Trippelterapi för reumatoid artrit: För- och nackdelar

Det finns många behandlingsalternativ för reumatoid artrit. En av de mest använda är trippelterapi. Vi ska förklara vad detta är i den här artikeln.
Trippelterapi för reumatoid artrit: För- och nackdelar

Senaste uppdateringen: 08 augusti, 2022

Reumatoid artrit är en autoimmun inflammatorisk sjukdom som kännetecknas av kronisk smärta i flera leder, framför allt i handleder och fingrar. Försening av diagnos och underlåtenhet att åtgärda det är förknippat med långvariga funktionshinder och nedsatt livskvalitet. Här är fördelarna och nackdelarna med trippelterapi för reumatoid artrit.

För närvarande har mellan 0,4 och 1% av befolkningen detta tillstånd, och det är upp till 6 gånger vanligare hos kvinnor, enligt studier. I allmänhet är behandlingar av denna sjukdom inriktade på att lindra smärta och stelhet i lederna, samt att förhindra utvecklingen av skador.

Den vanligaste behandlingen är med sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel. Användningen av ett enda läkemedel för att hantera detta tillstånd är vanligt. Men om detta inte förbättrar symptomen, kan kombinations- eller trippelterapi vara nödvändig vid behandling av reumatoid artrit.

Läkemedel  för behandling av reumatoid artrit

Idag finns det ett stort antal läkemedel som man kan använda vid behandling av reumatoid artrit. Forskning hävdar att metotrexat är ett av de alternativ man bör testa i första hand.

I detta avseende kan vi hitta följande grupper:

  • Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID): Ibuprofen och naproxen. De minskar svullnad och ledvärk.
  • Sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs): Metotrexat, hydroxiklorokin, leflunomid och sulfasalazin. De lindrar symptomatologi och fördröjer utvecklingen.
  • Kortikosteroider: Prednison och dexametason. De minskar inflammation genom att bromsa immunsvaret.
  • Biologiska läkemedel: Abatacept, adalimumab, certolizumab, etanercept, infliximab, rituximab, sarilumab, tofacitinib och tocilizumab. Dessa är biologiska proteiner som hämmar kaskaden för inflammation i vävnader genom att störa signaleringen.

I allmänhet kan läkaren välja att använda dessa läkemedel i monoterapi eller i kombinationsterapier, beroende på egenskaperna och sjukdomsbilden hos patienten. Läkare är de enda som är kvalificerade för denna uppgift.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Lindra reumatoid artrit med dessa 6 livsmedel i din frukost

Vad är trippelterapi för denna autoimmuna sjukdom?

Trippelterapi är en medicinsk behandling där tre orala läkemedel skrivs ut parallellt för lindring av symptom på reumatoid artrit. Denna terapi ordinerar man vanligtvis när det inte finns något svar på en- eller tvåläkemedelsmetoden.

Hos de flesta kombinerar man metotrexat, sulfasalazin och hydroxiklorokin. Andra alternativ kombinerar metotrexat med biologiska läkemedel.

Smärta i handen.
Kronisk smärta är svår att hantera. Patienter tappar ofta modet med tidens gång, och symptomen kvarstår ofta eller blir till och med värre.

För- och nackdelar med trippelterapi vid reumatoid artrit

Vart och ett av de läkemedel som man använder vid behandling av reumatoid artrit har sina egna signifikanta fördelar. Den största fördelen med trippelterapi är större effektivitet vid lindring av symptom. Studier bekräftar att denna kombinerade plan har större styrka och bättre resultat.

På samma sätt känner sig personer med reumatoid artrit som får trippelterapi bättre och ser resultat på kortare tid, på ett varaktigt sätt och med mindre risk för symptomförstärkning. Dessutom har forskning visat att kombinationen av metotrexat, sulfasalazin och hydroxiklorokin är användbar i den tidiga aggressiva attacken av detta tillstånd.

Detta terapeutiska alternativ visar sig även ha viktiga kostnadsfördelar. I detta avseende är trippelterapi för reumatoid artrit en mer kostnadseffektiv strategi jämfört med användningen av nya generationens biologiska läkemedel, enligt studier.

En annan viktig fördel är att snabb lindring är förknippad med lägre arbetsfrånvaro.

Även om de använda läkemedlen är relativt säkra, är den största nackdelen med trippelterapi de biverkningar som är förknippade med användningen av dessa. Hydroxyklorokin är förknippat med hudutslag, buksmärtor och diarré.

Viss forskning visar att sulfasalazin ofta orsakar huvudvärk, yrsel, illamående och kräkningar. Metotrexat, å andra sidan, visar lever-, lung- och hematologisk toxicitet.

En smärta i levern.
Den skadliga effekten som denna typ av terapi kan ha på levern bör övervakas med regelbundna tester på dessa patienter.

Du kanske också är intresserad av att läsa den här artikeln: Skillnaderna mellan artrit, artros och osteoporos

En strategi med stora fördelar vid reumatoid artrit

Reumatoid artrit är en kronisk sjukdom med ett brett utbud av terapeutiska alternativ. Användning av metotrexat och antiinflammatoriska läkemedel i början av sjukdomen är vanligt. Kombinerad terapi och trippelstrategin visar dock större effektivitet för snabb lindring av symptom och för att stoppa ledskador.

En reumatolog är en specialist som ansvarar för denna typ av terapialternativ. Hon eller han kommer att välja en behandlingsplan beroende på patientens ålder, konstitution, allmäntillstånd och tillståndets svårighetsgrad.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Massardo Loreto. Artritis reumatoide temprana. Rev. méd. Chile. 2008;  136( 11 ): 1468-1475.
  • Secco A, Alfie V, Espinola N, Bardach A. Epidemiología, uso de recursos y costos de la artritis reumatoidea en Argentina. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. 2020;37(3):532-40.
  • Abásolo Alcázar L. Triple terapia en la artritis reumatoide. Reumatología Clínica. 2014;10(5):275-277.
  • Moreland LW, O’Dell JR, Paulus HE, Curtis JR, et al. A randomized comparative effectiveness study of oral triple therapy versus etanercept plus methotrexate in early aggressive rheumatoid arthritis: the treatment of Early Aggressive Rheumatoid Arthritis Trial. Arthritis Rheum. 2012 Sep;64(9):2824-35.
  • De Jong PH, Quax RA, Huisman M, Gerards, et al. Response to glucocorticoids at 2 weeks predicts the effectiveness of DMARD induction therapy at 3 months: post hoc analyses from the tREACH study. Ann Rheum Dis. 2013 Oct;72(10):1659-63.
  • Mulero Mendoza J. Tratamiento de la artritis reumatoide. Revista Clínica Española. 2004; 204(5): 273-282.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.