De skadliga effekterna av skilsmässa på barn

Skilsmässa är en oväntad situation för barn. Det är en händelse som helt förändrar deras liv och eventuella känslomässiga skador kommer att bero på hur båda föräldrarna hanterar det.
De skadliga effekterna av skilsmässa på barn
Bernardo Peña

Skriven och verifierad av psykolog Bernardo Peña.

Senaste uppdateringen: 25 juni, 2023

I allmänhet är de skadliga effekterna av skilsmässa ofta oåterkalleliga, särskilt förödande hos barn, och visar sig som dålig självkänsla.

På samma sätt påverkar det andra aspekter av deras liv som akademiker och i vissa fall hälsa. Skilsmässa är mycket mer än upplösning av äktenskapet. När föräldrar separerar rasar barnens värld ofta samman.

Separation skapar ett tillstånd av sorg som varje familjemedlem måste klara av. Även om experter säger att barnen lyckas anpassa sig och assimilera sig, är sanningen att ingen kommer ur skilsmässan oskadd.

Orsakerna till skilsmässa

Effekter av skilsmässa

Några av de vanligaste orsakerna till skilsmässa inkluderar:

Hur en skilsmässa kan se ut

Det finns två typer av procedurer som är vanliga vid skilsmässa:

1. Ömsesidig överenskommelse

Detta är bäst för par som har barn eftersom det har mindre inverkan på dem.

I denna typ av separation arbetar ett par genom sin friktion i harmoni. Då kan man undvika ständiga gräl och bråk som kan skada barnen, vilket minskar de skadliga effekterna av skilsmässa.

Läs även den här artikeln: Vad man kan vänta sig efter en skilsmässa

2. Ensidig skilsmässa

I det här fallet begär den ena maken en skilsmässa och motiverar sina skäl. Den andra maken håller i allmänhet inte med om begäran och motsätter sig detta, vilket skapar konflikter.

Som du kan föreställa dig finns det mer sannolikt negativa effekter av skilsmässa när detta inträffar.

De skadliga effekterna av skilsmässa på barn

Ett barns förmåga att övervinna skadan som orsakas av skilsmässa skiljer sig från fall till fall. Det kommer till stor del att bero på hur båda föräldrarna hanterar separationen.

Följande är några vanliga skadliga effekter av skilsmässa på barn:

1. Låg självkänsla är en av effekterna av skilsmässa på barn

Effekter av skilsmässa

Beroende på deras ålder och förmåga att möta nya situationer kan en skilsmässa lämna stora eller små spår på ett barns självkänsla. Under en skilsmässa kan barn känna att de inte är viktiga eller att deras föräldrar inte tar hänsyn till dem i processen, enligt denna studie publicerad i Apuntes de psicología.

Detta beror vanligtvis på att föräldrarna investerar mycket tid i skilsmässan vilket tar bort den uppmärksamhet de borde ge sina barn. Om barnen sedan tappar interaktionen med den förälder som inte längre bor hemma kan barnet känna sig övergivet.

2. Skuldkänslor

Det tar flera år att övervinna förlusten av att ha båda föräldrarna under samma tak. Om kommunikationen mellan föräldrarna är dålig kan barn tro att de är ansvariga för separationen. Detta framgår tydligt i denna artikel publicerad i tidskriften Universitas Psychologica.

Detta kan hända om båda föräldrarna inte är tillräckligt mogna för att möta konflikten och acceptera sitt ansvar, vilket förstärker en känsla av övergivenhet.

Att involvera barnen i skilsmässan gör dem dock bara mer sårbara. De ska aldrig försättas i situationen att behöva välja mellan den ena eller den andra föräldern. Detta leder bara till större känslomässig skada. De kommer att känna sig skyldiga oavsett vem de väljer.

3. Depression hos barn är en av effekterna av skilsmässa

Att förlora en välbekant livsstil och den lycka de en gång haft hemma skapar i allmänhet osäkerhet. Om de måste flytta hemifrån, byta skola och lämna sina vänner, finns risken att depression följer på. De förlorar också tryggheten och förtroendet som de fått av sina föräldrars kärlek genom familjeaktiviteter.

Det kan också vara så att de tvingas bo med bara en av föräldrarna. Om tiden de får tillbringa med den andra föräldern är för liten, kan deras attityd gå från deprimerad till fientlig.

Barn kommer sannolikt att ha svårt att acceptera separationen och hitta på fantasier om en försoning. När denna inte sker, kan detta ytterligare öka deras frustration och depression.

4. Svårigheter i sociala situationer

En annan skadlig effekt av skilsmässa i barns liv är sociala svårigheter. Under separationen kanske barnet inte kan tänka på något annat än vad som händer hemma. Det kan minska deras motivation att leka och umgås med sina vänner.

Resultaten och betygen i skolan kan också påverkas negativt. Detta eftersom att barnet kan vara så bekymrat över familjesituationen att de försummar andra delar av sitt liv. Barn behöver ha ett visst avstånd mellan föräldrarnas skilsmässa och sina egna liv.

5. Rädsla för framtiden

De skadliga effekterna av skilsmässa på barn

Att gå från ett tillstånd av familjelycka till ett tillstånd av separation kan destabilisera vem som helst. Hur bra föreställningsförmåga barn än har, går det inte att förbereda dem på att förlora en förälder. En skilsmässa skapar en enorm osäkerhet om framtiden.

Den här upplevelsen kan påverka dem i relationer de har längre fram. Troligtvis kommer de att vara rädda för att skapa seriösa förhållanden och gifta sig själva eftersom det påminner dem om upplevelsen av sina föräldrars skilsmässa.

6. Beteendeproblem är vanliga effekter av skilsmässa

En skilsmässa kan generera irritabilitet, sömnsvårigheter, förändringar i matsmältningsregimen och i allmänhet rastlöshet. Denna typ av separation kan i vissa fall innebära negativa effekter av faderns frånvaro och även ekonomisk stress. Dessutom har pojkar ofta svårare att klara av den här typen av kriser när pappan är den som lämnar. Det är vanligt att de uttrycker det genom att hamna i trubbel i skolan.

Ett annat trauma orsakat av skilsmässa är bristen på sociala stödnätverk, eftersom barn kan tvingas flytta till en annan stadsdel eller skola, och därigenom förlora vänner och sammanhang.

Dessutom kan barn ta på sig ansvar som inte är lämpliga för deras ålder eller mognadsnivå, som att ta hand om yngre syskon, skyldigheten att utföra vissa hushållssysslor eller att fungera som en känslomässig motvikt för en av föräldrarna.

7. Psykosomatiska sjukdomar

Psykosomatiska sjukdomar är en av de många skador som orsakas av skilsmässa. Dessa kommer till följd av de höga nivåerna av stress under processen och oro för deras nya och okända sätt att leva.

De skadliga effekterna av skilsmässa på barn

Först och främst, notera att skilsmässor alltid bör genomföras så civiliserat som möjligt. Ni måste gå taktfullt och så vänligt fram som möjligt, särskilt när barn är inblandade.

Var medveten om att inte alla barn uppvisar problem på grund av sina föräldrars nya civilstånd. De allvarligaste problemen uppstår vanligen på grund av brist på information och att man inte vet vad som kommer att hända.

De besvär som barn vars föräldrar går igenom en skilsmässa upplever är inte inbillning. De mår fysiskt dåligt av det. Med tanke på detta bör ni söka professionell hjälp för att behandla den känslomässiga skada som er skilsmässa kan ha orsakat dina barn och hjälpa dem att hantera de kommande förändringarna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.