Vad du ska göra när du har problem med tillit

Vi invaderas alla någon gång under våra liv av olika sorters rädslor. Fortsätt läsa för att få veta mer om förtroendefrågor och om du har problem med tillit. 
Vad du ska göra när du har problem med tillit
Bernardo Peña

Skriven och verifierad av psykolog Bernardo Peña.

Senaste uppdateringen: 23 januari, 2023

Ömsesidig trygghet är den grundläggande basen för ett stadigt intimt förhållande, men i vissa fall finns detta förtroende inte alltid där. I den här artikeln går vi närmare in på förtroendefrågor och problem med tillit.

Det är inte lätt för någon av parterna i en relation att leva i ett förhållande där det finns problem med tillit. Detta är inte bara jobbigt för personen som är osäker utan även för personen som frambringar denna osäkerhet.

Misstro är ett stort problem för många par och det kan leda till ett olyckligt uppbrott. Det är emellertid ofta möjligt att lösa problemet och här får du tips om hur du kan göra det.

Orsaker till problem med tillit

Många par har problem med tillit

De flesta av oss människor tillbringar mycket av vår tid på att dela med oss till den speciella personen vi älskar. Vad är det som gör att misstro uppstår i vissa förhållanden? Orsakerna är många och beror på olika faktorer.

Här är de viktigaste:

1. Otrohet kan leda till problem med tillit

När en av parterna i en relation har haft en intim relation med en tredje person, finns det ibland rester av oläkta sår som kan ge upphov till förtroendefrågor, även om situationen verkar vara löst.

2. Personlig osäkerhet

Osäkra personer tror undermedvetet att de inte är värdiga kärlek. Denna känsla av att vara “mindre än” kan uppenbaras i form av avundsjuka och en generell brist på förtroende i deras förhållande.

3. Monotoni

Kärleken går igenom olika faser. Det första stadiet av att bli kär och intensiteten som hör därtill tonar bort med tiden. Därför kan förhållandet falla in i en rutin. Den ena parten kan uppfatta detta som att den andre har en brist på intresse, och kan tro att kärleken har försvunnit, vilket kan göra att misstro börjar gro.

4. Sexuella problem

Sex är grundläggande i ett förhållande, så om problem uppstår i detta område kan det tolkas som en brist på kärlek. Exempelvis är erektil dysfunktion ofta ett resultat av stress och andra faktorer, men kan göra den andra parten övertygad om att en tredje person är inblandad.

5. Brist på engagemang

Det faktum att en av parterna i relationen är en omogen person och inte är tillräckligt engagerad för att stärka relationen, och inte anpassar sitt beteende till de förändringar som samexistens kan innebära, är vanliga orsaker till osäkerhet.

Konsekvenserna av förtroendefrågor

Brist på tillit kan leda till stora problem

Brist på tillit i en relation kan leda till stora problem som kan göra att förhållandet tar slut om korrigerande åtgärder inte utförs i tid.

Bland annat kan denna situation leda till följande konsekvenser:

  • En förbittring som leder till att man trakasserier sin partner
  • Brist på respekt
  • Aggressivitet
  • Fientlig miljö
  • Emotionell trötthet hos den som misstror
  • Depression hos den person som misstror
  • Kommunikationsproblem
  • Ett uppbrott

Vad gör man om man har problem med tillit

Tillit inom en parrelation är en process som ständigt måste förstärkas om du vill skapa ett stabilt och varaktigt förhållande.

Det första du behöver göra är att upprätthålla en hälsosam kommunikation. Att prata om och lösa problem tillsammans och komma ihåg att ni båda är en del av samma lag är viktigt. Leta efter sätt på hur var och en av er kan bidra till förhållandet.

Om det finns sår från det förflutna som fortfarande är öppna är det viktigt att arbeta på förlåtelse. Om det behövs, gå till en parrådgivare och börja följa någon form av terapi som får er att nå säkrare mark.

Det kan vara så att den som misstänker den andra också behöver engagera sig i aktiviteter som hjälper denna att återfå sitt självförtroende och förbättra sin självkänsla. I det här fallet måste personen reflektera över sig själv och bygga sin självkännedom. Att träffa en rådgivare eller en terapeut för detta är också en bra åtgärd, och det är viktigt att ha stöd från partnern för att förbättra dessa områden.

Den första lektionen vi måste lära oss är att problem med tillit i en relation hindrar utvecklingen av relationen. Dessutom är engagemang, säkerhet och uppriktighet grundläggande för att stärka banden och övervinna situationen. På så sätt kan du undvika ett olyckligt uppbrott.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.