Thumb Author Bernardo Peña

Bernardo Peña

Psykolog, magisterexamen i klinisk, juridisk och rättsmedicinsk psykologi.


Psykolog specialiserad inom rättspsykologi och klinisk psykologi. Han är professor i rättsmedicinsk psykologi vid Isabel I-universitetet och har skrivit flera forskningsartiklar och böcker om psykologi. Verksam inom populärvetenskap genom skrivande och redigering av artiklar relaterade till sitt utbildningsområde.

Om författaren

Examen i psykologi från University of Jaén (2010). Han avslutade sin utbildning med en magisterexamen i klinisk psykologi från University of Almería (2011) och en magisterexamen i juridisk och rättsmedicinsk psykologi från Official College of Psychology of Eastern Andalusia (2012). Doktorsexamen i psykologi från University of Salamanca (2021).

Han har publicerat 8 vetenskapliga artiklar och är författare till böckerna Psicopatología General, Neurociencias: etiología del daño cerebral och Evaluación Psicológica. Han är också medförfattare till boken Modelo ROA: Integración de la Teoría de Relaciones Objetales y la Teoría del Apego.

Han har deltagit i internationella konferenser om klinisk och rättsmedicinsk psykologi. Sedan 2010 har han praktiserat professionellt som klinisk och rättsmedicinsk psykolog, författare, tränare och universitetsprofessor. Han jobbar för närvarande som professor i rättsmedicinsk psykologi vid Isabel I-universitetet.