5 medicinska behandlingar för cystit: egenskaper och kontraindikationer

5 medicinska behandlingar för cystit: egenskaper och kontraindikationer
Franciele Rohor de Souza

Granskad och godkänd av farmaceut Franciele Rohor de Souza.

Senaste uppdateringen: 14 april, 2023

Cystit är en infektion i de nedre urinvägarna som uppstår när vissa bakterier når urinblåsan. Denna sjukdomar tenderar att vara mycket irriterande och bör behandlas så snart som möjligt. Vill du veta om de olika typerna av medicinska behandlingar för cystit? I den här artikeln ska vi berätta om de fem vanligaste olika alternativen.

Studier har visat att urinvägsinfektioner är bland de vanligaste orsakerna till ett läkarbesök. Symtomen sträcker sig från smärta och svårigheter att urinera till grumlig urin med stark eller obehaglig lukt.

Tidig diagnos och snabb behandling av detta tillstånd är avgörande för att förbättra hälsoprognosen. Felaktig behandling eller behandling som kommer för sent innebär större risk för komplikationer på medellång och lång sikt.

5 typer av medicinska behandlingar för cystit

Behandlingen av cystit syftar till att eliminera de ansvariga bakterierna och i sin tur lindra obehaget. Läkemedlet för cystit som väljs beror på om det är en akut eller kronisk infektion. Terapeutiska alternativ inkluderar följande:

1. Antibiotika

Detta är förstahandsläkemedlet för cystit eftersom detta kan utrota sjukdomsorsaken. Enligt studier är de mikroorganismer som oftast orsakar urinvägsinfektioner de som lever i mag-tarmkanalen, såsom Escherichia coli. Några av de antibiotika som är effektiva mot dessa bakterier är följande:

 • Fosfomycin: Detta är ett av de läkemedel som används vid behandling av urinvägsinfektioner. Den rekommenderade dosen är 1 dospåse med 8 gram i en engångsdos eller var 24:e timme under 2 dagar.
 • Nitrofurantoin: Nitrofurantoin är ett annat effektivt läkemedel mot cystit. Doseringen är vanligtvis 1 kapsel på 100 milligram var 6:e timme i 7 till 10 dagar. Liksom fosfomycin har nitrofurantoin minimal effekt på den normala floran i tarmen, enligt forskning.
 • Trimetoprim-sulfametoxazol: Detta är en blandning av 2 farmakologiska föreningar som är särskilt effektiva mot Escherichia coli och andra enterobakterier. Dosering är vanligtvis 1 eller 2 tabletter var 12:e timme, i minst 5 dagar.
 • Penicilliner och cefalosporiner: Dessa är föreningar som verkar genom att hämma bildningen av väggen som täcker bakterier. Dosering varierar för varje grupp av läkemedel. Några penicilliner som används är ampicillin och amoxicillin med klavulansyra.
 • Fluorokinoloner: Dessa används inte ofta vid okomplicerade urinvägsinfektioner, eftersom riskerna överväger fördelarna i de flesta fall. Ofloxacin, ciprofloxacin och levofloxacin är några av de mest användbara.

Vi tror att du också kan gilla att läsa: Olika sorters antibiotika för urinvägsinfektioner

Kontraindikationer

Den huvudsakliga kontraindikationen för intag av antibiotika för cystit är en allergi mot den aktiva ingrediensen, något som särskilt gäller penicillin. Om en allergisk person använder denna typ av läkemedel kan det leda till en livshotande generaliserad inflammatorisk reaktion.

Dessutom bör gravida eller ammande kvinnor först konsultera en specialist, eftersom dessa läkemedel kan påverka barnet. Barn under 3 månaders ålder och personer med njursjukdom bör få speciellt anpassade doser.

Medicin mot cystit.
Antibiotika är förstahandsvalet mot cystit. De angriper orsaken till tillståndet.

2. Antispasmodika och analgetika

Smärta och sveda vid urinering är vanligtvis de mest irriterande symptomen på cystit. Andra symtom som orsakar obehag är brådskande urinering, buksmärtor och ökad urineringsfrekvens. Lyckligtvis inkluderar mediciner för cystit kramplösande medel och smärtstillande medel.

Antispasmodika, såsom skopolamin och flavoxat, hjälper till att lindra symtomen. Båda förhindrar blåskontraktion, vilket minskar smärta och urinfrekvens.

Fenazopyridin är ett smärtstillande medel som verkar på urinvägarna, och det kan därför lindra smärtan av cystit. En studie i tidskriften Urologia visar att det  är ett användbart läkemedel och tolereras väl av personer med okomplicerad cystit.

Kontraindikationer

Både skopolamin och flavoxat är kontraindicerade vid obstruktiv urinvägssjukdom, såväl som vid pylorusobstruktion och paralytisk ileus. Detta beror på att de minskar den naturliga peristaltiken och förvärrar dessa sjukdomar. Skopolamin är också kontraindicerat vid myasthenia gravis och trångvinkelglaukom.

Fenazopyridin är kontraindicerat för barn under 12 år. Dessutom bör det användas med extrem försiktighet hos personer med lever- eller njursjukdom.

3. Antiseptika

Andra mediciner som är användbara vid behandling av cystit är antiseptika. Forskning beskriver dem som kemiska föreningar som används på hud eller slemhinnor för att hämma bakterietillväxt. I detta fall är de vanligaste metenamin och metyltioniniumklorid.

Båda föreningarna kan eliminera bakterier från urinvägarna och på så sätt lindra symtomen inom några dagar. Studier har ocså fastställt att metenamin ofta kan förhindra återfall av cystit på kort sikt.

Kontraindikationer

Metenamin ska under inga omständigheter ges till personer med svår lever- eller njurinsufficiens eller personer med metabol acidos. Detta beror på att dessa kliniska bilder kan förvärras och utsätta patientens för fara för livet.

4. Antiinflammatoriska läkemedel

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), som ibuprofen, används i första hand för att behandla obehag av cystit, enligt studier. Tack vare sin verkningsmekanism minskar de inflammation i urinblåsan, vilket lindrar smärta och sveda vid urinering.

Effektiviteten av dessa föreningar kan ökas när de tas tillsammans med spasmolytika, såsom skopolamin. Som vi nämner ovan så hjälper det senare till att minska blås- och urinrörssammandragningar, vilket ger ytterligare lindring.

Vi tror att du också kan gilla att läsa: Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)

Kontraindikationer

Antiinflammatoriska läkemedel är säkra för de flesta. Användningen av dessa är kontraindicerad endast hos patienter som har haft tillstånd som kan påverkas negativt av dem, såsom bronkospasm, urtikaria eller gastrointestinal blödning.

5. Vaccin mot urinvägsinfektioner

Det finns effektiva immuniseringsmetoder för att behandla och förebygga cystit, såsom Uro-vaxom ®. Denna tablett innehåller mer än 10 stammar av Escherichia coli, som är den främsta orsaken till urinvägsinfektioner över hela världen.

Läkemedlet har förmågan att aktivera immunsystemet för att bekämpa kolonisering och invasion av dessa bakterier. En studie publicerad i tidskriften Current Urology visar att det är en effektiv behandling för att förhindra återkommande urinvägsinfektioner.

Kontraindikationer

Vaccinet i tablettform är ett av de säkraste läkemedlen på listan, och den enda kontraindikationen mot detta är allergi mot några av dess läkemedelskomponenter. Behandlingen ska avbrytas om någon hudreaktion, såsom urtikaria, ödem eller feber, observeras.

Dess effektivitet hos barn under 4 år har ännu inte visats.

Andra medicinska behandlingar mot cystit

Alla mediciner som nämns ovan kan vara effektiva vid akut cystit, men de terapeutiska alternativen för kroniska eller återkommande fall kan variera. Interstitiell cystit är en av de allvarligaste varianterna, och därför bör behandlingen av detta vara mer aggressiv och kombinera följande alternativ:

 • Antihistaminer: Dessa minskar urinfrekvensen. Ett av läkemedlen i denna grupp är loratadin.
 • Pentosanpolysulfatnatrium: Tros skydda urinblåsans inre väggar från irriterande ämnen, dock är dess verkningsmekanism inte helt klarlagd. Det minskar skador på organet och lindrar smärta vid urinering.
 • Tricykliska antidepressiva medel: Tack vare deras affinitet för flera receptorer skapar de avslappning i urinblåsan och blockerar smärta, vilket ger lindring. Läkemedlen som används i detta fall är amitriptylin och imipramin.
Några bakterier.
När de sjukdomsorsakande bakterierna identifieras kan ett exakt antibiotikum förskrivas till patienten. Andra läkemedel kan därtill hjälper till att lindra besvären.

Några rekommendationer och huskurer

Det är möjligt att vissa livsstilsförändringar kan minska obehaget i samband med cystit. Några rekommendationer är följande:

 • Drick mycket vatten
 • Begränsa konsumtionen av irriterande drycker, läsk och citronsaft.
 • Undvik kaffe och alkoholintag.
 • Använd varma kompresser på nedre delen av buken för att lindra trycket lokalt.

Dessutom kan vissa huskurer vara effektiva för att förebygga och kontrollera detta tillstånd. Det är dock viktigt att betona att de inte är ett substitut för läkares ordinerad medicin för cystit.

En studie publicerad i The Journal of Nutrition visar att konsumtion av tranbär minskar sannolikheten för urinvägsinfektioner med upp till 26 %.

Örtteer, som maskros och persilja, har också visat sig vara effektiva. De har diuretiska egenskaper och hjälper därför till att förhindra kolonisering av bakterier i urinvägarna.

Många olika medicinska behandlingar för cystit

Som du kan se finns det många typer av mediciner för cystit. De flesta av dem syftar till att eliminera sjukdomsorsaken. Men det finns också läkemedel som man kan använda för att minska och lindra symtomen.

Innan du använder något av ovan nämnda alternativ, är det alltid lämpligt att träffa en läkare. Denna kan identifiera sjukdomsorsaken och indikera lämplig behandling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.