Vad är "rikt barn-syndrom" och hur påverkar det ditt barn?

"Rikt barn-syndrom" har inte något att göra med föräldraras eventuella rikedom, utan att man uppfostrats i en överbeskyddande miljö där man inte lärt sig att göra saker själv.
Vad är "rikt barn-syndrom" och hur påverkar det ditt barn?
Bernardo Peña

Skriven och verifierad av psykolog Bernardo Peña.

Senaste uppdateringen: 25 november, 2022

“Rikt barn-syndrom”, från engelskans “rich kid syndrome”, refererar inte nödvändigtvis till barn med rika föräldrar. Istället har det att göra med att ge barn allt de pekar på utan krav på motprestation.

Bortskämda barn är vanliga i höginkomstfamiljer, men mönstret kan även ses hos medelklassen. Där försöker föräldrarna (ofta utan att veta om det) möta barnens fysiska och känslomässiga behov med materiella saker.

Vad är källan till rikt barn-syndrom?

gråtande-bortskämt-barn-med-trött-mamma

Även om psykiatriska inrättningar inte ser på rikt barn-syndrom som en officiella klinisk diagnos har termen använts sedan 90-talet. Den dök först upp i boken The Golden Ghetto: The Psychology of Affluence.

I boken pratar författaren Jessie H. O’Neill om hur omhuldade barn från rika familjer ofta har oansvariga beteenden och saknar empati. Båda är ett direkt resultat av överbeskydd och att försöka gottgöra en brist på tid och uppmärksamhet med gåvor och pengar.

Hur vet man om man sår frön för rikt barn-syndrom?

Arg-prinsessa

Du behöver inte en massa pengar för att det ska hända. Fall av rikt barn-syndrom blir faktiskt allt vanligare bland barn och tonåringar från medelklassfamiljer. Föräldrar som inte hänger tillräckligt med tid till att uppfostra sina barn, oavsett om det är på grund av andra ansvar eller något annat, ger dem presenter för att fylla tomrummet.

Ett av de första tecknen på rikt barn-syndrom är att barnen ofta uttrycker sin tristess. De gör det trots att de har rum fulla av leksaker och prylar.

Om du vill att ditt barn ska lugna ned sig eller vill förebygga ett utbrott kanske du ger barnet något materiellt. Dessvärre uppmuntrar det till syndromet ifråga. Man kan få samma negativa effekt genom att ständigt belöna allt barnet gör eller om han eller hon beter sig bra.

Ett annat sätt du kanske uppmuntrar beteendet är genom att köpa dyra presenter till dina barn utan påtaglig anledning. Du kanske till och med offrar familjens välmående för att kunna köpa speciella saker till barnen. En sådan attityd är faktiskt en fara för barnets mentala och fysiska hälsa.

Hur kan det påverka barn?

Drabbade-barn-kan-få-låg-självkänsla
  • De flesta drabbade barn utvecklar låg självkänsla och självmotivation.
  • Barnen kan inte tolerera frustration eftersom de tror att de förtjänar allt.
  • De konfronterar inte sina egna problem. Barnen tror att mamma och pappa alltid kommer lösa dem.
  • Deras intensitet gör dem oansvariga och de saknar disciplin.
  • De uppvisar stor stress och ångest vid akademiska misslyckanden.
  • Barnen har svårt att upprätthålla ett harmoniskt förhållande till sina klasskamrater.
  • De blir väldigt nervösa och irriterade för triviala saker och blir väldigt olyckliga som ett resultat av dem.
  • Barnen ägnar sig ofta åt skadliga beteenden, såsom alkoholmissbruk och droganvändning.

Kan vi förebygga det?

Bortskämt-barn

Att förstå ansträngningarna som föräldrarna gör för att få den bästa livsstilen för familjen är av yttersta vikt. Barn måste dessutom förstå att man måste jobba för att få saker, och ibland jobba väldigt hårt. Samtidigt måste man lära dem att man för att njuta av saker också måste spara.

Barn måste förstå att de måste vara ansvariga, och att det inte nödvändigtvis leder till en belöning. Man måste lära dem att duka bordet, ta ut soporna, organisera och städa sina rum. Det stärker deras värderingar.

Föräldrar måste även se till att barnen hålls i kontakt med den verkliga världen. De måste lära sig att värdera vad de har såväl som att respektera andra. Som föräldrar får vi inte överbeskydda dem. Tvärtom ska vi erbjuda dem verktygen som kan hjälpa dem att tackla sina egna problem.

Att vara strikt mot barnen är en kärlekshandling. Genom att vara det hjälper föräldrarna dem att växa med rätt etik och känslor. Du älskar ditt barn även när du sätter gränser för det. De måste anstränga sig för att få vad de vill ha.

Frustration är också en del av inlärningen, och att lära sig att hantera det är viktigt. Genom att lära dem om det uppmuntrar du deras känslomässiga och psykologiska utveckling, och det hjälper dem att bli lyckliga vuxna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.