Faktum är att de omsätts i praktiken medan personen fortfarande bär sin immobiliseringsanordning.

En genomgång av studier som delas av Foot and Ankel Clinics rapporterar att denna typ av terapi kan ge liknande resultat som kirurgisk behandling. Naturligtvis måste det göras tillsammans med en fysioterapeut. Tanken är att återställa rörlighet och fysisk prestation.

När återhämtningsprocessen är över ökar risken för att drabbas av ett nytt trauma. Därför är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder som bland annat följande:

Att komma ihåg:

En ruptur av akillessenan kan orsaka smärta och begränsad rörelse. Även om det oftast drabbar idrottare, är vi inte andra undantagna från risken och vem som helst drabbas av det. Det kan uppstå till följd av en olycka, felaktig idrottsutövning eller övervikt.

I många fall förbättras det efter en period av vila och sjukgymnastik. Men ibland krävs operation. Därför, om du misstänker att du kan ha fått denna skada, är det bäst att uppsöka sjukvården så att du kan få vägledning och den mest lämpliga behandlingen enligt ditt individuella fall.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Aminlari A, Stone J, McKee R, Subramony R, Nadolski A, Tolia V, Hayden SR. Diagnosing Achilles Tendon Rupture with Ultrasound in Patients Treated Surgically: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Emerg Med. 2021 Nov;61(5):558-567. doi: 10.1016/j.jemermed.2021.09.008. Epub 2021 Nov 17. PMID: 34801318.
 • Egger AC, Berkowitz MJ. Achilles tendon injuries. Curr Rev Musculoskelet Med. 2017 Mar;10(1):72-80. doi: 10.1007/s12178-017-9386-7. PMID: 28194638; PMCID: PMC5344857.
 • Glazebrook M, Rubinger D. Functional Rehabilitation for Nonsurgical Treatment of Acute Achilles Tendon Rupture. Foot Ankle Clin. 2019 Sep;24(3):387-398. doi: 10.1016/j.fcl.2019.05.001. Epub 2019 Jun 22. PMID: 31370992.
 • Metzl JA, Ahmad CS, Levine WN. The ruptured Achilles tendon: operative and non-operative treatment options. Curr Rev Musculoskelet Med. 2008 Jun;1(2):161-4. doi: 10.1007/s12178-008-9025-4. PMID: 19468891; PMCID: PMC2684209.
 • Park SH, Lee HS, Young KW, Seo SG. Treatment of Acute Achilles Tendon Rupture. Clin Orthop Surg. 2020 Mar;12(1):1-8. doi: 10.4055/cios.2020.12.1.1. Epub 2020 Feb 13. PMID: 32117532; PMCID: PMC7031433.
 • Shamrock AG, Varacallo M. Achilles Tendon Rupture. [Updated 2023 Mar 19]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430844/
 • She, G., Teng, Q., Li, J., Zheng, X., Chen, L., & Hou, H. (2021). Comparing Surgical and Conservative Treatment on Achilles Tendon Rupture: A Comprehensive Meta-Analysis of RCTs. In Frontiers in Surgery (Vol. 8). Frontiers Media SA. https://doi.org/10.3389/fsurg.2021.607743
 • Tarantino D, Palermi S, Sirico F, Corrado B. Achilles Tendon Rupture: Mechanisms of Injury, Principles of Rehabilitation and Return to Play. J Funct Morphol Kinesiol. 2020 Dec 17;5(4):95. doi: 10.3390/jfmk5040095. PMID: 33467310; PMCID: PMC7804867.
 • Zellers JA, Christensen M, Kjær IL, Rathleff MS, Silbernagel KG. Defining Components of Early Functional Rehabilitation for Acute Achilles Tendon Rupture: A Systematic Review. Orthop J Sports Med. 2019 Nov 25;7(11):2325967119884071. doi: 10.1177/2325967119884071. PMID: 31803789; PMCID: PMC6878623.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.